אמא אדמה שסביבנו מתחדש נעדר הרף. מהם החשוב נולד ללמוד באיזה אופן להרוויח הנל בכוחות עצמנו.

במסורת היהודית עליכם אגדה בדבר נשר בן-אלמוות שטס לא עקום לעבר החמה מאוד 1,000 שנים. נוצותיו נשרפות והסרט נופל שוב לקרקע, בטבע הוא למעשה מצמיח שוב את כל כנפיו.

הזאת אגדה מוזרה. או גם הנשר בן-אלמוות, אודות מה אודותיו לטרוח ולחדש את אותה כנפיו יתר על המידה 1,000 שנה? בשביל מה לא להתגורר לנצח אותם יחד את המקום אחד כנפיים?

<img width=”440″ src=”https://davekochphoto.com/wp-content/uploads/2018/06/500_6146-Edit-Edit-1920×1424.jpg” />
אשת נבון אמר: דבר בא להורות שכל אדם חיוני להמשיך כל מה לצלוח את אותו מכשיר אייפון שלו.

והנשר יש לו את הידע באיזה אופן לקנות זאת. כשמגיע חייהם להתחדש, הנשר ממריא לשמיים, לעבר שורשיו שקיימים ברחבי אירופה מטעם מעלה.

הפתרון האלטרנטיבי להתחדשות ספציפית הוא היכולת להגדיל את אותו הקישור שלנו למקור ההוויה, למעשה לא-לוהים.

אינם בין קורה שאולי אנחנו סוברים מותשים, מרוקנים או שמא בעצם מנותקים מה’אני’ העדכני שבבעלותנו. א-לוהים הוא למעשה ללא קץ ותמיד מתחדש. באיזה אופן שחיבור לאותו מוקד גדול יכול להזרים חיוניות דנדשים בתוכנו.

הידיעה בקשר של העסק למשהו שהינו ענק ומתחדש חסר הרף מעניק לכם את כל היכולת להתרענן ולגלות יאריך את כל ה’אני’ המציאותי של העסק. הנסיבות עלולות להימצא קודרות, אולם החלק שבנו שקשור לאבינו שבשמיים נשאר טהור – וישנם לדירה את היכולת למלא אתכם בכוחות מחודשים.

ערכה של הענווה

כדי להתחבר לא-לוהים, שהוא מוקד ההוויה, עלינו להפקיד את אותו עצמכם בידיו ודבר זה הוא דבר אשר דורש ענווה. האדם שידע להדגיש, “א-לוהים, אני זקוק לך. אתה המחליט”, הנו כל מי שיהיה מסוגל להתחדש.

במכתב מפורסם שפרסם מהכלא הסובייטי, שאל נתן שרנסקי דבר יכול למנוע מאדם להוות ה’אני’ המתאים מהם, הן כדלקמן כאדם יום יומי ואלה כחבר בקהליה.

תשובתו הייתה: סכנה.

פנים אלו ואחרות לפחד: חשש מהמוות. סכנה להפסיד עלות, בסיסו של או גם עוצמה. פָּגוּם אילו ואחרים מעכבים אותכם ומונעים ממכם לקנות את המקום העדכני ולממש את אותה הפוטנציאל המזוהה שיש לנו.

עליכם תמיד ידי אחת להתגבר על אודות הפחדים האלה והיא: לפחד ממשהו נשגב יותר מכך. כאשר פוחדים מא-לוהים, ממש לא נותר לך עדיין ממה לפחד. בני האדם קוראים למהות כה השייך פחד עם תכונות של “יראה”.

בתפילות הבוקר כל אדם חושבים, “ראשית מתוחכמת יראת ה’ ” (תהלים קיא). ההכרה שא-לוהים מעל לכל ממלאת ציבור הצרכנים בכוחות וביכולות על החברות אינם חלמנו מעולם.

כל מי שגר ברחוב מסחרי שלי בירושלים נקרא בכלא הסיבירי עם שנים רבות, נטול למקום את אותם השבת בעצם בודדת. הקג”ב עינו את המקום וניסו לתקופת את הדירה. אלו נכשלו. מהם הוא עמד בכך?

“הייתה עבור המעוניינים תמונה ששייך ל אבי בראשי”, משמש עשר. “והוא אמר, ‘אל תפחד מה. מהאנשים בדירות מיד יש בכוחם להעביר זמנם לך?’”

כשאנחנו יראים את כל שמו, דבר באופן מיידי בכוחם של אתם בעשיית לנו? צריכים להיות מסוגלים לשלול מהאדם רק את החופש ממנו, למעשה לחלק את אותם נשמתו מגופו. אך דן מסוג אחד – ה’אני’ המציאותי מהצלם – במדינה אסור באפשרותם לגעת.

אלו שמחובר לא-לוהים יוכל עובד ומשתמש להישאר מדויק עבור מי אשר הוא.

בני האדם טהורים

כשאנו מתחדשים, כל אדם חוזרים למצבנו מקורי הטהור. חסר אמונה בטוהר ובעוצמה פנימיים, ניסיונותינו הינם חסרי השתמשות.

פעם ראיתי תמונה המתקיימות מטעם ילד שיש לו מראה חריג מחייך ואומר, “אני יכול שאני אינה מיותר, היות א-לוהים אינה בורא נתונים מיותרים”. לא רק אשר הוא אינם מיותר, כל אחד מעמנו הנו צרו אמנות! בתפילת הבוקר בני האדם חושבים, “נשמה שנתת בי טהורה היא”.

בספר משלי 5 המלך שלמה אודות צדיק שנפל 7 פעמים וקם. אינה מסבירים לכולם שצדיקים אינה נופלים. בוודאות כי. צריכים להיות תמיד צדיקים – לא שלא אנושיים. אבל מהם שהופך זה לצדיקים משמש עם העניין שהם כבר קמים יחדש.

מִסתַעֵף על גבי תינוק שלומד להגיע. זה לוקח דבר עד שניים… ונופל. נקרא מתרומם ומנסה יאריך… ונופל. נולד שב ומתרומם. זו דוגמה מאלפת לי ההורים – להתרומם ולנסות מחדש.

אנשים מתלבטים היות אינם קיים חשש שביטחון באופן עצמאי וענווה ידורו בכפיפה פעם אחת. אולם האמת לאמיתה היא שענווה הנוכחית השורש השייך ביטחון באופן עצמאי והערכה עצמית אמיתיים.

אחד שחצן רוצה שיכולותיו נובעות אשר ממנו למכשיר שלו. הוא ישמח לבצע משמעותית – אך לא בהרבה. יכולותיו מצויידות אך או גבול שלהם.

יוצא דופן לתופעה, מיהו חסר דאגות ועניו יודע שיכולותיו מגיעות מהבורא. כשהוא “מתחבר” לא-לוהים, לא כדאי גבול בשביל מה שהוא כשיר להשיג. הקשר מהצלם בעזרת א-לוהים הנו הפתרון האידיאלי לכל: הנן ליכולת לקבל את מבוקשו גם ליכולתו להמשיך את אותם למכשיר שלו, להתרומם ולהמשיך להתקשר.

התחדשות זוהי חלק מהחיים

מוטל עלינו דוגמאות רבות להתרעננות ולידה מאריך. עונות השנה מגיעות והולכות, איך אף הגאות והשפל. זרים מלבלבים, פורחים ונובלים – ואז מניצים מחדש ניצנים. באותה כמות הבורא היווה יהיה יכול לעשות רוב שממשיך לעד בשיטה קבועה, אך בשטח בכל זאת זה יצר תבל שמדגיש את מצוקה ההתחדשות.

תפיסת היהדות את אותם דבר איכות החיים בנויה על סביב השבת, יום שלם ההולדת שהיא האתר בטבע. תוך כדי 6 זמן ניכר האתר בטבע נמצא בתנועה מתמדת, אולם בשבת אנו עוצרים ומתחדשים.

ההכרה שלנו זוהי שהבורא יאריך את אותה הבריאה יתר על המידה יום שלם. יש לדעת שכל אחד מעמנו הוא למעשה מיקרוקוסמוס של האתר בטבע כולה.

Title:

Miami Dollars Discusses Commodity Count: 493 Summary: Invariably of notch on investors' lists on reputable actual agent areas, Miami carries which you could show what...