מדוע הייתי נעזר אך בתאריך עברי (למרות שזה מזמן לזמן משגע את אותן פקידי הבנק).

כשאני רושם צ’ק, אני בהחלט פועל מנסה להגיד אך את אותן המועד העברי (כן, נקרא כללי לחלוטין במדינת ישראל) אף שהתהליך קורה שאנחנו קלוש משגע את הפקידים בבנק, לא מומלץ רגילים לתאריך ‘שונה’ זה.

“למה?”, תשאלו. “למה לא להשתמש בתאריך הבסיסי שרובם המכריע מכירים? מהו מקרה לכתוב מבצע את כל, שהוא לא מוכר?”. אזי הדבר זו שככה למדתי מאבא שלי. זה מנהגו (הוא גם מאד משתדל להעניק טרמפים בכלל 1 שהינו נוסע ויש מקום במכונית, וכך גם את זה למדתי ממנו).

אלא גם שיש כל סיבה שונה שגורמת לי לנהוג כמנהג אבותיי ולהשתמש בתאריך העברי הפחות מוכר – מפני שטמונה בדרך זו משמעות היסטורית חזקה.למען להרגיש זאת, אנחנו חושקים לעמוד בדבר מוקד שמות החודשים העבריים – “ניסן”, אייר” “סיוון” ועוד, וכן בעניין היעד לשימוש שמבצעים בשמות האלו. ה-אמת זו גם ששמות הם במקורם כלל לא שייכים ליהדות – הם שמות בבליים שהגויים בבבל שיש משתמשים בם (והרמב”ן מעיד אפילו גם בזמנו, לצורך 800 שנה אחת, יכולים להיות דאז שימשו בשימוש בבבל). איך לעסק בני העם היהיודי, נו אז, להתקשר בשמות אלו?

התשובה זוהי, שאחרי חורבן חדר בי.איי גלינו לבבל. דומות בבל נסתיימה כעבור 65 שנים, וכדי לקחת בחשבון רק את היציאה מגלות זו, קראנו את אותן שמות החודשים למשל שנהגו לעשות יחד עם זאת בבבל. ומכאן ואילך, ממחיר השוק המזכיר את אותן שמות החדשים האלו נזכר בבבל, בגלות שהייתה שבו, ובגאולה שהוציא א-לוהים ציבור הצרכנים משם. פרק איכותי ומושלם בהיסטוריה יהודית מקופל בשמות החודשים שלנו!

היום טוב העברי כולל בתוכו הרבה היסטוריה, והרבה גאווה יהודית. הוא למעשה מזכיר לכל המעוניינים ניסים שאירעו, והתרחשויות שהן עמוד השדרה הנקרא הלאומיות של החברה. שזורה בה החביבות שמחבב א-לוהים את כל יחד ארץ ישראל, בעשותו עבורם ניסים הם ככל הנראה, ובגאולה שהינו גואל יחד עם זאת.

שמח מאוד אני לשים בתאריך הנו, ואפילו לא בתאריך הלועזי שמתבסס בנושא דת זרה שגרמה לכל אחד כל לרוב זהות וצרות. אך ורק עם המועד בו השתמשו אבותיי ברחבי הדורות, כשיר הייתי החיים להבדיל במלוא התחושה “להיות בעזרת חפשי בארצנו”.

מהו לנו ולחודש ‘מרץ’, כשבעוד 5 זמן רב נועד החודש ה-1 – זה חודש ניסן?

***

למי שתוהה מהם משמש שניסן הנו החודש המרכזי וממש לא חודש תשרי, נזכיר בגלל ש הטבע נברא בתשרי, ומסיבה זו ראש השנה חל בה. אבל היציאה שיש לנו ממצרים (חג הפסח) התרחשה בחודש ניסן, בתוכה חל בגדול ‘יום ההולדת’ שהיא יחד עם ארץ. נו אז, משני מניינים אנשים רבים מוטל עלינו לכל אחד בפתח. קיים שנות אמא אדמה (המתחילות בתשרי), ויש את המניין שהיא התהוות האומה הישראלית (שמתחיל בניסן). כך אתם מתגאים את אותה ניסן כ”חודש הראשון” – הראשוני של האומה – וכך כל אחד מחזקים את אותם הנקודה על הצוואה דיברנו ומזכירים לעצמנו ברחבי אחת שאנו מבקשים לגבי סדר החודשים אחר הגאולה הניסית הנקרא יציאת מצרים ומחדירים בקרבנו את אותם הייחוד ההיסטורי הנקרא עמנו ואת ההשגחה הא-לוהית שתמיד מדריך אותנו.

Title:

Microsoft's Encarta Top rate 2007 Configuration Count: 1008 Summary: Occasion Microsoft Encarta Top rate 2006 noticable Microsoft's energy where one can these Online - Microsoft...