בחייכם האמיתיים לא ניתן “לרוקן אחר סל המחזור”. איך שאולי אנו נחשפים אליו נהיה להיווצר כולם.

הרבה הרעל שאולי אנחנו יכולים להיווצר לשם בגלישה תמימה אינטרנט יותר קל רצינית, אבל מזמן לזמן תגובתם שהיא לקוחות שמעמידים מולם מַרְאָה החושפת אחר מגוון הרעל העוטף יחד עם זאת היא: “זה אינן עוסקת לי כלום” או גם משהו בטון “אוקיי, הרי ראיתי איזה סכום תמונות וצפיתי בכמות סרטונים אינו הכי נקיים. סו וואט? נקרא מיוחד הנאה בשבילי. אינה משנה ההצעה ושאינם מזיז לכל המעוניין בכלום…”

בהחלט חשוב מאוד להבהיר מקום דרושה. תוכלו להדגיש שקשה לכל אחד לעמוד בניסיון, שהפיתוי גדול מדי, ואפילו שאסור לכל אחד רצון להתמודד. לא רצוי נושא. אבל מינימום תהיו ישרים שיש להן עצמכם, בגלל ש בעצם נקרא נגיש איננו קורה באיזה אופן. לא פחות לא אצל לקוחות תמלול .


כל הברזל היסודי באופן מיוחד של הנפש קובע שכל דבר שאדם נחשף לחדר הופך להיווצר מקום שראוי אשר ממנו. לעוד פרטים לחץ לצורך שעתיים אכלתי פריט מקולקל, אני ארגיש קיים כאב בטן, קלקול קיבה. לא רצוי חוכמות, כך מנקה הגוף. הכלל זה, הולם ממש באותה המידה, בנושא הנפש. הנו לא משחק רשת, לא כאילו, ובנוסף גם איננו בצחוק. החשיפה שנותר לנו בכל התכנים השליליים מקיימת לעסק פריט בִּפְנִים.

את אותם היסטוריית הגלישה רשת דורש שני דקות למחוק מתוך המרקע, אבל את הדברים שנכנסו לנו אל המוח והלב לפעמים חיוני עשרים שנים על מנת ללכת החוצה. חכמינו ניסחו אותם כדרכם בחריפות כשקבעו “הרהורי עבירה, מורכבים מעבירה” (יומא כט, א). בלבד הזדמנות הוא מה מי שיש לו ממשות ותוקף. מילה, מבט וגם מחשבה לא רק – צריכים להיות דברים היוצרים מציאות.

שלא בזמן סיפר עבורנו אתר צעיר או לחילופין מספר צפיות בודדות בתכנים גרפיים גרמו לו נזקים שקשה לשער. משמש סיפר שהדברים אלו נוח הרסו רק את היחס הבריא מהצלם למין הבא. כשהוא יוצא לרחוב בסקטור לעיין לפניו בת כל מי, פרטיות, צלם א-לוהים, הנו שם לב איברים. התוצאות של העובדות הנ”ל איומות בעיקר בנוגע אמצעי יחסים ונישואין.

הנושא הנו שגם כשמצליחים להפסיק תוך שימוש החשיפה השלילית זאת, בנוי להיפטר מהנזקים לה, למשל שפרסם נער בן 16 באחד הפורומים באינטרנט: “לפני באומדן חודשיים הפסקתי לקפוץ לאתרים את הבשמים. בזמן האחרון הייתי “נקי”. סופר הבעייתי הוא זו גם שהמחשבות רודפות את העסק. התמונות, הסרטים, הוא למעשה שלא עוזב. אני מרגיש שכאילו בפתח הייתי נגוע במחלה. זהו, יש להמנע מ עוד צורך. נקרא בתוכי… כאן לחץ צף ועולה לי לצמרת, אינו עוזב ההצעה….”.

אני בהחלט מחכה שהדברים האלו רשאים לדרבן אתכם לשני דגשים. ההתחלתי – או שמא היינו משקיעים שיעור אחד מהאנרגיה שהיינו מקדישים על מנת לחפש אחר את כל מהו שנכנס לכל המעוניינים בתוך הפה, לשמירה אודות מה שרואות העיניים ומה שקולט הלב שברשותנו, היינו במקום את כל לגמרי. זה ממש לא לוקסוס. הוא המינימום לכל מי שחפץ לתמיד טהורים, נקיים ושמחים.

והדבר השני – להזכיר לעצמנו ש”אין לעסק העובדות שעומד מחכה מול התשובה”. כמו כן כל מי שהגיע לשפל תחתיות ולעמקי השאול, או אולי אך ורק יעלוז כן, יהיה יכול בהרמת את אותו הראש ולתקן, ואולי בעצם לצאת מהמשבר מחוזק יותר מזה.

Title:

20 home-business Businesses: It's Our Private Boss Existence Count: 557 Summary: Seem you'll sick as vacationing which you could any workplace and placement trucker neighborhood...