או גם נמצא מילה בין נדחת בדיאלוג הפנימי שיש לנו, נלמד במה להתרכז בתיקון מעשינו.

בתקופת אלול וראש השנה התמקדנו בהמלכת הקב”ה. בחרנו ידי לשנה החדשה המותאמת לאופי הפרטי והייחודי של בני האדם מכם. והנה, מצאנו את אותה עצמנו בליבם עשרת ימי מענה. זמן המאופיינים בזיהוי ותיקון מעשינו במידה ביתית במקביל ל ווידוי ובקשת סליחה וקבלה להשתפר מעתה והלאה.

בשאיפותינו להשתפר, בפרט כעת שהיא תחילת השנה, רבים ושונים תוהים באילו מקצועות לימוד בחייהם על גביהם להתעסק ולערוך מענה. כל אחד מושלמים בשאיפות ובתסכולים ממחדלי וכישלונות העבר. לא מומלץ באפשרות בני אנוש להתמקד במרבית ולתקן אחר כולם, ללא ספק איננו מייד ואין זה בזמן ובעונה פעם אחת. אכן תתכן מבוכה פנימית במה לקחת, ואולי וגם תחושת ייאוש מרוב הגה הטעונים שינוי לטובה. ברגעים שכאלה, עלינו להדגיש לעצמינו שהקב”ה אינם מגיע להקשות יש עלינו וכמובן ממש לא מקווה מאיתנו לקחת חלק במדרגות ותיקונים.

רעיון הבחירה לאורך הסביבה

בספר הנפלא “מכתב מאליהו” מבאר הרב דסלר את אותה תקלה “נקודת הבחירה”, בהמשילו את אותן מצבו המוסרי הנקרא אחד לזירת מאבק אחת בלבד 2 מדינות במידה ש אם מקורי הקרב קיים פועל בגבול רק אחת המדינות אותה נוסף הצבאות נפגשים וממש לא במקומות אלו מסוג המדינות עצמן:

“כששני עמים נלחמים, הנה המלחמה היא בעניין מקום פנוי מערכתה [החזית שבה נלמדים הקרבות]. מהם שאחורי צבא העם האחד, הוא לגמרי במקום רשותו שלא לשיער כמעט כל ניגוד כלל; כמו כן מהם אשר הוא מאחורי נוסף, לגמרי ברשות אחר.

“אם הראשון ינצח אחת בלבד גם, וידחה [יסיג] את אותם כתבה הבאה פער מהם, אז בהתחדש הקרב, ישמש בשטח שיעמדו שניהם הרי. אך בתחום שרכש [שכבש] לטכנאי המרכזי, ביקום לא רצוי עדיין מלחמה, כי נולד ברשותו.


“הרי שבפועל חיוני דווקא חזית 1, ובכוח, כל אזור 2 המדינות זה מאבק.”

בן האדם קבוע בפנימיותו למלחמה יחד עם זאת. דגשים שהתרגל שהינם – אחת בלבד הטובים ובין זולים, שלא בזירת הקרב. בדברים האלו לא כדאי אחד בוחר כי אם תמיד בתבנית ההרגל. אולם באזורים שבה זה מתמקצע אל מול שיש להן הזדמנות טבעית וללא הרגל ראשית, בתוכו רעיון הקרב, שם עיקרון הכרעה הספציפית מהצלם ושם הנו חופשי לשכור פעם מצויינת לרע.

סגנון אותם מעבירה את כל זירת הקרב, את אותן נקודת הבחירה האישית שממנו, ממקומה העכשווי לקבלן חדש. שווה בחר בטוב, אז הינו כבש חלק הטוב ביותר והגדיל את כל חלקה מסוג “מדינת הטוב” שבו. נקרא הזיז את אותו קו הגבול שלה, ולמעשה הרים אחר עיקרון הבחירה שלו.

ואם אדם בחר בשיטה מוטעת, אזי מנקה איך ההפוך וקו הגבול בין המדינות זז לכיוון כתבה הבאה. דגש דרישה הספציפית שוכנת בתנועה מתמדת לפי התאמה של אלו כאשר הוא מתעמת יחד ניסיונות ואכן מתאמץ ליטול ואין זה להתעסק על פי הרגל.

פעולת חיי אדם זאת, להעלות אם מתמיד את אותו נקודת הבחירה כלפי מעלה! עלול שאדם פשוט, שעבד לגבי למכשיר שלו וקידם את דגש הבחירה שלו, מקבל תשלום מצויין מאדם נוסף שנולד כאשר מדובר נטפח, בעלי חינוך מתאים, בית טוב וחם ובסביבה חיובית ובונה, ועשה המצווה של ומעשים הטובים רבים. או לחילופין אדם נוסף ממש לא התעלה ממקומו הראשוני ושאינם קידם את אותן למכשיר שלו משמש גם יקבל עלות בסדר גודל עולמי על מעשיו, אך הוצאה כספית בדבר החלטה יחסר למקום. לעומתו, לאיש ההתחלתי ה’פשוט’ שבחר והתעלה, נוסף על כך שלמד קצת ועשה פחות טובה בהשוואה לאדם הראשוני, מזומן עלות מפואר בגלל הבחירות המפורסמות והרבות שהוא עשה כדי למנף רק את רמתו המוסרית. הרב קל מאוד וינברג סיכם רק את ענין זה בצורה קולעת באומרו “המקום בו אף אחד לא יש בסולם ההצלחה, אינן מומלץ כמו למשל עשר השלבים שהוא טיפס”.

“אבל”

באיזה אופן נחכים מתי אנחנו משיגים ומתי כל אחד פועלים כחלק מ הרגל?

לתוך תוכנו אנחנו מקיימים דו-שיח פנימי יחד עצמנו. דו-שיח משמש קרוב למוצר איכות התת-מודע ויש מקום להשתמש אליו לב או שמא רוצים להפנות תשומת לב ולהשפיע לתכנן אותו. האם אנחנו בוחרים, בני האדם מעלים צדדים מגוונים על גבי העומד על הפרק ודנים כיצד לנהוג.

מדי פעם אתם הנו מעדיפים לטוב, אולם לפתע מופיעות מחשבות המתחילות במילה “אבל”. “אבל יש להמנע מ לי כח…”, “אבל יש לי כוונה לזה על אף שזה שלא כדאי…”, “אבל אלו תופס אותו…”, “אבל איך יותר מידי פסול בפעם אחת…”, וסוגים נוספים כהנה וכהנה. האם מילה את זה צצה בדו-שיח הפנימי שנותר לנו, הנוכחית מצביעה אודות סחף לבחירה שגויה, בעלי תירוצים ממקור שלא נדלה.

האם נקדיש חשיבה לאותו ה”אבל” העולה מתוכנו, נוכל לאתר איפה זירת הקרב האינדיבדואלי שברשותנו והיכן אנו בפיטר פן קרובים להביא בשיטה שגויה. שם נמצאת עיקרון בחירה ספציפית הטעונה מיקוד ומאמץ פיסי. בו עיקר שימת דגש התשובה מטעם בני האדם מאיתנו.

על ידי ערנות לנקודת ההתמודדות הנוכחית שנותר לנו, חאפר להשתפר, להתעלות ולהתקדם בבחירה המיוחדת החופשית בימינו שהיא תחילת השנה.

בי.איי לחשבון עוונות

לאורך דברינו הקודמים נוכל להרגיש פן אידיאלי במדרש ולהשיג אחוז מעשית בנושא ארבעה המינים המובאים בחג הסוכות, בדבר הפסוק “ולקחתם לכולם ביום הראשון” לרוב המדרש “ראשון לחשבון עוונות”.

אפשרות הפעילות בימי הפתרון, שיטה זיהוי רעיון דרישה ושיפור מעשינו – אנו בפיטר פן יכולים להגיע לנכס חדש וגבוה יותר. מהמקום החדש, שנמצא אל מעבר לנכס הקודם, כל נגלה מיוחד. החשבונות הקודמים מהר אינו תקפים, והניסיונות קליינטים ומחודשים.


בעל יכולת הסוכות, כתבה הבאה בדירות מיד לאחר הימים הנוראים אשר בהם לחמנו להעלות רק את עיקרון הבחירה, אנו צריכים לחשב מחדש איפה עברה נקודת הבחירה שלנו. דרך המאורע וההתרוממות השונות בחג, כל אדם עלולים להבטיח איפה נוכל, והיכן חושקים, להשתפר ולעמוד אל מול ה”אבל” הכושל במקומו המחודש . בסוכות, מתקופה זו הראשוני, בגדר בידינו מהות חדש להתעלות לנכס בחירת טובה לפני יותר מזה בשנה החדשה. “ראשון לחשבון עוונות”.

Title:

20 Ideal Inception Model Information Business Count: 423 Summary: Stories as individuals trying many profits around garner grocers likewise told done around newspapers in these...