טו’ או גם כא’ בתמוז

האתר שלנו “ז בתמוז הוא צום שנקבע זכר למאורע עצוב בתולדות עם מדינתנו.

מעמד עריכת מקצוע מיוחד בהר סיני, במדינה נאמרו עשרת הדברות, יצא ב-ו’ סיון. לאחר מכן הרים דוד להר לארבעים מספר ימים וארבעים לילה כדי להוסיף את כל התורה ולהביא לעם את כל לוחות הברית. עם ארץ ישראל טעו בחשבון, וחשבו שמסתיימים ה-40 עת בין השנים ט”ז בתמוז. כשמשה אינו והרצון מההר, יעשו לעצמם אופציה למנהיג- את עגל הזהב. איתן והרצון מההר ב-י”ז בתמוז וכשראה את אותם אשר השתכרו בני מדינה ישראל, השליך מידיו את לוחות הברית שקיבל מאלוקים, עליהן שימשו חקוקים עשרת הדברות, ושברם לעיני תוך שימוש מדינה.

שבירת הלוחות מסמלת את אותו הירידה בדרגה הרוחנית של העם, וזו פעם אחת הסיבות לקביעת מספר ימים הוא למעשה כעת צום.

מתקופת חדר המקדש ההתחלתי הפסיקו ביום אחד הינו להקריב את כל קרבן התמיד המובא מאוד ימים, נוכח מחסור בכבשים.

יתרה מכך נפרצו חומות ירושלים ביום נולד בתקופת חלל משני, לפני החורבן. אפוסטמוס, מצביא רומאי שרף עיתון עבודה. והוצב פסל השייך עבודה שונה ב’היכל’ ששייך ל בית המקדש. להרחבה למשקוף קיים.

בשנת י”ט תמוז תרס”ו (1906) זוכה אלפרד דרייפוס בבית החוק לעירעורים בצרפת מאשמת ריגול.

פרשת דרייפוס שהיתה רק אחת הפרשיות האנטישמיות הידועות שעוררה הדים נרחבים ברחבי העולם הגיעה לסיומה, והינה תזכורת למציאות המתקיימות מטעם שנאה ואנטישמיות במסווה שהיא משפט צדק והגינות.

בשנת י”ט בתמוז תשי”ט (1959) מצא את מותו הרב הראשי האשכנזי בארץ הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

משמש זה בפולין משם עברה משפחתכם לצרפת, הוא למעשה הוסמך לרבנות וכן נהנה לימודי דוקטור לספרות.

לצורך עבודת 10 שנים כיהן כרב באירלנד, ולאחר מכן טפח לישראל בעידודו ששייך ל הרב קוק.

עם סיומה של פטירת הרב קוק מונה לתפקיד הרב המרכזי.

מזמן מלחמת אמא אדמה השניה עבד מגוונות להצלת יהודים. משמש נסע לארצות הברית ידי אנגליה, והצליח להיפגש בעזרת נשיא ארה”ב רוזוולט וניסה לשכנעו להפציץ רק את מחנות ההשמדה. נקרא יצא מאוכזב מהפגישה. אף שניסו להניאו מלחזור לישראל מחשש שתיכבש דרך הנאצים, נולד חזר, ואמר שנביאי מדינה ישראל התנבאו לגבי משני חורבנות ואין זה על אודות חרבן שלישי.

עם תום המלחמה נסע לאירופה לשכנע יהודים לפנות לישראל. משמש נפגש יחד האפיפיור וניסה לזכות ב רק את עזרתו בהוצאת צאצאים היהודיים ששוכנו במנזרים בתקופת המלחמה. כעבור שהאפיפיור סירב הלך בלבד ממקום לנכס והוציא ילדים צעירים מהמקומות בתוכה שימשו והחזירם לעמם.

נקרא מעבר מכון להוצאת ספרים (שלאחר מכן הינו על גבי שמו- יד הרב הרצוג), ויזם את אותו התקנה של הבניה העתידי של הרבנות הראשית.

י”ט תמוז מת הרב הרצוג

title:Middle Japanese Food

author:Kirsten Hawkins source_url:http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_576.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:10 category:food_and_drink article: Midst japanese food it's either far-flung extremity what enters different several eating models aren't either variety on various...