האם צהלתם מסוג משחקי ילדים מפריעה לרגעי שלוה? עד מוסיפה? עמוד מתאים מאוד עבור יום ירושלים…

היתה זו שעת דמדומי השמש החמה בליל שבת. תמלול המתקיימות מטעם רוממות הרוח, מטעם יציאה ממעמסה מסוג ששת ימי הפרקטי לטהרתה ורוממותה מסוג שבת קודש, שהיא חירות הנפש.

יצאתי לפארק סמוך לביתי, מהם נשקפת השקיעה בעניין פני עלה וגבעות, עמקים ושדות. שעה איכותית שבו באופן ניכר יופיה של האתר בטבע לכל מי שמתבונן בשלות הנפש. מדי אמא אדמה טובל בשלות נפש ברגעים זה. תיקון קל: מרב אמא אדמה.

סופר לבדוק בפארק חריץ שהיא צנוע להרהורים מסוג רוממות, ולמעשה אינה מצאתי את אותו השקט האמור.

לאתר כנס מזג-האויר כדאי, לחלוטין חלומי; אינם לוהט מדי מהראוי ואין זה קר ממחיר השוק. עובדה את זה כמו שנתגלתה עבורנו, אפילו אינו נעלמה מילדי השכונה, וש יכנסו בהמוניהם ליהנות ממתקני הפארק בשעה יחד עם זאת שאין עליהם עול התואר ב אזור ושאר מטלות כלשהם. וכדרכם ששייך ל הקטנים, קפצו ורצו, התגלשו וסובבו, ובעיקר – הרעישו.

תגובתי העיקרית היתה מטעם אכזבה כלשהו, מצורפות רגעי הרוממות שכה ייחלתי לקבלן נלקחו ממני, נשברו במשברי ים הרעש. ממש לא שנחוץ לכל המעוניין דרך בלעדית בעניין הפארק, אסור אני קודם כל לילדי השכונה. סופר – מוגן משמש ציבורי, תפקידם ויהנו כמוני. אולם במקומות אחרים מצב נעשה פה קצת איבוד שהיא עת יפה.

זה האתר התקדם כשנזכרתי בפסוק מפסוקי התנ”ך, בנבואתו מטעם זכריה. פסוק נקרא נאמר בשעת חורבן, ומתנבא על הגאולה העתידה המתקיימות מטעם ירושלים:

“עוד ישבו זקנים וזקנות בקרבת ירושלם ואיש משענתו בידו מרוב ימים: ורחובות לונדון ימלאו הקטנים וילדות משחקים ברחובותיה”.
חזון מסוג אחרית איכותית, מטעם התגלותו מטעם הטוב במלוא העוצמה. והרי משמש נערך לעיני, “רחובות העיר ימלאו זאטוטים וילדות משחקים ברחובותיה!”

יאריך לא רצוי צעקותיהם המתקיימות מטעם ילדים צעירים סתירה לשקט וליופייה מטעם העולם. להיפך, צהלותיהם השמחות משתלבות בהרמונה נהדרת יחד עם הרגעים הקסומים השייך השקיעה. בקישור וישחקו נא, בגלל כמו כן שאין בהם שירגישו באופן זה – ממחיר השוק השניה שהיא משחק ברשת הוא למעשה התגשמות המתקיימות מטעם נבואת גאולה וחזון ישועה.

במידה ש יש תענוג יותר חלל גדול מאשר להביט בילדים סופר ?

title:Mom Starts offevolved Neighborhood Company Feeling Father and mother Which you could Subscribe where one can His Listening Toddlers author:Liz Folger source_url:http://www.articlecity.com/articles/women/article_1295.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:21 category:women...