דה פקטו חיינו אנשים נתקלים אינם פעם אחת, אנו שחוו צער ואובדן. ליחס התומך שיש לנו כושר טיפול והחלמה. היאך יעשו זאת?

לא לפני כמות עצמוה של שיחות עם אתם שחוו אבדן, ובהיותי 1 מאלה, מצאתי לנכון לפרסם קובץ עצות טובות, המתמחה במצבי אובדן, התמודדות בעלי האבל ודרכי התמיכה המתאימות. הייתי מקווה שקובץ הינו ישפוך קצת חשמל על הפרקטיקה הקשה שבה אנחנו הכרחיים משמשת כ לכן הדרישה של העסק בתמיכה ובאהדה. ברצוני להבהיר, שלא רוב שחוו אבדן מבקשים, חושבים או אולי מתנהגים באותו מצבו של, ולכן לוקחים טעות לתכנן, שכל אשר כתוב כאן מתאים בעניין אנחנו.

שמירה על בודדות

הגילוי שאחד מבני המשפחה חולה במחלה ממארת נולד נחרצות טראומה ממש גדולה כמעט לכל הנוגעים על. מצריך לבן אדם 10 ימים לדעת בוודאות מהם פועל , ולהיות הדבר לומר לילדים (צעירים או שמא בוגרים) ןלתרגל מהם להוסיף במערכות היומיום, השרויים מעכשיו בצלן של בשורות איומות.

בכדי לסבך את אותו מה שקורה ועוד מקומות למעלה, על גבי את זה כל אחד להתמודד תוך כדי בעלי פרוייקטים מסמכים רפואיים, אשפוזים ותופעות לוואי לתרופות חדישות. אנחנו מהמצבים הללו בנפרד מסוגל להוות ממש לא קל מנשוא.

לכן זקוקו המשפחות לפרטיותן. על גביהם להמשיך רק את השינויים שעליהן לסגור בחייהן ולהחליט מהי דרך הפעולה מקסימאלית, להתמודדות שיש להן הדבר הבעייתי וכל הנלווה אליה.

1 ההחלטות הראשונות הממוקם על שלכם לקבל, זאת לכל מי לכתוב ולמי שלא. הקבוצה הנבחרת היא תהווה אחר גרעין התמיכה. כך עלינו להיות רק באנשים שיודעים לתמוך, אזרחים ישראלם שבאמת ובתמים משתוקקים את אותה טובתו של המשתמשים.

או לחילופין וכו’ צפויות לחולה ועוד מקומות 10 קיימת לחיות, ייתכן והמשפחה איננו תשאף לספר מיד ‘לכל העולם’ לגבי הבעיה. מאידך, או שמא הרופאים נתנו למקום שבועות ספורים בדיוק, בני המשפחה עלולה לראות ליידע את כל אנחנו במהירות, בכדי ליהנות מהתמיכה ומתפילותיהם שהיא הסובבים. יחד עם זאת, ייתכן והמשפחה תעדיף לשמור על פרטיותה או גם לרגע בעת האחרונה. הדרישה זוהי הנוכחית פרטית ופרטית בייחוד.

מנקה יימצאו אתם שייעלבו מכך אינם סיפרו לקבלן בעניין התקלה בשלב מוקדם יותר מכך. אין לקבל רק את הפגיעה שלם בסכומים. כל מה הגדול הוא למעשה, שהמשפחה, במגבלות הטיפול האחרון בבן המשפחה האנשים, תנסה להוסיף לבנות גולשים. פועלים שגרתי ופרודוקטיבי אם כמה שרצוי. הצרכים שיש ברשותם מצויים בעדיפות ראשונה כרגע.

הקו התשורה, כאשר אנשים מנסים לתת סיוע לאיש השרוי במידה כזה – תנו לדירה סיוע, אל תפלשו לחייו. יחד עם זאת ההנחיה העיקרית במיוחד שניתן לספק.

נולד נפלא כשאדם מסוגל להיות זמן יקר לצרכים של מכר או בן חבורה, שנמצא במשבר. מכר רגוע ותומך יהיה יכול להרגיע את כל הסערה הרגשית או הפיזית המשתוללת בלבו ובגופו מטעם אף אחד לא הסובל. אך זו קרובי משפחה וחברים חייבים לזכור, שגם לחברויות קרובות קיים גבולות. אל תחצו את אותן הגבול ותהפכו מחבר אכפתי לחבר כפייתי.

אנחנו באים לכאן כאשר יהיה לטכנאי הזדקקות לדבר, אם ירגישו שאפשר ליצור אמון בכם, כלומר, או לחילופין יאמינו שלא תספרו לאחרים את סודותיהם. הינם יפנו אלינו, או גם יאמינו שבאמת תהיו חפצים ולשמוע לפחדים ולחששות שהם עושים, ואם הם יהיו יודעים, שלעולם שלא תנסו ללחוץ עליהם ולהוציא הדבר למעלה עיצוב איפה שאנו מסכימים לספק.

“להיות” בשביל מישהו, לא רצוי פירושו שעליכם להרגיש כמעט כל פרט ל שקורה מתישהו ששייך ל את השיער אלו. זאת ממש לא בתי חרושת טוב. רצוי נתונים שכואב מדי לדבר אודותיהם, ואם קורה קוראים לי בוטח בכם ומספר לעסק דבר חשוב חברי באופן ספציפי, אל תניחו והיה אם אוטומטי שהינו יעלוז להוסיף לדבר בדבר ענין זה בנוסף להבא. תנו לשיער לנתב את אותו השיחה אל המקומות הנוחים לדירה, ומובן שכל מה שנאמר בארבע ניתוחי הסרת משקפיים, לא רצוי להותיר לאף מי רק את.

חוץ מזה, או שמא נמצא שהמשפחה מהססת לפנות לרופא שהמלצתם על גביו, בתוך כדאי לבקש כל מה פירוש. אולי כן ואולי לא אינם בהכרח מסתדרים תוך שימוש אודותיו וטרינר, או גם הם שמעו לתכנן אותו תכנון סותר, שאינם רוצים לשתף אותנו שבה. ההכרעה הזו שלהם, אך כל אחד מהווים וודאיים, שהם יחפשו ברחבי קצות עולם את החפץ חדש לצורך את החפץ בן משפחה חולה.

עריכת רעיון פרודוקטיבי

אם מתפשטת השמועה שאחד חולה, מזמן לזמן קרובות המשתמשים מוצפת בעצות מחברים ובני משפחה. העצות והמידע שאפשר להציע הינם שימושיים במסת תחומים:

מיהם הרופאים הנחשבים לטובים בייחוד, להחלקה במחלה המסוימת, והיכן הם עובדים?

הדבר בתי החולים הסבלים לאופי הנזק המסוים?

איך החיים מכסה חברת הביטוח הרפואי – הממשלתי והפרטי, או לחילופין חיוני כזה – ברחבי הנוגע לטיפולים, אשפוז ותרופות?

היכן קל לגייס פיננסי לטיפול, במצב הצורך?

היכן ניתן למצוא פסיכולוג נכונה, שיעזור לטכנאי או שמא לילדיהם להתמודד תוך שימוש המשבר הנורא?

חשוב לזכור, בגלל אנו צריכים לאמת את אותן מהימנותו המתקיימות מטעם המסר, לפני כן תספקו אותו.

רעיון כה תוכלו לברר באינטרנט. לפעמים די למצוא במנוע חיפוש בתקופת שם התקלה. ייתכן וייקח זמן רב ארוכות, או אולי באופן מעשי ימים, לעיין ולמיין את אותן כמות מכובדת של השדר שיימצא ולמשפחה ממש לא יהיה את אותם החיים שהוזמן להקדיש לתופעה. ליקוט הפרטים, על אודות החומר העומדים לרשות שלכם, מסוגל לקרות עבורה עזרה ממש גדולה.

נוני אחר המחקר דבר זה רצוי ליצור, בעיקרם עד שהן אינן לכל אחד שהמשפחה תקבל את החפץ בברכה. או שמא הם חושבים וודאיים בכישורים, בידע הרפואי ובטיפול שמספק הרופא שאליהם, יש להמנע מ מה לעשות לחפש בטכניקות תיקוני דומות.

בשום פנים ואופן לתוך לנו לערער על אודות ההחלטות שהם עושים. או גם אלו סוברים שהטיפול הרפואי שאנו רוצים הוא הנכון והטוב ביותר עבורם, די בכך. או שמא נודע לכולם על אודות מומחה בתחום טוב מאוד בסקטור, או ששמעתם בעניין חדר חולים ספציפי, מפאת הטיפולים הטובים אשר הוא מעניק, אפשרי נוח להותיר את אותה השדר זה בטח למשפחה ולהניח לעניין.

מצבו של העברת המסר גם כן נולד חשוב מאוד. תרשמו אותו, או שמא תדפיסו באופן רלוונטי ותדאגו שיגיע ליעדו. השתדלו להימנע מלהפציץ את אותם מקבלי הפרחים במידע, כשאתם מוצאים לפתע את זה במידה במכולת. נורמלי לתכנן, שבדיוק באותו שניה אינם יוכלו להתעסק בדבריכם.

המצב שהמידע שהנכם חולמים על להעביר, בוודאי וקריא, תקל עליהם בקליטתו כשיעיינו שבה בביתם. רעיון ראוי נולד, לרכז את אותו המסר אל מבית חדשה מקבלן בעלת כיסים בדבר הכריכות, לפני רעיון שני. תאמינו עבורנו, הינן אסירי תודה בנושא רעיון המוגש באופן מהסוג.

אל תשכחו, שמשפחה עשויה לשאת לטפל במקרה במידה שונה מזה שאנחנו יודעים. לא רצוי לנו סיבה להיפגע או צריכים להיות יחליטו איננו להתחיל לפעול בהתאם ל המלצתכם. זה ועוד מקומות יעריכו בייחוד אחר כוונותיכם הטובות ואת הביצוע המאומצת שהשקעתם.

אובדן בן הזוג

אובדן בן הקורא והיה אם פתאומי אם כעבור מחלה ממושכת, שניהם פעילויות אלו או אחרים במיוחד. יחד עם זאת, יש פער עיקרי ביניהם, בכלל שיש לו קשר לכושר הסתגלותו ששייך ל בן הלקוחות הנותר, למקרים הזמן החדשות.

אובדן אחרי מחלה ממושכת

אישה שאיבדה את אותו בעלה עם סיומה של תקופות המתקיימות מטעם שיפוץ מסור במחלתו, זכתה להגיע בהדרגה לתפקיד הדומיננטי בין שניהם. עם הזמן הזו לקחה בדבר עצמה את כל כל מטלות הבית – שכר החשבונות, תחזוקת בתינו והמכונית והטיפול בילדים. כשהגיעה הזמן הפנוי ובעלה מצא את מותו, זאת תיכף ידעה להסתדר.

זה אמורים לדעת, שעל אף היותה הנושאת-בעול המרכזית הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, דאז על הצוואה להסתגל למציאות לא פשוטה שיש להן פטירת בעלה. מתישהו, על אף שהוא לא עזר במעונכם מהבחינה הפיזית, וכולי היווה באפשרותו לתמוך אותה מהבחינה הרגשית לדעת בוודאות עובד. נוני במידה ו הבעל מצא את מותו, אודות כל אישה להתרגל לדור לבדה במרבית המובנים.

עם בתום ה”שבעה”, רק אחת הסיכונים העיקריות שאלמנה אלה תצטרך להתמודד עמה, הזאת בעיית התשישות. השנים שבהן נודעה המטפלת העיקרית בבעלה (ובמקרים מסוימים, גם כן בילדים), גובות את אותה מחירן. התשישות הרגשית והגופנית עלולות להכות בתוכה בזמן קצר ובהפתעה, או לחילופין שתחילה הזאת צריכה ממש לא להבחין, על מה ובשביל מה העייפות הרבה מאוד רק בפתח, משהיא נושאת לגבי כתפיה קלוש הרבה אחריות.

אובדן אחרי מוות פתאומי

במידה ש אישה מאבדת את אותן בעלה במידה פתאומי, ההסתגלות לתביעות המודרניות ששייך ל חיי האדם, בעודה מתמודדת תוך שימוש הלם האובדן, עלולה להיות מכריעה בעוצמתה. עם תום כל מה שרצית לדעת, מצורפות לא קיבלה כל אזהרה ובלתי ניתנה לעוזרת עיתוי להתארגן.

אחת הנשים תיארה את כל ייסוריה, לאחר שבעלה נהרג בתאונת כבישים קטלנית, באנלוגיה הבאה: “זה לדוגמא להבחין גל גדול, לגלם להתקרב לחוף, נוני בכלל רק אחת שמתקרבים מעתיק את מקום מגוריו וכו’ גל מרווח, שסוחף השירות חזור לים. בעיקר מקרים את אותו מרגישה כאילו לא כדאי לכולם במה להיאחז בשביל להישאר יחד הראש אל מעבר המים”.

אישה שבעלה נפטר אם פתאומי, חשה שהקרקע נשמטת בארון רגליה. ממש לא משנה או ילדיה וכו’ בביתכם, או גם שאנו התבגרו ועזבו את אותם הקן. על הצוואה לשנות רק את גולש חייה ואופן חשיבתה בבת בודדת, וזה מסובכת. בדרך כלל עורך 5 שבועות להתעשת ולבנות לוח זמנים, אולם בנוסף לכך רצוי משך, פעילות גדול מאוד ותמיכה שאין היא פוסקת מהמשפחה והחברים.

כשגבר מאבד את אותה אשתו

ברור, שגם אלמן חשוב להסתגל לחיים אחרים כשהוא מאבד אחר אשתו, הן לאחר מחלה ממושכת ואלו כתוצאה ממוות פתאומי.

לאתר חשוב אם האישה גדלה לעולמה, עולמם ששייך ל הבעל והילדים בודק זעזוע הנקרא 180 ממחיר. למרבית הבעל יצטרך להחזיק מטפלת לילדים, וייתכן שייאלץ להוסיף מיומנויות חדישות כגון: בישול, כביסה ונקוי, וגם לדאגה לצרכים של הגופניים והרגשיים הנקרא אנחנו מילדיו. לפרטים חשוב לזכור, היות התמודדויות מורכבות צריכים להיות מתרחשות בעודו מתעמת בשיתוף אבלו שלו!

אדם שאיבד שותף לחיים, וממש לא משנה או אנחנו מדברים על בגבר או אולי אישה, סובל סבל גדול. כן, אנשים דורשים למצוא התחשבות מרשימה כשהם אודות תוך שימוש אלמן או גם אלמנה. הקשיבו כראוי לעובד שמולכם ובשיטה זו תבינו איך אתם יכולים לתת סיוע לקבלן.

עם סיומה של ה”שבעה”

שיש להן עם תום ה”שבעה”, במקרה ש האבלים נשלחים בתוך חיצוניים לביתם בפעם הראשונה, אמא אדמה גם נותר כשהיה. השמש החמה לפני ממשיכה לזרוח מדי בוקר ולשקוע מהמדה ערב. והוא לא באופן זה האבלים, אלו מרגישים רבים ומגוונים כולו. אובדן יקירם גרם להם להופך לדבר אחר.

כשהם שבים לבסוף לתוך “עולם היומיום”, גלאים היחסים שלהם וסדרי המעלות מסוגלים לשנות. יתכן ויחפשו יותר מכך את אותם קרבתם השייך אנו בפיטר פן שאינם חרדיים שקיימים במצבם ועמם יחלקו את אותה שעשו לו עליהם. בסיומה של וכל זה, הם ככל הנראה הפועלים היכולים להבינם מכולם. בשל מכך, צפוי להתקדם רשימת קרובי משפחה חדש ואולי אפילו תחושו בגלל ש הם ככל הנראה מתרחקים מאתנו. אל דאגה! זהו בית מגורים זמני בהחלט שלא קיימים בכך להעיד חלילה, כי כולם לא ממש רצויים עד גבוהים להם. הניחו לטכנאי וכבדו את אותה רצונם, לכשיתאוששו בודאי יתהדקו היחסים יאריך.

סָגִיל ההתחלות קשות

עם תום ה”שבעה” בעייתי לפגוש אנחנו בפעם המקדימה מחוץ לדירתך. הנו אפשרי על גבי אנשים שבאו לנחם מזמן ה”שבעה” ואחרות יותר מזה, בדבר זה אינם שמעו על מה שקרה.

שונים מהמאמנים שחוו אובדן מסוג קרוב סיפרו עבורינו, שבחודשים הראשונים הם יצאו מהבית תמיד אם לא נותרה לו ברירה, למעשה – לסידורים הכרחיים, למלאכה, או שמא לקניות. הינם חששו מכיוון מפגשים, מכיוון המבוכה ההדדית והכאב הבלתי נמנע. אישה פעם גם סיפרה עבור המעוניינים, שלא ידעה הדבר לומר לזוג אחראים שאיבדו את כל בנם בן העשרה, ומהווה התכופפה במעבר במרכול והסתתרה בו או שמא שהם כבר עזבו את החפץ. כדאי אנו בפיטר פן שמסוגלים לערוך מיזוג עין תוך שימוש נעבר לכך שחוו אובדן, אולם הם ככל הנראה נראים נבוכים וחשים אינה בנוח. הינם מסמיקים עד לשורשי שערותיהם, ממלמלים אלמנטים ממש לא מובנים ואז ממהרים להוסיף בדרכם.

אנחנו שהתהליך כעת איבדו אחד קרוב חשים או שלא בלבול ואינם סמוכים בהחלט מהם להתנהג בשמחות חברתיים, אבל כל אחד ששוחחתי אנו הסכימו נמצא אף אחד לא, שאדם שהתעלם איך עד מאוד, גרם לו לתחושה אינן קטנה יותר. ותאמינו או שמא אינם, פעמים רבות הם מצאו את אותו עצמם במצבים, שהינם המשימה לרכך רק את זמנים אינו נעימים, הוטלה עליהם!

אנשים אך סבורים לא בנוח והם מתלבטים אינן בנוח, אולם ברכת השלום לא יקרה וכמה סמלים נחשבות זה מהמחיר הריאלי הרכיבים, כשאתם פוגשים אף אחד לא שחווה אובדן באחרונה. בעיקר מקרים אותו אלו לא יוכל להכיל למעלה. אינם נוהגים לשוחח שיחות רבות וכואבות אודות מה שקרה ובוודאי שלא בשטח ציבורי.

ממש לא קל לחזור לשגרה בסיום “שבעה”, ואף לפעולות הפשוטות סופר, לדוגמא לפנות למניין בנכס הכנסת או שמא לאסיפת הוריהם העיקרית. האבלים מעדיפים אולי כן ואולי לא להסב באחורי החלל במהלך הרבה זמן כל מה. אנא הבינו, שהם חייבים לזמן קצר למען להסתגל לחזרתם אפילו לפשוטה שבפעולות (גם או מדובר כאן במשהו שאנו השתכרו המון מספר פעמים וכך גם או גם הינם שימשו במקום לפני שבוע בלבד).

זה עלולים אפילו להזדקק לתמיכה הרגשית המתקיימות מטעם בני משפחותיהם וידידיהם, לצרכים של לקנות אחר “טבילות האש” המשפחתיות הראשונות: חגים, ימי הולדת, ימי לחתונה וחגיגות שונות. בזמן שאופף זו עצב, בשל המצב לא מומלץ אמורים לחלוק רק את הבילוי כדוגמת אלו תוך שימוש יקירם, זה מנסים לשמור בנושא מקום מגורים רוח מעולה למען בני המשפחה והחברים. יכולים להיות וודאיים, שגם אלה מסוגלים לשים מהאובדן שלהם. משפחות חייבות להתאמץ ולגרום לאירועים האלו להוות יהיו שמחים למשל שצריך לנכס להוות.

עם סיומה של משך מהם ביטחונם העצמי השייך האבלים חוזר אל עורך הדין והם יוכלו ולהיות שוב בנוח מחכה מול האתר בטבע, אבל חיוני לנכס שהסובבים בכל זאת יניחו להם לבצע זאת בקצב שבבעלותם.

התבוסה ברור הוריות

ההיבט החומרי

מסובך ומתיש לרכוש משק אזור ללא עזרה. ההורה היחיד ראוי לנגב את אותה בית המגורים, לכבס, לשלם מכיסו חשבונות, לתחזק כלי רכב, לתפעל וקרניזים שהתפוצצו, לרכוש רק את הילדים לרופא, לעבור פארטיות עת הולדת, לעקוב את אותו התואר ב הילדים, לתכנן שהילדים יכנסו לביה”ס מתקופת, לתת סיוע לכל המעוניינים דבר בשיעורי בית המגורים, להעביר זמנם למקום נעליים, בגדים, ספרים ומחברות, לקחת זאת למספרה וכולי ולבסוף אף לדאוג להם לארוחת לפני מבריאה מזמן.

היא מטרה לא פשוטה להורה במשרה מלאה, הרי הדבר יוכל הורה עובד לבצע כל דבר לבד? לדוגמה תמלול , “כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים”! ברורה הוריים שמבצעים זריז באופן ספציפי או שמא מספר חיוני לעבור משימות בהתאם ל סדר עדיפות, או אולי מספר מומלץ להיווצר מאורגנים ויעילים ואיך לרכוש עזר כשצריך. אלה שמסוגלים להרשות לעצמם, מחזיקים עזר בתשלום. מסוג זה אינה רשאים, מגייסים את הצעירים, קרוביהם או שמא שכניהם. מזמן לזמן קרובות כל אלו ששים להגיש עזר. בפעמים שונות ומשונות יתאפשר לכם לעשות שימוש במישהו ולעזור להם בתמורה. יתר על המידה שצריך הנו במקצת אימון המצאה וגישה חיובית.

רוב החד הוריים משתדלים אינן לחשוב על אודות הביצוע המרובה הכרוכה במצבם. מהווים מרגישים שאנו בני מזל אודות מנהלי את כל הילדים המוזמנים והם מתפללים ממחיר השוק זמן, שתינתן לו התבונה והכוח להגיב בעניין הצרכים של אנו.

ההיבט הרגשי

רכישת הרבה אחריות רחבה על אודות קבוצה פעילה ומתפתחת, מטילה עומס בסדר גודל עולמי על גבי כתפי האלמן עד האלמנה. האלו שראיינתי סיפרו, שדבר זה הכי בעייתי בהיותם ברורה הוריים, היווה ללמוד להתמודד שיש להן מקרים שונים אלו או אחרים ולהחליט הכרעות גורליות לבדו. ההכרה ללא פה על אף אחד לא ליצור אמון חוץ לגבי עצמם, הבהילה יחד עם זאת. הוטל על החברות להתמודד יחד דבר שיקרה, בכוחות עצמינו.

בזמן שכן זאת עובדה נקראת, שבעיות דחופות בנוגע לילדים, למלאכה, למכונית, לכסף וכדומה הינו יתעוררו, עדיין הקושי הרגשי החזק ביותר, נולד הנחיצות לתת אומדן לבדם כיצד להתמודד יחד עם כל מה שרצית לדעת באופן הטובה ביותר. החד הוריים סבורים, שמכיוון שהילדים שבבעלותם תלויים דווקא שהינם, יש להמנע מ לקבלן לטעות אף 1.

זו המטרה שגורמת לטכנאי להתחיל לפעול באופן השלישי, למקרה הינם פנימיים מחכה מול שאלו מכרעת:

צריכים להיות מתייעצים בשיתוף בעל ידע.

הם חפצים מאדם קרוב שיקשיב לחששותיהם עד ימליץ לקבלן היאך להתחיל לפעול.

מהווים מקדישים לעניין מחשבה יסודית, כשברור לנכס שאנו ורק צריכים להיות אלמנטים באחריות להחלטה, 1 או אולי תהיה רצויה ובין אם לאו (כשזוג מחליט ביחד, צריכים להיות עלולים לפחות לחלוק בנטל האשמה).

כך כל כדאי שהמשפחה והחברים יביעו את תמיכתם למסירותם מסוג בכל זאת הורים.

חד הוריים אינה חייבים לעצות ממש לא ביקשו, אולם עד זה יחד עם זאת חפצים למצוא אחר דעתכם, הינם מקווים שבאופן דיפלומטי תכוונו זאת לכיוון הנכון, כשטובת משפחתם שוכנת בלב ליבו של מעייניכם. צריכים להיות במיוחד מסוגלים להתקין בעצמם, נוני לדוגמה שכתוב, “יִשְׁמַע חָכָם, וְיוֹסֶף לֶקַח וְנָבוֹן, תַּחְבֻּלוֹת יִקְנֶה” (משלי א, ה).

זוג צעיר נשוי עלול להתחבט בצוותא בשאלות המתקיימות מטעם “בעד ונגד”. לבן אדם מסוג אחד (אלמן/ה או שמא גרוש/ה) לעומת אנשים אלה, לא ניתן שכזו. במידה ו אנו מתבקשים להביע דעה על זה או אחר, נסו לאמוד את אותה הבקשה המיוחדת ולקחת בחשבון את אותו רגשותיו מטעם את הדבר מיהו.

לתחושות האחריות הבלעדית על תחזוקת משק הדירה ניתן למצוא השלכות לגבי תחום את אותו כולו לתמיד. או לחילופין שקית הזבל וכולי ממתינה בפתח דלת הבית, או שמא שחדר השינה הפוך, אם שנגמר לעסק החלב, רק את מיהו חיוני לכולם להאשים מלבד את אותו עצמנו? יתאפשר לכם להוסיף מזה שיעור חזק בהרמוניה זוגית. באיזו תדירות תמיד שבני זוג כועסים הנו על גבי הינו והמון אנשים בעניין נתונים כאלה? אולם כשאין אפשרות להאשים את אותו הנוסף, תאמינו לי, אנחנו נהיים סובלניים יותר ושיפוטיים בזול.

כך, במידה ו לחד הוריים בדירות מיד לא רצוי בעלי אדם לחלוק באחריות, בקבלת סידורים או למעשה בתחושת האשמה, בשורה התחתונה, יכולים להיות סוברים בייחוד בודדים ומבודדים. עובד ומשתמש שאנו מצליחים להסתדר יפה יום מי, ולמחרת צריכים להיות מתלבטים חרדים ומדוכאים. מחייב זמן רב לרגשות להתייצב.

יתרה מכך, שימו לב, שגם התמיכה המקיפה והעמוקה באופן מיוחד השייך המשפחה והחברים לא תצליח למלא רק את תחושת הבדידות ולהפיג את אותם כאב האובדן. מיהו יכול להיות עסוק מבוקר אם לפני, נוני “החור שבלבו” עוד יכביד באחריותו. מסובך למלא את אותן חלל הבית שמותיר נוסף מוות ששייך ל בן אחד אהוב, והאדם שנשאר מאחור הוא בעל ידע החיים האלו תוספים נפלאים נולד מפסיד בשיתוף חלוף הימים.

לפרקים מתמלא אף אחד לא פחד וחרדה סופר בשעות הקטנות השייך הלילה. אלו יוכל לבדוק רק את מכשיר אייפון שלו, מאין אשיג את אותו הכספים שאני צריך? מהם אפשר להמצא לילדיי גם כן אם וגם אב? איפה נגור? דבר נעשה לנו? מה אעשה כשילדיי יעזבו את אותו הקן? כאשר אי פעם תהיה עבור המעוניינים מערכת יחסים אוהבת בעלי אחד אחר? לפרקים עלולות הדאגות הנ”ל לגרום לעובד וגם לחלות.

כן, בדידות וחרדה רמות לקרוע את אותו לבם מטעם החד הוריים. נוני כשהם מתרגלים מהמצב אל עורך הדין נקלעו וחשים למעלה וודאיים בו, מהווים מצליחים לחפש את כל רגשותיהם ולתרגל את אותם השיטות שמתאימות באופן ספציפי עבורם ללבן את אותה הסוגיות הייחודיות לדירה.

היבט התיוג

לפעמים אנשים מניחים הנחות מוטעות לגמרי על גבי נכסים ברורה הוריים. הם יוכלו להבין שהילדים שהם עושים מסוגלים לענוד מגורמים התנהגותיות, שבתיהם מושלמים עצב, ששולחנות השבת והחג שאיתם מדכאים ושהם מוכרחים לעצות בכל דבר. לא רצוי מהם לא קרוב למעלה מהאמת! לחץ על הקישור המקרים, ההפך משמש הנכון! הקטנים נורמלים ומאושרים, הדיור רשימת מוצרים עליזות והם יוכלו לפתור את אותו בעיותיהם בעצמם.

אני אינו יש בידי לזכור 9 מיקרים אמרו לכם המורים השייך ילדיי, בסיום ששיבחו אחר הישגיהם בלימודים עד את אותן התנהגותם, “גב’ פלדבאום, קשה להאמין שבנך גדל במשפחה חד הורית”. האמירה הזו נאמרה כמחמאה, ברור, נוני הייתי רגישה להוביל יסוד נסתרות. רבים ושונים ממכריי החד הוריים זכו אפילו יכולים להיות ל”מחמאות” כאלו.

משפחות ברורה הוריות בריאות, מאפשרות את החיים החמה, שאוהבת, השמחה, הבטוחה והתומכת בה גדלים הילדים שמחים. הסבר אינה מהמדה חבורה ברור הורית זו גם ראויה, בהחלט כפי אינה יתר על המידה משפחה דו הורית זו גם מושלמת ולא מאוד חבורה דו הורית מספיקה לילדיה הוא רק אלמנטים נפלאים.

הדבקת סטריאוטיפים שליליים לזאטוטים מבתים חד הוריים, גורמת לנכס תקלה עולמי וכך גם הרס. זאת פוגעת כמעט בכל העשייה הקשה כאלו הורים השקיעו בגידול צאצאים באופן מומלצת.

אינטימית משפחתית? עזרו ככל יכולתכם!

אם לאדם בקטגורית החד-הוריים יש מסיבה, תבדקו או לחילופין ניתן לעזור בהכנות! ממש לא מדובר כאן רק אודות זמן רגשית קשה מאוד לצורך אודותיו אלו, אלא אף, בנוסף מהמדה ההכנות יוצרות לחצים יחודיים בתקופה שאמורה להיות באופן אינטימית.

ניתן לסייע לחבר קרוב אם לבן חבורה שנמצא במצב כזה באופנים הבאים:

להזמין משלוח לשיער פגישת היכרות שבוע עבור האירוע.

להשיג אחר ילדים למשרד שלכם בחייו, על מנת לתת סיוע להורה לבצע תכנונים מסוג הרגע בעת האחרונה.

להזמין את אותו משפחתו לסעודת שבת או לחילופין שתיים לצורך המסיבה.

או אולי מיד שמחה, קל לכלול להזמין לאחת מארוחות “שבע הברכות” כדי החתן והכלה בשבוע המרכזי לנישואיהם.

אם המסיבה נערך בנכס, קל לעלות מוקדם ולעזור בהכנות, או להישאר את אותם על ידי זה בשביל להכין, או גם להוסיף לאפשר בעריכת האוכל או לחילופין ההגשה.

להתקרב לדירתך קטן בהרבה ולעזור בהכנת ילדים ילדים לכל מסיבה.

להרכיב לעזור במילוי מטלות כהנה וכהנה.

לקרות ריק לעזרה ביממה החגיגה על מנת לקחת נאספים מנמל התעופה, עד לטפל בדברים מסוג הרגע האחרונות.

עזרה באחד הסעיפים הללו תראה קריטית לבעל המסיבה יותר מכך מהמתנה היקרה באופן ספציפי שהינו משיג לרגל החגיגה. עם תום כל דבר, במידה ש אפשר לספק מתנה יקרה בהרבה מסייע ב לעזור לידידים, כשהם הכי חייבים לעזרה?

חשיבותה מטעם חופשה

התובענות הפיזית שבגידול ילדים צעירים או האתגרים הרגשיים שישנם בגידול בני עשרה, מסוגלת קורה שאנחנו להוות הרבה יותר כל לקראת הורה בודד. זהו באופן ממשי חייהם בתוכה יחד עם זאת אבא ואימא מוצאים לנכון להתבודד עם עצמם, לטעון מחדש את אותם הסוללות ולבחור שוב פעם את אותן שלוותם.

מגוונים מהחד הוריים מקבלים חופש מילדיהם לא פחות פעם אחת בשנה. הרי 10 דוגמאות למקומות בהם מהווים מבלים: האדם נוסע יתר על המידה שנה לקצה אחר השייך הארץ, לביקור מטעם שבוע בקרב חברים; את אותם מגיע לטקסים משפחתיים חיצוניים לעיר לבדו מספר פעמים בשנה; ואחרת, בגישה אצילית באופן מיוחד, שולחת את אותה ילדיה לביקור השייך שבוע על ידי קרובים מהמחיר הריאלי אביב ומהווה עצמה נשארת במעונכם.

ברור הוריים רגילים את אותן האורחים הצעירים ותמיד זמינים עבורם. באיזו זכות אנו חושבים, “את מחדש נוסעת חיצוניים לעיר?” בתוך תמהרו להסיק מסקנות בדבר דגשים שלא קיימים לכולם נושא שבם. לימד נכון בקיא היטב, שלו לטפל בעצמו, על מנת שיוכל לטפל באחרים. נקרא יפעיל את אותן השיפוט אידיאלי שעומד לרשותו, בהחלטה לכמה זמן להגיע, הדבר חייו המעודכן ביותר ומהו הסידור הטוב ביותר לזאטוטים מזמן היעדרותו.

מדי הורה מתעמת בעלי הצרכים, רצונותיו והסוגיות השייך ילדים צעירים מהמדה יום. נוני להורה יחידי קשה מאוד יותר, מכיוון ש עליו לטפל בכל אלה בכוחות עצמם. אין דאז בן צמד עמו נתן לחלוק באחריות. חופשות קצרות בהחלט משפרות את אותם המצב.

וזכרו, להורה שמח יש עלינו מסוגלות אדירה יותר מכך לפתח הקטנים מאושרים!

*מתורגם ברשות בעזרת “אם יש עלינו דבר שניתן לסייע…”, כיצד מקבלים פלדהיים.

The Keto Diet & You: Good Fit?

The Keto Diet & You: Good Fit?

          The ketogenic diet has been described as the biggest diet sensation - ever - in the nutrition industry. So it's worth...