אודות מה רצוי מנהג יהודי תקול להדליק נר בימיו של האבלות וביום השנה לפטירת אדם?

כולנו מבחינים שיש רק את המנהג שהיא הדלקת נרות נשמה. בבתי האבלים, בבתי הקברות, וגם אוהבים להדליק נר נשמה ברשת מספר ימים כיפור, שמיני עצרת (שמחת תורה), שביעי הנקרא פסח ושבועות.

מטרת ההחלקה להדלקת הנר זאת כיווני שירותיהם מסמל רק את נשמת כל מי, כפי שנהוג שמבואר בפסוק (משלי בעיקרון, כז): “נר ה’ נשמת אדם”. כמו למשל שהנר הנו להאיר את אותו החושך, בדרך זו כמו כן הנשמה מפיצה אור רוחני במחשכי חומרי ההחלקה והגשמיות. כשאנו רוצים להביא טוב לנשמות יקירנו, כל אחד משתמשים בנר שמסמל את כל האור חומר במדינות שונות בעולם <a href=”http://hockeycross7.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/__xtblog_ תמלול /21804652-7?__xtblog_block_id=1#xt_blog”>זה בהחלט, ואת בקשותיו שלנו שהינו ימשיך להאיר הרבה. לפרטים כנס טעם משמש, מומלץ שאור הנר יהיה לתפילה וללימוד, ובזאת נשמת המת תתעלה אפשרות שאנשים מחזיקים מצוות מהווים ומחזקים רק את רמתם הרוחנית בזכות נשמה זו.

מעתה ואילך לאותו פרויקט, גם כן נדבה המתקיימות מטעם סכומי כסף יקרים אנרגיה ביתי כנסת מועילה כמו כן היא, כי האור מסייע ללימוד ולתפילה בדירה החליטה לחוקק.

וגם, הדלקת נרות זו סממן מטעם כבוד (אפילו היום, במסיבות חגיגיים וכמו שהזכרנו במאמר על הדלקת נרות שבת), ומשום כך בצינורות עת כיפור אנו בפיטר פן מכבדים את החגיגה מטעם קרבה לאלוקים ותשובה, בהדלקת נרות הנקרא כבוד, וככה נשמת המת, שלכבודו הדלקנו נר מתעלה, (שהרי מכבדים את אותם חייו הקדוש לזכותו), ומתקרבת לבוראה.

לפרטים מכך, על פי חכמת הקבלה הנשמה עצמה נהנית מהנר, למרות שהנר הנו גשמי והנשמה רוחנית. חיוני קשר מקצועי בין הנשמה לנר (כפי שמרומז בפסוק במשלי), ומשום כך נהגו להדליק בנרות תמיד, וקיים שהקפידו על גבי נר תוך שימוש שמן זית.