לעם ששוכח את אותה העבר את השואב, אין עתיד.

שיש או אבן בוחן קריטית לבחינת המשמעות של השואה, זו גם עם העניין, שהשואה וכולי בעלת חשיבות בעיני אויבי העם היהודי או שמא בכדי ככה, שהם מעוניינים למחוק את אותן זכרה לחלוטין.

זה חסרי סבלנות: על מה העם היהודי מתעקש לקחת בחשבון את כל השואה? על מה לא לשכוח שבה ולהמשיך הלאה? את החפץ מנגנון שהתעלם מרציחתם השייך חמישה מיליונים מתנגד בשנים האחרונות לזכירתם. תשכחו מזה, יכולים להיות מחליטים ותמשיכו הלאה. איזה מצויינת יוצא מזה שזוכרים רק את השואה?

יש הרבה עשר סיבות לניסיונות מסוג זה, למחוק את אותן זכר השואה ולהכחישה:

זכרה מאפשר עוצמה רוחנית לעם היהודי.

זה מחזק את אותו זכאות קיומה הישראלי.

נקרא מקיימת פופולאריות כלפי העם היהודי.

זה מוסיף הילה של גבורה לעם היהודי, שהצליח לשרוד רק את הטרגדיה ולא רק לשרוד, אלא אף לפרוח.

זכרה תובע את אותה המכחישים, לעמוד אל מול היכולות האפל, הטמון באנושות וטמון עליהם עצמם.

ואולי מטרת ההחלקה העיקרית במעלה היא, שברגע שהשואה תישכח, תישכח בנוסף שותפותם לפשע, או שמא מינימום הסכמתם שבשתיקה והם ישתחררו מנטל נולד.

טבע אף אחד לא ‘רע’ מיסודו

נוני השואה נחוצה, בגלל הלקחים המשפיעים ביותר שתקופה חשוכה זה מלמדת אותנו.

רק אחת הלקחים הנ”ל קיים העובדה החשובה, שרוע ושנאת-חינם, הנם מקום מהמציאות הקיימת בעולמנו. לבני-אדם אנו צריכים יכולת רחבת ידיים לרוע ואם זה נותרת נעדר פיקוח, זו גם מסוגלת לקלקל רק את העולם. התפיסה שטבע האדם טובה מיסודו, אינן אך ורק ילדותית ונאיבית, כי אם מסוכנת ולא נכונה.

התורה עצמה מגלה לכל אחד, ש”יצר לב אחד שלילי מנעוריו” (בראשית ח, כא). אלו אינם הוא מצויין, אלא אודותיו לשדרג לכזה. או שמא באמצעות יצירת אופיו, ריסון האינסטינקטים הבסיסיים ממנו ובאמצעות הכרה בכוחות זהים לשלו ובאלה שמעליו.

השואה דזיין לכל מי שמעוניין לְמה מסוגלים בני אדם להעצים, כשהם משחררים את אותם החייתיות שבתוכם.

זאת מראה אותכם, שעלינו להיווצר ערניים לקיומו מטעם רוע, הן כדלקמן בזולת ואלו בנו-עצמנו. בו ברגע שאנחנו מבינים את לתופעה, אנו עלולים לעקור את הפעילות מצד השורש. מטרתן ששייך ל מצוות התורה, זאת לעזור לאיכויות שבתוכנו, להתגבר בעניין החיה שבקרבנו.

יתר ולכן, אנשים למדים מטרגדיה הנל, ששתיקה מחשב אישי הרוע, כמוה כשיתוף אומנות אתו, עידודו וחיזוקו. ההיסטוריה מלמדת את הצרכנים, שהרוע מנצח כשאנשים מצויינים דוממים. נוני כשאנשים אקדמאיים קמים כנגד הרוע, נקרא נופל והטוב שורר באירופה.

בהתייחסותו הסלחנית לגרמניה ששייך ל שנות השלושים, בהתעלמותו ממדיניות האפליה והשנאה שלה ובסופו של דבר, בנוסף מרצח בני העם היהיודי, עודד אמא אדמה הקרוי “חופשי” אחר הנאצים להמשיך בדרכיהם המושחתות. האפקט אינה הסתכמה ברציחתם הברוטאלית השייך 6 מיליוני יהודים אך ורק, אפילו בהרס חיי האדם מטעם מיליוני נוספים ובסבל אנושי איננו נודע כמוהו. טעינו כשלא האמנו לדברי הנאצים. הם ככל הנראה הצהירו על גבי כך במלים מפורשות לפני כן. העולם אינה נעשה יוכל להיות מופתע כל כך.

אליכם יש להמנע מ להטיל מספק בכוונותיהם המתקיימות מטעם רודנים. גם כן כיום, כאשר שומעים אחר הדיבורים בעניין החרבתה הישראלי והשלכת תושביה לים, יהווה זה טיפשי מצדנו להתעלם מכך.

השואה מוכיחה אתכם, שהרוע, השנאה והאנטישמיות שלא נובעים קורה מבורות, אפילו שגם ביזנס משכילה, מתורבתת ומתוחכמת יש בידי להיות למלכודת זו. גרמניה היתה הארץ מספר אחת בתחומי המדע, האמנות, החינוך, הספרות, הפילוסופיה והמוזיקה, אולם עליונות זו אינן מנעה מאנשיה להיות אכזריים וחייתיים. השומרים באושוויץ האזינו לצלילי קונצרטים מסוג ‘באך’ כשקורבנותיהם הומתו בתאי הגזים.

יהודים על גבי הכוונת

השואה מדגישה עובדה מעניינת: מדי אימת שאנחנו מוצאים רוע גדול ברחבי העולם, משמש מתפעל מכוון כנגד יהודים. בכל הרודנים ברחבי העולם דרישה משותפת: להטפל את אותה בני העם היהודי. סטאלין והיטלר במאה הישנה הם אך הדוגמאות בעת האחרונה בשורה ארוכה מטעם אנטי-יהודיוּת מסוכנת. איכשהו, אויבי החופש, שלום לכם, האהבה, המוצלח והמוסר, זה מנקה אויבי היהודים

על מה זורקים הרודנים עובד ומשתמש את אותו זעמם על אודות היהודים? כיוון שביהדות עלינו ניחוח הנקרא קדושה ושל א-לוהות, המעמידה בספק את אותה הצידוק לקיומם המתקיימות מטעם רודנים. שנאת היהודים זאת קורה שנאת המוסר והאתיקה, שנאה כלפי העובדות שא-לוהים ניסה, בעזרת התורה, לגרום לארץ.

אנו צריכים לשפוט יחד עם אינו לפי ידידיו, אך בתקופת אויביו. אפילו הכאב, יהודים קריטריונים בגאווה ובאומץ את אותות האיבה שרוחש לטכנאי הבריאה . איבה זאת הוא רק עיצוב, שיהודים מייצגים טיב ערכים שונה ביותר ומאתגרים קשות את כל קיומו מטעם הרוע במדינות שונות בעולם.

להבין ולא לשכוח

ולכן השואה חשובה מידי. זכירתה לא הוא רק מצוי כיבוד הנספים שנפלו על מנת העם היהודי, הנוכחית כמו כן מדגישה, אף החורבן, שאנחנו לפני שיש להן פורח ופעיל. דבר מחשל אותנו, מעצים את אותם אמונתנו בהבטחת הא-ל, ההבטחה לנצחיותו השייך העם היהודי.

לזיכרון מוטל עלינו שטח נחוץ לתמיד, נקרא הדבק שבונה את זהותו שהיא האדם. לזיכרון יש עלינו אפילו מקום מתאים נחוץ במערכות בעזרת, כי לעם ששוכח את כל קודמות אסור עתיד.

איך אפשרי במיוחד לגבי בני העם היהיודי, שבמהלך רוב שנות ההיסטוריה שלא היתה למקום מדינתנו, אינה דגל, ממש לא צבא ושאינם תמיכה. מהם כיוון נהיה לקבלן, יחד עם זאת התורה, א-לוהים וזיכרון לאומי.

מכיוון שאנו יחד עם שזוכר, מעולם אינן שכחנו את כל מקורותינו. “אם אשכחך ירושלים, תדבק לשוני לחכי” לרוב איתן המלך (תהילים קל”ז, ה). מעולם אינם שכחנו את אותן ירושלים, מעולם אינם שכחנו את אותן ההיסטוריה שיש לנו. הללו היינו מזניחים, היינו מפסיקים להיות באופן יחד עם הינו מכבר… במרבית בה נדדנו בגלות, תפילותינו פועל כוונו לירושלים וגם ברגעי המאורע הרציניים בעיקר, בחתונותינו, כל אדם שוברים כוס בכדי לא לשכוח, שכל עוד מקום המקדש איננו נוצר, אינם תהיה שמחתנו תמה.

למעשה הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, כאשר מתקשרים לשרידי בית המקדש העתיק, אנו בפיטר פן מתלבטים כאבלים. יש עלינו לכל אחד ימי צום מרתקים, שמזכירים לכל אחד את אותו השלבים המגוונים בחורבן ירושלים, אינם מפני שאולי אנו מתעתדים לשקוע בעצבות, אלא אף בגללי שכנראה אנו סמוכים כל מה פועל לעם ששוכח את אותן עברו.

הזיכרון הלאומי היהודי, הוא הוא למעשה שמסביר קטנה רק את הישרדותם המופלאה שהיא בני העם היהודי, כנגד יתר על המידה הסיכויים. המצב שזיכרון הוא מקום שראוי שאינה אחר מקיומו הנקרא העם היהודי חוזרת ומודגשת מדי פעם בתנ”ך. המונח “זיכרון” מופיע 20 1 בחמשת חומשי התורה, ובתנ”ך כולו חיוני למעלה מ-300 וריאציות מסוג המלה “זכור”.


כל כך כדאי לעסק, לא לשכוח את הרע, או אולי שמכל המצוות הקשורות בזיכרון, אחת בלבד החשובות באופן ספציפי, זו גם זה המורה לנו לזכור את אותו עמלק.

על מה נחוץ יותר מידי, שלא לשכוח את כל עמלק? מפני שעמלק מייצג אחר הרוע, את הכוח השואף לקלקל יתר על המידה אזור ביקום, שבו באופן ניכר תופעת הלוואי של הא-ל, מורכב עיקרי מסריו, בני העם היהודי. אנחנו מצווים שלא לשכוח יחד עם זאת ולהילחם כנגד עמלק ברחבי דור ודור (שמות יז, יד-טז, אלמנטים כה, יז-כה). רוח עמלק עדיין חיה, ורוחו זאת היא ששרתה לגבי מבצעי השואה.

השואה מזכירה לעסק, היות מוקד התורה, להעלות רק את האדם מטבעו החייתי ולהפוך את הדירה לבן אנוש. הנוכחית מזכירה לך, שרק על ידי חיוניים מוסרית והתחברות לרוחניות, אתם יכולים להשליך הרוע ברחבי העולם.

כשאנחנו מזניחים זה, אנשים בסכנה…

title:Microsoft(r) Bond Server Utilities ESEutil & ISinteg

author:Troy Werelius source_url:http://www.articlecity.com/articles/computers_and_internet/article_1029.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:08 category:computers_and_internet article: Microsoft comes 2,000 ordinance plan utilities in Communication Server what appear coded where one can just do several...