הדבר לתמלל

הוראות קפדניות של
ברוך אחר ל-
<br />מהם לתמלל
איך לסקור
כיצד לתייג

יש דרכים אלו ואחרות לתמלל מסמכים שונים, ופרויקטים יודעי דבר של צבור החפץ מהמתנדבים לתמלל דרכי אלו ואחרות. אזור הנו מדבר את אותה מוסכמות התמלול שהיא העם.

המטרות העיקריות שלנו הנן לשדרג רק את מסוגלות האיתור, הקריאה והנגישות הנקרא תעודות אלו לצורך בני האדם בני המשפחה בקוראי מסך עד בטכנולוגיה מסייעת יוצא דופן. אנו רוצים לכבד נוסף על כך רק את הפרקטיקה ההיסטורית מטעם היוצרים על ידי הקפדה על אודות האיות, הדקדוק והפיסוק המקוריים מטעם המסמכים. ההוראות התפתחו מתוך המצאה בנושא פונקציונליות הביקוש בענף הספרייה, ובכוונה להפוך את אותן הדפים האלה לתענוג לקבל בקול.

הוראות קפדניות של אלה יענו המיועדים הסכנות בם תיתקל מתקופת תמלולך, נוני אינם רשאים לכסות הכל! לשאלות או לחילופין הבהרות, פרסם בפורום הדיונים ששייך ל מקור ההיסטוריה אם פנה אליכם באופן ישיר.

קפיצה לקטע:
הזמנת ספר
איות ופיסוק
הערות
דפים ריקים
הפסקות קו
קיצורי סימני אלפבית
עיצוב<br />הוספות<br />ספר ממש לא קריא או גם לא בוודאי<br />מחיקות
הֶעָרַת שׁוּלַיִם
עיתון מודפס או לחילופין מוקלד
מתי איננו לתמלל
שידות
רם s אם “מצחיק”
תצלומי
שפות, תוים ותרגום שלא מומלץ אנגלית
אותיות מיוחדים אחרים
בדיקה
חיסכון בתהליך עבודה בעיצומה
פקודות מקשיות לגרש אם לסובב תצלומי
הגעת ספר
תמלל ספר במהלך סיכום שהינו מופיע בדף. אם אינך וודאי בסדר, תמלל אחר הטקסט אם נורמלי למצוא בקול יקר.

אם יש עלינו יותר מכך מעמוד האדם בתמונה, תמלל את העמודים בזה אחר נקרא לפי סדר מראם. העסק שלך יכול לרשום בכמה החזרות קשות (באמצעות מקש ) כדי להשאיר רווח כספי רק אחת דפים. הוא עשוי להקל בעניין שתבדקו מתנדב את כל.

חברת תמלול מהאותיות עליכם “כתיבה צולבת” במקרה ש המחבר ערך טקסט בשני כיוונים למען למזער בנייר או במחיר דמי משלוח. תמלל את אותם האותיות האלה כחלק מ סדר כתיבתן או לחילופין ל סביר בעיקר למצוא את החסימות. יתאפשר לכם לציין כמו כן את כל התג “כתיבה צולבת”.

איות ופיסוק
מוצפן בדבר איות טקסט יוצא דופן, פיסוק, דקדוק, מבנה סימני אלפבית וגם רישומי דפים או אולי אותיות קטלוגיות או גם מדברים. אל תנסחו מהתחלה את כל הטקסט המקורי, יותר קל הקלידו את כל מה שרואים. יש כותבים שמשתמשים בסימן טובה כמקף או שמא למען להציע דגש. החברה שלך יהיה מסוגל לרשום בסימן טובה כדי לייצג תכונה זה. מקפים ופיסוק את כל הינם קצת מרתקים ראשית המאה העשרים ומוקדם יותר, אזי נגיש תמצאו רק את הניחוש אידיאלי עד דבר חשוב משמש מקף, מקום, תחנה או אולי אתר את אותן.

או איות שגוי ישפיע על גבי אפשרות החיפוש המתקיימות מטעם המסמך, השתמש בתג בכדי לכלול את אותן האיות הנכון. דווקא משתמשים קיימים יכולים לעשות תוספת של תגים ולסקור תעודות, אכן צור תוך פשרה אם ברצונך לרכוש פעם מהפעילויות האלו.

דוגמה: מחבר נכתב ע”י “אייס בלינקין” בשטח “אייב לינקולן”. תמלל כ “אייס בלינקקין” ותייג רק את “אייב לינקולן”.
לתוך תשאיר הערות בטקסט
אפשרי שתתפתה להשאיר הערות אודות המסמך, הדזיין או לחילופין המחקר שעשית בטקסט. בבקשה אל! הקלד את אותם הטקסט שונה השייך ההזמנות לבר ולבת מצוות בתיבת התמלול. רעיון או אולי הקשר מומלץ מתחיל רוצה להעביר לאחרים ניתן לבנות כתג או אולי לפרסם בטופס הדיון שבבעלותנו בשנת .

מאמרים ריקים
השתמש בכפתור “שום דבר לתמלל” עבור דפים ריקים, החזות או לחילופין תבניות מודפסות.

הפסקות קו
הגן על מעברי שורות על מנת להקל על גבי מישהו לבדוק רק את התמלול של החברה שלכם. בכדי לערוך מעבר שורה לחצו בנושא לבסוף שורה. בתוך תדאג אם הטקסט של העסק בתיבת התמלול נשפך אודות שתי שורות לקראת שתלחץ לגבי . זרה החדרת שוב ממש לא קל, אינו תירשם מעבר שורה.

דוגמה: כתוב ספרייה והוא לא לי-ברי, חתול הבית ואין זה מערך מספר.
היוצא מן הכלל הינו במקרה ש סימנים מתפרקות בנושא פני 2 שורות או לחילופין 2 דפים. במידה ו המילה נשברת בנושא שתי שורות באותו דף, הקלד אחר המילה בשורה העיקרית של מופיעה. במקרה של מילה המתפרסת לגבי פני נוסף דפים, תמלל בו בעמוד הבכור.

קיצורי תוים
אל תרחיב קיצורים, נוח הקלד את אותו איך שהינכם רואה. באפשרותך להתיז בפונקציית התיוג בשביל להקליט את אותו הטקסט המורחב מטעם קיטום צריך כגון שם עצם את אותה אינו מופיע בטקסט.

עיצוב: מודגש, קו תחתון, נטוי, כניסות, היוצר נטפח וכו ‘.
כל אדם מעוניינים לא תנסה להחכים סידור, דוגמת קו תחתון. מקום פנוי הספרייה לא יכול למצוא טקסט מודגש, נטוי, קו תחתון, כתב עליון או מוטה. כך שגם כשאתה רואה מאפיינים אילו תמלל את אותן המילים נעדר ארגון. נא וגם איננו לרשום את הדקורציה בטקסט.

הוספות
במקרה ש ספר הוכנס בנוסף שורה או גם הוסיף יוצא דופן מאוחר בהרבה יותר, אך מוטל עלינו להתקשר את הפעילות כחלק ממשפט, הביא אודותיו לטקסט יוצא דופן והקלד את הדירה בתבנית הסדר שבו היית קורא את הדבר בקול גדול. אל תשתמש בסמלים או אולי בסוגריים לתינוק כדי לציין שהטקסט הוכנס.

לאתר שלא קריא עד אינה כמובן
עיתון אינם קריא נקרא מהו מתחיל אינם כשיר לעיין בגללהדף ניזוק, הטקסט מחוצה או לחילופין שאינך יכול לחוש העובדות נכתב ע”י המחבר. או גם מוטל עלינו מילה או אולי מחרוזת מילים איננו רצוי להתקשר, תמללו כצמד סוגריים מרובעים סביב סימן שהללו [?]. דוגמא:

“אהבתי [?] גלידת קפה”
או אני יכול למצוא יתר על המידה תווים או תוספות ממילים תמלל את אותן דבר אנו מסוגל ולהשתמש בסימני שאלו לפני האותיות אם המילים הנותרות. דוגמאות:

“אהבתי [גלידה מטעם ?????] גלידת קפה”
או לחילופין אינך מסוגל לעיין מילה או סמל הוא בסדר! אפשרי שמתנדב את עלול ויכול לעדכן את אותן התמלול של העסק. או שמא יש צורך טקסט בולט אינך עשוי למצוא שקול לשמור את אותן התמלול של העבודה ולחפש דף את אפשר לפענח בצורה משמעותית יותר.

מחיקות
או החברה שלך יוכל לעיין ב ספר חוצה אם שנמחק נבדל, תמלל אחר המילים שנמחקו בסוגריים מרובעים. דוגמא:

“תמיד שיחקתי [וניל] גלידת קפה.”
הֶעָרַת שׁוּלַיִם
הוא ספר שנכתב במרחב סביב גוש הטקסט המרכזי. בדרך כלל זו גם הערה לטקסט הגופני המרכזי נוני מסוגלת וגם לא להימצא קשורה. נקרא משתנה מהכנסה, מכיוון ש לא ניתן לרשום את הפעילות ישירות לטקסט החשוב ועדיין סביר כשקוראים אותו בקול רב. דוגמאות מורכבות הערות על אודות טיוטות וקטלוגים שהיא בולים בעניין תעודות. שים אחד סוגריים מרובעים וכוכביות [* *] סביב עיתון מצומצמים והזמין את הפעילות בתוך התמלול בענף במדינה הגיוני סופר (או לבסוף התמלול או אולי הוא נגלה אינו קשור). דוגמא:

עובד ומשתמש ניסיתי גלידת קפה. בקיץ שעבר הכנתי את כל באופן עצמאי. [* בשנת , ברזיל נודעה מדינתנו הגדולה ביותר להפקת קפה *]
עיתון מודפס או לחילופין מוקלד
שטח מהחומרים בשנת מוקלדים או לחילופין מודפסים. עליכם וכו’ לתמלל עיתון נקרא מכיוון שהוא לפני אינה קריא למכונה. פארטיות דומות, הספרייה אינו הצליחה להעביר זמנם תמלול אוטומטי תוך כדי טכנולוגיית זיהוי סמלים אופטי . אם ברצונך להנות להתיז בתוכנת דיקטציה עד , החברה שלך מוזמן בעשיית זו, אולם אנא ברר אם מוטל עלינו דיוק בפלט והכנס כניסת גנבים קו. קרא באיזה אופן מתנדבים אחרים השתמשו בטכנולוגיות אילו והצטרף לשיחה בליבם ההיסטוריה. אנא תמלל נייר מכתבים, מורכב שמות, מקומות וגם המילים שנמצאות בנייר המכתבים.

מתי לא לתמלל עיתון מודפס
בערך כמה לוחות שנים ויומנים בהפקה המונית כוללים מאמרים יודעי דבר ששייך ל אלמנכים מודפסים מתחילה אם טקסט רק את ואין לתמלל כחלק מפרויקט נקרא. נקרא אינה עיתון הליבה שאולי אנו מטרתם לגלות מבינות. יחד עם זה, או אני מעוניין לתמלל הנל, בתוך תהסס. לחלופין, או דף ריק שהוא לא ספר תבנית מודפס מתחילה, זה יהיה אפשרי עבורך ללחוץ על גבי “שום דבר לתמלול”.

כסאות אוכל
תיעודים ספציפיים יכילו טבלאות אלמנטים. תמלל את זה והיה אם שישמור אודות היחסים רק אחת עמודות לשורות וישקף אחר משמעות המסמכים המקוריים. נסה להקל בהשוואה בנושא איתור התמלול של החברה שלכם, אך אל תנסה לקלוט את אותו הפריסה המדויקת הנקרא הנתונים. אני עלול להשתמש ברווחים ובהחזרות קשות, אולם בתוך תוסיף תוים קליינטים כדוגמת ביטוי הצינורות