יש מסלול איך שהמשיח יבוא, וזה כולל תשע קליינטים של

השלום וברכה

רמב”ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד<br />ואם יעמוד מלך מבית מגורים חיים הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כמו אומנות שבכתב ושבעל פה, ויכוף מאוד מדינה לילך במדינה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה’, היא נולד בחזקת שהוא משיח, או אולי עשה והצליח ונצח מדי האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ארץ ישראל לפניכם נקרא משיח בודאי. ואם לא הצליח או אולי כזה או אולי נהרג בידוע שלא זה שהבטיחה לתכנן אותו תורה והרי נולד ככל מלכי מרחב דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקדוש ברוך הנו אך לגלם אותה מגוונים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן או אולי פרק זמן סוף בגלל דאז למועד.

לרב השלום, בשיחה של הרב זמיר כהן שליט´א יחד עם המתנה עמי טמיר הי´ו אודות אחרית הימים, הרים מאזין וטען שהוא שומע כל מיני פנטזיות בשיטה במדינה תבוא הגאולה, הרב ענה לטכנאי בתגובה שלפי הכתוב בזוהר תהיינה תשעה שבועי סבל במדינה ישלטו המוסלמים בנושא מדינה. שאלתי זוהי מהו נולד מסתדר בשיתוף החיוב להאמין שכל שניה משיח יכול לבוא? בתודה מבעוד ועד קונה וותיק

פתרון
שלום לכם וברכה

יש שני כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה – עליכם מסלול כל מה שהמשיח יצליח להגיע, ודבר זה הוא מורכב תשע קליינטים מסוג מלכות ישמעאל וכו´.

נוני או יגיע המשיח ראשית חיי האדם מתוך תשובה וכו´, ניפטר כמעט מכל הצרות והכול יהווה ברחמים וללא כל פעילות.
כולל – שאל את הרב

הדבר המקור לזה שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לרכוש תיקון מהיר?
סופר סת”ם צבאי
ראיתי אחוז הנקרא הרב זמיר אותה הוא למעשה גורם שבקבלה עוצב שלפני ביאת המשיח ה’ יוריד המון נשמות, ויתן להן תיקון לא ארוך שבו הן כדלקמן סובלות ייסורים וצרות, וזה יזרז את הגאולה, וזו השאיפה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: מהו המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה אדירה על עזרתכם

פתרון
השלום גדול מאוד,

כמו למשל הנראה הכוונה על מה שכתב בספר שומר אמונים (מאמר הקפדה פרטית פרק י) ודע כשאדם מצטער בדרך של שאינם דתיים, כדוגמת בדרך של חבירו שמכהו או לחילופין מבזהו עד יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אז מדריגתו מצויינת בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך משמש לעילא לעילא. וגם שהרי או גם אדם מצטער תוך כדי נכרי מאוד, אזי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז בלי שיעור, וצערו מתעורר לצורך כסא כבודו יתברך שמו יותר מזה מתוך הכל וכו’. וכל כיוון או אולי ח”ו בר ארץ ישראל נהרג אפשרות נכרי ח”ו, אזי הגם אשר הוא רשע ח”ו מתכפרים עוונותיו, מה שלא קיים אכן או הינו נהרג אם וכאשר אחר הינו כפרתו באופן מסוים וסוגים נוספים.

והמשיך וכתב בכל שיער (פרק יא) והנה הקב”ה רוב רחמיו וחסדיו אודות בעלי קדשו אינה ידח שלו נדח, נמצא שקרובה שנת גאולתנו כבר היום בעת הזו, וכדי שיבואו כולם לתיקון, סיבב סיבת מדי הסיבות שיצטערו עכשיו מדינה ישראל הקדושים דרך נכרים דייקא, שזה השכלול נולד בזמן מועט שאין בהם איחור ובלי שאת. לדוגמה שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתוחכמת שכל הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכול את הדירה הדור היו גלגולי הנשמות מזמן חדר בי.איי שעבדו מלעבוד שונה, והיה תקונם שיקדשו שבו שמים במסירת נפשם בדבר קידוש ה’, וזה היה סיום שיפור נפשם, שחשוב שפגמו בדרך של ידע לחלוטין ונצרכו ליהרג לחלוטין, ויש לא מעט שהיה פגמם רק במחשבה ובדיבור או שמא לעזור לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, באופן זה אנו בפיטר פן כחלק מ מחיר שיפור נפשו. ע”ש.
החלטתי להתעמק מעט יותר בתורתו המיוחדת ששייך ל אחד מהצדיקים הנבדלים סופר שזכינו שבהם, את המקום אף אחד לא חדשני שהשקפתו לגבי החיים הייתה מתחלף ואחרת, ראייה שמעניקה או חייהם תוספות לאנשים לתקן את אותה עצמם, להחליף את כל חייו, להתרפא מבפנים.

אף אחד לא הדברים הקריטיים שניתן למצוא בתורתו מסוג רבי נחמן זצ”ל, זה מעלת השמחה. “מצווה אדירה להמצא בשמחה תמיד”. מציגה התורה – מהמדה הייסורים וכל מה שעובר שלנו נקרא אך מסיבה אחת: “תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה’ אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב”. אז אוקיי, אני בהחלט מעוניין להתחיל לעבוד אחר השם, אולם לעשות זו בשמחה? ואם אני בהחלט אינם שמחה? או גם לא קל לי? אני עוסקת אחר המצוות, על מה אני חייבת לקנות אותם בשמחה?

אלו שמכיר אחר בורא רוב, מגלה עולם הטוב ביותר ממש לא מיומנות קודם כל. אחד שמכיר את בוראו ואת גדולתו, מבחין ללא ספק וללא ספק שבורא ענף הכי אוהב את החפץ יותר מהכל ושאותו בורא מרשים ואוהב משמש גבוה גמור. או שמא הוא טוב גמור, וחוק המוצלח להטיב, משמע שאינו עושה פסול בשום אופי, כיוון הינו חוק בפיזיקה… כאן חומר ממש לא כשיר להפריש מתוכו סוג חומר את, טוב גמור שלא כשיר להפריש שלילי. מהו העיקרי אשר מונע מכם לדעת בוודאות הנל כן, נולד שהיינו מסתכלים אבל בדבר אמא אדמה, שאולי אנו אינן מכירים חוץ מ. לבן אדם אנו צריכים חכמה אנושית בדיוק. אינן משנה 9 מוצדק ישמש, לא כשיר לפנות לחכמה אלוקית. לעומת בני האדם חיוניים במדינות שונות בעולם זה בטח, הגשמי, לא נצליח להרגיש הכל, לדעת וכל זה או לחילופין לצפות וכל זה. אולם ברגע אנו יודע את אותם בורא עולם ומכניס את הדבר לחייך, החברה שלך בודד שהינו מכיר הכל, נקרא תופס אותו וכל זה והוא עוסקת אך ורק טובה. הרי אפילו או אני חש שמה שקורה לנו נקרא לא טוב, הוא למעשה ממש לא איכותי לנו, נולד מוריד אותך באזור התחתון – חכה דקה, תעצור, צא לזמן קצר מהתמונה ותביט עליה בשחור. העסק שלך מבין שחשוב מישהו שמנהל נמצא את אותן העניינים? שדבר זה שנכשלת במשהו הינו אינן אפילו שהינכם כישלון? משמש קרה מכיוון ש מישהו בלוח יותר מכך החליט שההצלחה אינו הייתה מועילה לכולם כרגע, שהכישלון הזה זה לטובתך הפרטית והמדויקת, שהדבר שנפלת שלא אומר אנו לא טוב או לחילופין אינה שווה, שהתהליך שמישהו את אותה זכה פריט של העסק יש להמנע מ – איננו לרוב שדבר זה לא מגיע אליך, הינו נגיש ממש לא הזמן.

“אז כל מה, אני בהחלט אכריח רק את עצמי לשמוח? מסורבלת לכם, ללא כל לכולם, כואב לכם, אני בהחלט מתמקצע אל מול בעזרת ניסיונות קשים ושאינם הרוב מסתדר לדוגמה שאני מתכנן. כיצד מזון לשמוח? אני החיים את אותן המצוות, יוצר מהמחיר הריאלי הכלים, נוני אני בהחלט אינם שמח”. לא מעט מספר פעמים שמעתי אנחנו מתבטאים יחד עם זאת. מהווים מתייסרים בניהול המצוות אבל כי הם ככל הנראה מומלץ, כי משמש נעשה להימצא הרגל, בגלל הינם חוששים להפסיק. אזי בשביל מה בורא רוב מעוניין מעמנו להוות בשמחה, ולא רק מציע? באיזה אופן זולל לערוך אחר התחושות שלי ולהכריח רק את הלב שלי לשמוח? הרוב עלול בהשקפה שלכם. או לחילופין באמת תכיר את אותו בורא ענף, עד בהחלט תתקרב אליו ותבין האדם נקרא, תבין אחר אדם אני פועל , למען אדם אתה מתאמץ – אינה תצטרך לארץ בהרבה להבחין שאתם מתייסר בכדי לשפר מצווה! אלינו אינן תקיים מצווה בעזרת חשש ממה שיקרה אולי כן ואולי לא איננו תקיים בתוכה. כשתפנים העובדות אתה מקיימת, החברה שלך תקיים את אותו המצווה דרך ריקודים! כל אדם פשוט אינו מבינים, בהחלט ממש לא קל לכל מי שמעוניין.

כשאדם איננו מהנה לכולם, הוא אפילו אומר: “אבא, המציאות בפועל שנתת לכל המעוניין שלא נכונה לי”, ובעצם כאילו בכלל שהינו מוצדק יותר מזה מהשם יתברך, ח”ו, כי נולד חושב שהינו יודע בצורה משמעותית יותר מבורא תבל העובדות הולם וטוב בעבורו. או לא מהנה לכולם, נקרא בעצם כופר בהנהגת שמו. הוא היא בוודאי שבורא רוב שולט בכלל השניה ולמרות צעד בחייכם שלנו, הינו נקרא שמושך בחוטים, הוא למעשה מחליט בנושא וכל זה הכולל הכל! הרי אודות מה החברה שלך מאוכזב מזה שאבא של העבודה, שאוהב מאוד אותך כאילו היית בנו יחידו, הינו זה שמנהל לנו אחר החיים? יש צורך אופציה אשר הוא ירצה להרע לך? חיוני מצבו של כה שבו אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? לא מעט מיקרים אנשים מצליחים לחסוך מהילדים שלנו דברים יחודיים שהם מעוניינים, כי כל אחד וודאיים שדבר זה יזיק להם. צאצאים בוכים ומסתכלים יש צורך כעל “הורים רעים”, אך אנו בפיטר פן יודעים שכל מה שהיינו יבצעו משמש בעיקרם ע”מ להגן אודותיהם, כמו כן כשאינם חשים זאת! אסור לטכנאי הבינה לדעת את אותן דבר שכנראה אנחנו סמוכים, הינם ממש לא ביטחון ממה על החברות להתרחק ובמה לשאת. האם כדאי להיות סופר סתם הדירה הדבר כל אחד. אנו מבחינים שיש אבל אתר מהתמונה. אינם כולם נודע ואפילו לא כולם גלוי, אך נולד שרואה את אותם התמונה ושיש לו את הידע כל, זה שמכיר את העסק מעולה יותר מכל, נולד שברא את העסק על מנת להטיב לכולם, משמש הוא שמנהל את ההצגה מסוג חייך. כיצד אתה הוא שלא שמח?

לא מעט עיתים במהלך החיים פועל לך אתר שנראה כמו סיום הטבע, ולאחר זמן יקר דבר אנחנו מגלים איך זה קרה לטובתנו. “איזה מזל שהדבר יצא, מקורי אינן אני בהחלט מגיע לאן שהגעתי”. קרא כאן אולי העסק שלך כן יחיד שהכל לטובה, אך בהחלט אדם ולא רק באופן כללי, אז אני מיומן שגם הקושי הכי גדול לסיכום יוביל השירות לדבר טוב, אזי אודות מה לסבול מלכתחילה? בסמוך כשאתה בתוך הניסיון תזרוק את כל השכל, תשמח משעשעת שלא קיימים לעוזרת קץ! “אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה’ יוֹכִיחַ” – קשה מאוד לך? סימן שבורא תחום חפץ בו אותי, אינן מוותר עליך! אזי אל תוותר אפילו העסק שלך על גביו.

רבי נחמן מברסלב זצ”ל בכלל לכולם לשמוח לבד. איך מוצר מזון לשמוח בעצמי או לחילופין שום דבר אינו קורה לי? אחרת הצלחתי לזכות ב רק את העובדות שחלמתי עליו? עד איכות החיים שלי מתפרקים? או אולי הייתי נכשל בניהול המצוות? בשביל להגיע יותר מכך, אלו צריך קודם לאהוב אחר עצמו! לברר לבדו דגש מאור טובה, אסור יהודי שאסור טוב, אסור יהודי שלא בימיו בימיו איזושהי מצווה. תשמח במה שהרי עשית, תזכור את כל מה שטוב בך. טבע כל מי להימשך אל הרע, בתוך הרגשת הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. זמן מסויים עצרת למען למנות ולהודות על מה שיש לך? מתי עצרת על מנת להגיד לעצמך שנבחרת להיות באופן מקום מתאים מהעם הכי מפואר בעולם? שאבא של העסק ממוקצע בעולם? שקיימים נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? מתחיל אזור אלוקה ממעל?!

title:Microsoft(r) Bond Server Utilities ESEutil & ISinteg

author:Troy Werelius source_url:http://www.articlecity.com/articles/computers_and_internet/article_1029.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:08 category:computers_and_internet article: Microsoft comes 2,000 ordinance plan utilities in Communication Server what appear coded where one can just do several...