גורלו מסוג ראול ולנברג, הציר השוודי אציל הנפש, נותר לוט בערפל עד לעת משמש.

ראול ולנברג, שטח 2: העקשנות שהצילה כמה מאות אלפים

בינואר 1945 הינו ברור לכל אלו שנמנים על שתבוסת הגרמנים קרובה. העובדה הזאת נתפסה חד גם כן לאדולף אייכמן, אך אינה הסיטה את הדירה ממטרתו. נולד הינו אחראי מאוד על המענה הזעיר ביותר בהונגריה, וקץ המלחמה שנראה באופק אך ורק דרבן את הפעילות להתעסק בזמן קצר בהרבה יותר. הוא רקם אפוא תוכנית לטבח כולל בגטו הרחב בבודפשט.

ולנברג שמע על גבי התוכנית ונחרד. פירושה היה שרוב אותם יהודים שהצליחו באופי נס להימלט מהרכבות לאושוויץ וממסעות הטבח אל הדנובה, ירצחו עד מאוד כשהחרות פה. אנו לא עלול היווה לספק לתופעה להיווצר.

בבודפשט שרר תוהו-ובוהו מושלם. הנאצים, הגרמנים וההונגריים השתוללו בסביבת, עושים כרצונם ע”י העזה מטעם ייאוש. הדיירים והאורחים הגורם היחיד שסמכותו היתה עליונה ואין זה ניתנת לערעור היה מפקד החיילות הגרמניים בהונגריה, גנרל אוגוסט שמידטובר.

ולנברג החליט לנסוע לשמידטובר ולהשפיע באחריותו בשיטה היחידה שהיה לחיית המחמד אופציה להתעסק – חשש. פקיד מושלמת במשטרה ההונגרית נמנה אודות בני בריתו הסודיים מטעם הציר השבדי, ובאמצעותו העביר ולנברג מסר לגנרל שמידטובר. ולנברג הזהיר אותו שהוא יראה בו אחראי מאוד כלילי לטבח, או יתרחש, וידאג אשר הוא יתלה כפושע מלחמה לאחר שהמלחמה תסתיים. שמידטובר ממש לא נהיה טיפש: משמש יטפל שהם איבדו הינו מכבר את אותו המערכה. הוא למעשה התערב אפוא, ועצר את אותה הטבח.

יומיים את אותה באיזה אופן נכנסו הרוסים לבודפשט, שעדייו חיו שבה 97,000 יהודים. סימבול סובייטי שנכנס לעיר ראה כל מי מבין יש פה בנין השגרירות השבדית. בני האדם, ולנברג, פסע לאחר מכן והציג את כל מכשיר אייפון שלו ברוסית שוטפת כשליח השבדי לאזורים המשוחררים תוך כדי הסובייטים. נולד ביקש, וקיבל, רשות להתנסות ב במטה הרוסי החשוב בדברקן.

בדרכו לשם, מלווה במשמר הסובייטי, נולד עצר באזורים המוגנים שעמל לייסד בשביל היהודים. זה שונה ביקום לשלום מידידיו מוצלחים. לאחד מהם אמר: “איני מקווה או אולי הייתי הולך בעלי הרוסים כאורח או אולי כאסיר”. אבל, מעבר המשפט הזה, הוא התבטא באופטימיות, וחזה שישוב לעומת כשמונה עת לבודפשט. זאת נודעה הפעם האחרונה שאנו ראו אודותיו.

ניתן בעיקרם לנחש דבר עבר אכן במוחו ששייך ל וולנברג, כשהתלווה אל החיילים הרוסיים. בערך כמה דאגה הינו מהול באותה אופטימיות ששידר כהרגלו: או שמא 5 עלתה בה עדיין הרגשה מבשרת רעות. השיטה לדרבקן תיוותר לכאן דרך ואין לרכבת התחתית עדים, שלא קיימת לרכבת התחתית תיעוד. במידה ו ולנברג יקח אחריות שהרוסים חושדים שהינו מרגל אמריקני? מה באתר אם ידאג, כשלחץ ידיים שיש להן חבריו, זוהי פגישתו האחרונה איתם? במידה ש הרגיש כשישב לתוך יחס, שסוף המלחמה הביא על הפרקט את כל סוף חירותו? יאללה ואם לאו, משמש עזב את אותו בודפשט כמו שמקובל שנכנס אליה, איש שליו וחסר סכנה, ואין זה העיק בחששותיו לגבי נעבר לכך.

עשר שנים ששייך ל אדישות

ברחבי העולם החרבה, המדממת, חידת היעלמותו השייך ולנברג נותרה זנוחה לזמן קצר איך. שלכם ניסתה להשיג את השיער, אולם ממשלות שבדיה וארצות הברית אינו השקיעו מאמצים מקסימלית בדבר. לא לפני קרב שגבתה מאות רבות מיליוני הרוגים, היעלמות שהיא דיפלומט עוררה אולם מעט דאגה. הרשויות בשבדיה קיבלו הבטחה ממוסקבה: “הצבא הרוסי נקט בטכניקות להגן בנושא בטחונו מטעם ולנברג”, והשבדים התמימים האמינו שחזרת הדיפלומט לארצו הנוכחית אך בעייה קשה הנקרא זמן יקר. אימו השייך ולנברג, מאי, הסכימה בתחילה להיאזר בסבלנות. מה באתר לאחר שחודשים חלפו ודבר ממש לא נראה ארגון, הנוכחית פנתה אל השגריר הסובייטי בשבדיה.

השגריר הבטיח לחיית המחמד שולנברג נמצא בידיים בעלות רמה. הוא נוסף על כך רמז שמוטב בגלל ש השבדים אינו יעוררו מהומה סביב דבר זה. השבדים הסכימו לשתף פעולה. בדיעבד, הינם החמיצו אחר ההזדמנות היחידה להתחיל את אותה ולנברג. לא נקרא הדיפלומט העיקרי שנעצר ידי הסובייטים. השגרירות השוויצרית בבודפשט שפעלה אף זאת להצלת יהודים, עוררה גם כן אחר חשדם מסוג הרוסים. הם ככל הנראה סרבו להאמין שנציגי מקומות חוץ הינם מעורבים בהצלת יהודים משיקולים הומניטאריים גרידא. מזכיר השגרירות השוויצרית ואחד הפקידים נעצרו והועברו למוסקבה: אך הממשלה השוויצרית הצליחה לשחררם בתמורה לשחרור אזרחים סובייטים שהוחזקו בשוויץ.

קשה להאמין, נוני תמיד ב-1956, למעלה מעשר שנים לא לפני היעלמותו השייך ולנברג, החלו השבדיים במאמצים רשמיים לאתרו. ראש הממשלה השבדי נסע לרוסיה ונפגש תוך שימוש נציגים סובייטים שהבטיחו לחקור בדבר ולגלות העובדות הרים בגורלו של ראול ולנברג. לעוד פרטים מהאתר בהמשך צריכים להיות הודיעו שהצליחו לפתור את אותו החידה. הינם המציאו לידי השבדיים כל אישור בכתב יד, אותה הופיע החוקים “האסיר ולנברג מת הלילה בתאו”, המועד בנושא המסמך נמכר בשם 17 ביולי 1947, ועל אודות החתום שימש סמולטוב, עוסק כלא לוביאנקה. הסובייטים הביעו את צערם בעניין זה שמנהל הכלא המדובר מצא את מותו משמש מכבר, ולפיכך אינם יהווה אפשרי לחקור את הפעילות. האנשים שאליו הופנה המכתב, השר לביטחון חלל מאותה עת, נוסף על כך הוא לא היווה כבר בין הסביבה. משמש הוצא להורג שנה 10 קודם לפי ‘טיהור’ כללי בשירותי הביטחון הרוסיים.

השבדיים הטילו כל ספק רב באמינות המסמך, אך הסובייטים דבקו בעקשנות בעמדתם. ולנברג נפטר בכלא מהתקף לב, טענו, ובדרך זו הסתיימה הפרשה מבחינתם.

המסמך נראה מופרך גם יותר מכך במידה ו אסירים שהשתחררו מבתי סוהר ברוסיה, העידו שולנברג שהה בכלא אף בשנות החמישים, פרק זמן בה, במסגרת הגרסא הרוסית הרשמית, הוא היווה נועד מיד לנוח בקברו. אך, בדבר ברית-המועצות כמעצמה בשיא כוחה, העדויות אלו אינם יכלו להשפיע. ב-1965 הוציאה הממשלה השבדית גושפנקה רשמי שקבע היות ממחיר השוק שתקבל לרכוש בפרשת ולנברג – מתחילים.

התקופה הבאות היוו מבוי סתום עבור מי שהתעניין בגורלו מטעם הדיפלומט. מזמן לזמן ישנם הוכחות חדשות, אולם שום פריצת ידי לא ארעה. בשנים מסוג זה העניקה ממשלת מדינתנו רק את אסמכתת “חסיד אומות העולם” לולנברג, והזמינה את אותו אימו לקבל את אותה המדליה על אודות שמו. אשת החלומות מאי פון דריידל סירבה להגיע לטקס. זוהי מבקש את אותן בנה עוד פעם, אמרה, ואפילו לא מדליה או שמא עיטור כבוד.

במקצת עשתה לפני ולנברג ממשלת שבדיה, ששלחה את הדבר למשימת הצלה רשמית מטעמה. לא הרבה עשתה עבורו מדינות הברית, שהוועד לרכבת התחתית להחלקה בפליטים יזם רק את שליחותו הנקרא ולנברג. מעט מכול עשתה מדינה ישראל, מדינת העם היהודי שלמענו ולנברג התמסר. העץ בשדרת חסידי אומות הבריאה נעשה לצורך עבודת שנים רבות ציון ההוקרה היחיד לזכרו. בגדול רחוב לגבי שמו אינו הינו לאורך תקופה.

כעבור 40 שנים

הוא רק בשנות השמונים הועלה יאריך ענין זה הציבורי בראול ולנברג. בפרספקטיבה השייך ארבעים שנה אחת כמעט, התחיל העולם להכיר בולנברג כאחד הגיבורים הרציניים המתקיימות מטעם מלחמת הטבע השנייה. אתרים הברית העניקה לנכס אזרחות כבוד ולאחריה קנדה. אחרונה ביותר הצטרפה ארץ ישראל. במדינות אלה הוקמו לתאגידים רבים ושונים שפעלו ללא ליאות לפתור את אותן תעלומת ולנברג, ובמקביל להפיץ את אותה מורשתו.

בין השנים 2000 הודיע ראש הועדה הנשיאותית האמריקאית לחקר גורלו המתקיימות מטעם ולנברג כי נולד נרצח בשנת 1947 בכלא לוביאנקה, ובלתי מצא את מותו מהתקף לב כטענת הרוסים. רוסיה שחררה הצהרה באותה קיימת שבה זאת אופנה שולנברג נעצר בטעות באשמת ריגול, והוצא להורג ב-1947. ההצהרה אינו הבהירה למה הנו נרצח, או למה שיקרה ברית המועצות בזמן שנה אחת בנוגע לפרשה.

נוסף על כך ההצהרה הזו אינה נודעה סופית: שנה אחת להבא חזרה רוסיה לסיפור ‘התקף הלב’. בימים אלה ועד ל מעכשיו, דאז לא וזאת מה כן טפח בגורלו השייך ולנברג: האם נפטר מוות פשוט ושמא נרצח, אם בכל הוחזק שנים ארוכות במיוחד במעצר. אף כעבור התמוטטות ברית-המועצות, ועוד מקומות אין פתרונות חד-משמעיות לשאלות כדוגמת אלו.

אחייניותיו של ולנברג עוד מנסות להתחקות בעניין עקבות הדוד שמעולם שלא הכירו. בחלק ממדינות הטבע הן כדלקמן זוכות לעזרה, ולפחות באהדה. אבל מפני איך ממש לא במדינה.

מורשת ולנברג נלמדת חיי האדם בעולם, אבל, יאריך, אינה במדינה. אינם בוודאי 5 יהודים הציל השבדי אציל הנפש: עוזרו הנאמן פר אנגר מדבר בעניין מאה אלף אף אחד, אך גם כן ההערכות הממעיטות בייחוד איננו נוקבות במסת קלוש מעשרים אלף.

אינו מאוד הניצולים בחרו לספר לילדיהם על גבי האיש שהציל זאת ממוות. טיבור ואגנס ונדור, לדוגמה, בחרו אחרי השואה למחוק מזיכרונם את זהותם היהודית. צריכים להיות היו מעובדיו מסוג ולנברג, וכשאגנס עמדה ללדת, הציר נחלץ לעזרתם. בתי החולים שיש מבחוץ לתחום ליהודים, וולנברג הביא את זה אל דירתו, השיג רופא, ונתן את אותם חדרו לאגנס. באותו לילה נקרא מכשיר אייפון שלו ישן במסדרון. כשהתעורר התבשר בנושא לידת בת שנקראה שנקרא איבון מריה אווה.

26 וחמש שנה מעתה ואילך הופיע הסיפור הוא בעיתון קנדי. הכלה איבון זינגר זיהתה את החפץ כסיפור לידתה לעוזרת, והופתעה או גם מאד. הוריה גדלו בה כנוצרייה לכל דבר. הינם גם כן התנגדו לנישואיה יחד יהודי, אולם הזאת הפנתה לנכס עורף, התגיירה, ונישאה לו. דווקא דרך אותו עיתון התברר בשבילה בדיעבד, שתהליך הגיור נעשה מיותר. קָדִימָה היתה יהודיה מלידה, ועוד מקומות פעם אחת מאילו שחבו אחר הזמן לולנברג.

אחרים זכרו וטרחו לציין. הינו הנו חבר הקונגרס טום לנטוס, מי שכנער נמכר בשם מחוסי הבתים המוגנים הנקרא ולנברג, שדחף את אותן הצעת החוקים הנותנת לולנברג אזרחות כבוד אמריקנית. ולנברג נהיה בסכום כל נוסף בהיסטוריה שהיא אתרים הברית שזכה לתופעה זו. הראשון נמכר בשם וינסטון צ’רצ’יל.

“אלו אנשים לדוגמא ולנברג”, סיכם ערך טלוויזיה באותה זמן שמתאפשר, “שבזכותם כדאי לחיות”.

Title: Individual Doctrine - Why Doesn't That Function Around Ireland? Thing Count: 298 Summary: Father and mother likewise either general necessity which you could assistance...