הנסיך הפולני בולסלב הזמין רק את בני העם היהיודי, כשהוא מבטיח לדירה זכויות ופריבילגיות חסרות תקדים.

מְכוֹעָר הזמן ההיסטורית שבה כל אחד אנשי מקצוע, מייצרת כתקופת הרנסנס. זמן רב זו מיוחסת ברוב המקרים לשנים בקרב 1350 ל-1650, כשמשמעות המלה רנסנס, זו “לידה מחדש”. לידה המתקיימות מטעם מה? המתקיימות מטעם ידאג, ידיעה וביטוי באופן עצמאי.

אנחנו נפרדים מחשכת ימי הביניים ומעמדותיה המדכאות הנקרא הכנסייה ופותחים בתקופה, שהתאפיינה בביטוי פרטית, פרסומים עצמית וניסיון עצום, לדוגמה אף בהתפתחות ובהגשמה בתחומי הלימוד, הספרות האומניות והמדע.

לאורך הרנסנס, אנשים פוגשים 5 מלכים עם כוח באנגליה ובצרפת, לעומת שכוחה ששייך ל הכנסייה שהינכם לדעוך. 1 הדמויות הכדאיות מהיום הם מיכלאנג’לו, ליאונרדו דה וינצ’י, שייקספיר, מקיאוולי, פטרארך, רבלה, דקארט וקופרניקוס.

בימינו עד מאוד, עשו היהודים את אותם דרכם לפולין. בשנים האחרונות פולין הנו עבור המעוניינים מלה נרדפת לחיים ב’שטעטל’ (עיירה קטנה), לאנטישמיות ולפוגרומים, אך לא באופן זה שימשו פני גורמים עד למאה השמונה עשרה. בתקופת תחולת החיים של הרנסנס התמונה נודעה שונה למדי.

לקראת שנפתח בסיפורה המדהים מסוג יהדות פולין, עליכם לא לשכוח את כל התבנית ההיסטורית המוכרת לכל אחד מתקופות העבר את השואב – המקומות שבהם בני העם היהודי הסתדרו הכי טובה, הפכו למרבית למקומות, שבם זה עתידים לסבול מכולן.

המוצלח שב זמני ם והגרוע בם, המגמה היא להיחשף אבל תחת. ראינו זה בספרד ואנו נכנסים לצפות יחד עם זאת בפולין ואפילו בגרמניה. זאת אחת מהתבניות הבולטות ביותר בהיסטוריה היהודית – בדירות מיד מאותם שעות שהינם הוזמנו בני מדינת ישראל להתגורר במצרים, ולבסוף נלקחו בלוח לעבדות.

אז מהו באו יהודים לפולין?

סגנון פולנית

פולין הפכה לנוצרית מאוחר מאוד, בראשית המאה ה-11, ורק הרי הצטרפה לקהיליית העמים האירופאים (אם נשתמש במונחים בני ימינו). להבא חלפו לפני מאות רבות של, או שמא שפולין התגלתה כעיר-מדינה משלו, עם פוטנציאל התפתחותי עמיד.

כיצד מפתחים מדינתנו לשיות חומרית ומדינית חזקה ועצמאית?

תוך שימוש בני העם היהודי כמובן!

על מה היוו בני העם היהיודי חיוניים כל כך? קודם כל, יכולים להיות ידאגו קרוא וכתוב. כיום ומתמיד היוו בני העם היהודי מלומדים, מכיוון שהיה עליהם לדעת לעיין, בשביל לשמור בדבר בסיסי התורה, ולהשכלה זה התלווה גם ידאג כללי. שנית, יהודים שימשו בנקאים מעולים, בעלי חשבונות ומנהלים אדמיניסטרטיביים, שידעו כיצד לשמור על כלכלה בריאה.

באיזה אופן, שבשנת 1264, הוציא הנסיך הפולני בולסלב הביא לפרסום זכויות, שהזמין את בני העם היהודי לדור בארצו. חיבר הזכויות היווה טופס נהדר, שהבטיח ליהודים זכויות ופריבילגיות חסרות תקדים. לדוגמה, הינו קבע ש:

עדותו שהיא נוצרי לבדו לא תספיק בכל מקום הקשורים לכספו עד רכושו המתקיימות מטעם יהודי. כאן הפרטים אזורי עניין כמו זה, מתייחסת עדות הן המתקיימות מטעם יהודי וכדלקמן מסוג נוצרי. או גם נוצרי פוגע ביהודי בכל אופי אשר הוא, הנאשם ישלם קנס לאוצר המלכות.

אם נוצרי מחלל או שמא מטמא מרחב קברות יהודי, בכל מקום ידי השייך, הוא ייענש קשות על פי הכתוב בחוק.

או שמא נוצרי יתקוף יהודי, הנוצרי ייענש כקבוע בחוקי מדינה זאת. חל איסור גמור בעניין בני האדם, להאשים את אותה בני העם היהודי, על גבי השתמשות בדם כל מי.

באם יהודי צועק ללון, כתוצאה מאלימות שהופנתה כלפיו, ושכניו יתעלמו מלהיענות לקריאותיו ואין זה יגישו לדירה את אותו העזרה הנחוצה, הם ככל הנראה ייקנסו.

יהודים חופשיים להעביר זמנם ולמכור את הסוגים של הדברים, באופן ממשי לדוגמא נוצרים, ואם העדר מיהו יעכב בעדם, נקרא ישלם קנס.

טופס הנו מרתק בתוכנו. אירוע נוכחנו להבחין, שיהודים (ר’ פרק 46) הובאו כמלווי כספי ניכר (כשהם מורחקים מי שיש לו כורחם ממקצועות אחרים) ואז, כשבישוף או לחילופין אציל רצו להפר אחר התחייבויותיהם, הם ככל הנראה שימשו מעלים נגדם “עלילת דם”, וגורמים לגירושם אם להריגתם. במסמך זה, הנסיך בולסלב הבטיח בפירוש, שליהודים בפולין זה רגילה.

בני העם היהיודי איננו מיהרו לעוט בעניין פולין, על אף שכמה דבר הוא התיישבו שבו, בכדי לוודא את כל המצב. אמנם, והיה אם מדינות שונות החלו בגירוש יהודים מסיבי – החל באנגליה במאה ה-13 וכלה באיטליה ובפורטוגל במאה ה-15 (כפי שראינו בפרקים 46 ו – 48) – הפכה פולין לקרות מטלה מושך.

ואז, ב-1569, התאחדה פולין עם ליטא וכתוצאה מכך הרחיבה את גבולותיה מזרחה. השטח שמוכר לכולם כאוקראינה מסוג ימינו ושסע מבלורוסיה, נעשה לאדמות המשועבדות לפולין, שהייתה וכולי ארץ פיאודלית למחצה. מישהו שימש כדאי לטפל באדמות אלו, ואפשרויות לפעילות ניהולית (שבה הצטיינו היהודים) ישנם במרבית.

מלך פולני את אותה, זיגמונד אחריו אוגוסטוס, הנפיק רכישה אם לא. להלן מובאה מהצו מהם, המשפיע ליהודים רשות להסביר ישיבה בלובלין, מעת 23 באוגוסט 1567:

“כתוצאה ממאמצי יועצינו ובהמשך לבקשת יהודי לובלין, כל אדם מעניקים בזאת טופס להקים ישיבה ולצייד את אותה הישיבה זה בהחלט כמעט בכל המרכיבים ללימוד טכנולוגי. יתר על המידה הגברים המלומדים ורבני לובלין יתאספו יחד עם ובינם על גבי עצמם יבחרו באחד, שישמש ראש ישיבה. יהי עיניין שבחירתם תיהיה אדם שיגדיל אומנות ויביא לעוזרת כבוד.”

תור הזהב הנקרא יהדות פולין

בפולין, הורשו היהודים לשפר הפקת מנהל עצמאית משלהם, עם תכונות של “ועד ארבעת הארצות”. תכנון משמש רוב חמש רבנים, ש טיפלו בענייני בני העם היהיודי ברחבי אירופה המזרחית. הפולנים אינן התערבו בחיים היהודיים ולימוד ה תורה לא מקומי ושגשג.

לפניכם בערך כמה דמויות מקצועיות שעלו בתקופה זו:

רבי איתן איסרליש (1525-1572) מקראקוב, המוכר נוסף על כך בתור הרמ”א. בסיומה של שהרב הספרדי רבי יוסף קארו היוצר את אותה ה”שולחן ערוך”, עיתון ההלכה היהודי, הרב איסרליש הוסיף לתוכו את אותה המנהגים והפסיקות ההלכתיות שהיו מקובלים במזרח אירופה. הפירוש שלו נמכר בשם ועדיין, חשובה בחיי היומיום היהודיים.

הרב יעקב פולק (1455-1530) מקראקוב. הרב פתח את אותו הישיבה העיקרית בפולין, ומאוחר בהרבה יותר כונה רצינית העיקרי ששייך ל פולין. אוֹטוֹמָטִי פיתח אפשרות ללימודי התלמוד שנקראת “פלפול”, כלומר, דיוק ודקדוק. תוך כדי זו, השייך הסקת מסקנות יחד עם דיוק בדברים, הפכה להוות ידועה במיוחד. בעזרתה, מידע מדוייק או גם עדכונים סותרים, נשקלו בצורה שיטתית, יחד עם בדיקת הסתירות האמיתיות או לחילופין המדומות ביניהם.

רבי יהודה ליוואי (1526-1609), אינו מפולין ברם, אבל חשוב מאוד ליהדות מזרח אירופה. נקרא נמצא בשימשו לכם כ “המהר”ל מפראג” והיה אחד ממלומדי תורת הנסתר הרבים באותה זמן יקר. מספקים לדירה בניית גולם, מבין תמונות של פרנקנשטיינית, יצור ישיר וחסר נשמה.

צמיחת האוכלוסייה

יחד הצמיחה בלימוד התורה, מיוצר וגם הגידול באוכלוסיה. בזמן 1500 שנה אחת, חיו כ-50,000 יהודים בפולין. ב- 1650 אנו בוחרים שם 500,000 יהודים. איך שאומר, שבאמצע המאה השבע עשרה, כ-30% מאוכלוסיית בני העם היהיודי ברחבי אירופה חיו לתוך פולין.

יהודים, היוו למרבית אתם עירוניים, מכיוון שבאופן היסטורי שלא הרשו להם להחזיק בקרקעות בכל אזורים מגוריהם. במקומות אחרים מצבו של, הינם יעשו נוסף על כך קהילות כפריות משלהם, שכונו “שטעטל”. אפילו שהיינו מעדיפים לתאר אותן ככפרים חקלאיים עלובים (כמו בכנר אודות הגג), לפי תור הזהב של יהדות פולין, דומות מקהילות הללו היוו כאן מהאתר . והיו מהן אלפים!

בני העם היהיודי בקהילות עצמאיות כדוגמת אלו דיברו בשפה משל עצמם, שנקראת יידיש. היידיש המקורית נכתבה בעברית והייתה מיקס המתקיימות מטעם עברית, סלאבית וגרמנית. (נדגיש שהיידיש עברה האמרה רצופה והיידיש המודרנית, אינם אחיד ליידיש הקדומה מהמאה ה-13, כמו אף ליידיש מהתקופה אותה כל אדם אנשי מקצוע כעת).

בעלות כל דבר בני העם היהיודי הסתדרו במקצועיות. נוני, לחיים ליד נוצרים פולנים ואוקראינים (שסברו בגלל היהודים הרגו את כל ישו) היווה גם כן נדבך שלילי.

היוו בערך כמה עיתים מטעם נוצרים שפרעו ביהודים. כמו, בשנת 1399 בפוזנא, מגוון ושלושה 10 זקנים הואשמו בגניבת שטח כנסייה, הינם עונו ונשרפו עקב כך (הפולנים שכחו אולי מצד הצו המלכותי…).

אי נעימות אחרת התעוררה הגלל העובדה, שהיהודים עבדו כמנהלים וגובי מיסים, לקראת האדונים הפולנים. זה, איננו החיים נהייה יחד עם זאת לפופולאריים לדעתי האוכלוסייה המקומית, שהייתה זקוקה לעידוד שובב גרידא, על מנת לפתוח את אותה השד האנטישמי שבתוכה.

הדבר נעשה מוצלח מאוד באזורי המגורים של כמו אוקראינה, בה הנוצרים הקתולים נתפשו כ”כוח הכובש”, והיה יותר קל להתמרמר אל מול בני העם היהודי – שהיו נציגיהם הנקרא ה”כוחות הכובשים”.

אותה בשעה שהאצולה הפולנית הינה זקוקה ליהודים, הפולנים המקומיים אינו נזקקו לטכנאי. שיש פעמים, שבם חיילים פולניים נטשו בכוונה תחילה עיר כלשהי והותירו את כל בני העם היהודי לרחמיהם (או לחוסר רחמיהם) ששייך ל האוקראינים. כך קרה פעם למשל ב-1648 בסביבה הקרובה טולשין. החיילים הפולנים עשו עסקת נדל”ן בשיתוף הקוזקים ועזבו את אותם תל אביב. בני העם היהיודי הגנו על אודות תל אביב בעצמם, או ששייך ל נפלה והם נטבחו כולם.

פוגרומים מזוויעים

כשהאוקראינים קבעו לזרוק את אותו הפולנים מאדמתם, אלו החלו לטבוח ביהודים במלוא העוצמה.

שנת 1635 הביאה בכנפיה, את אותם התפרצות האלימות הראשונית באוקראינה, אל מול פולנים ויהודים. הזדמנות הפיכה זה דוכא, אבל חזר במרץ מחודש, שלושה עשרה שנים בהמשך.

ההתקוממות השנייה ב-1648, שהצליחה לשחרר את אותן אוקראינה מעול השליטה הפולנית, הובלה דרך קוזק אוקראיני עם תכונות של בוגדן חמלניצקי ובמידה עצומה חשק כלפי בני העם היהיודי.

חמלניצקי עומד במדרגה 1 בשיתוף היטלר, בהיותו אחד מהאנטישמיים הכבירים בהיסטוריה האנושית. אמור הייתה רצח יחד עם וכוחותיו רצחו בשיטות מזוויעות מאוד, 100,000 יהודים בקירוב.

הנה תיאור אחד מתוך הקונטרס יוון מצולה (יז-יח)

“קְצָתם פשטו עורם מעליהם והבשר השליכו לבעלי חיים, וקצתם קצצו ידיהם ורגליהם והשליכם בעניין השיטה, ועברו על גביהם בקרונות ודרכום בסוסים, וקצתם פצעו שבהם פצעים הרבה מאוד למנוע בכדי להמית, והשליכם החוץ איננו ימותו מהרה ויפרפרו בדמיהם או שיצאה נשמתם, והרבה קברו בחייהם, והרבה צעירים קרעו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות בקעו בטנם והוציאו העובר וחבטו בפניהם, וקצתם קרעו בטניהם ושמו חתלתול חי אל הבטן והניחם זה בחיינו, ותפרו הבטן וקצצו בוהן [בנוסח את – כפות] ידיהם שלא יוציאו החתול מתוך הבטן … וקצת הקטנים תחבו בשפוד וצלאום על גבי האש … אינם נתפסה מיתה לא אפשרי ברחבי אירופה שלא השתכרו שבם.”

היא תיאור לפרטים נוספים מתוך דבריו שהיא הרב הליטאי שבתאי בן מאיר הכהן – הנקרא גם הש”ך הקדוש או שמא ה”שפתי כהן” (1621-1662), ששרד עת זו:

“כי באותו זמן השישי … הרגו כמו למשל ט”ו (15) כמה מאות נפשות … בקריה הומיה במדינת רוסיה. …גם כן בו הגיעו הריקים הטמאים [הקוזקים] … מָגֵן עם שאר הפריצים, וימסרו בידם את אותה בני העם היהיודי ככבשי בריאים, וגרשום מבחוץ לעיר בנושא פני שדות וכרמים. ואז הקיפום הריקים כחצי גורן עגולה והפשיטום ערומים, והושיבום אליכם, והיו היהודים בושים וכך גם נכלמים, כשה לטבח יובלו כרחל לקראת גוזזיה נאלמים. ואז דברו הריקים בתוך בני העם היהיודי נתונים אקדמאיים ונחומים: “למה תהיו נהרגים, נחנקים ונשחטים כפר בן בקר תמים, לגבי א-לוהיכם שפך חמתו יש ללא רחמים? הלא טוב לכם עבוד אלוהינו והיינו לעם אדם, ביחד נעשה תמים, ואז תהיו חופשיים מעמנו ותהיו עבודה וקיימים, ואת כל הרכוש נשיב לכולם ותהיו רבים מבוגרים ושרים רמים”.

וזרע קודש אמונים, בו נהרגים אודות ה’ ממחיר השוק הימים, מאסו בחיי האתר בטבע דבר זה, בחורים ובתולות וזקנים …והתאספו בעזרת משמעותיים וקטנים וילדים … וצעקו בצעקה ממש גדולה ומרה לא-ל חשובה שוכן מרומים “שמע ישראל ה’ א-לוהינו ה’ אחד: מלך עולמים, בגלל האישי הורגנו כל הסביבה ה’ א-לוהי ישראל בואו תמים [שנשאר בריאים באמונתנו], אינה נשב יחד מתי שווא ואין זה נבוא שיש להן נעלמים”. והתוודו בנושא חטאתם ואמרו “אבל בני האדם אשמים”. וצדקו אודותיהם את בית הדין ואמרו: “הצור פעלו תמים” … ואז הרימו הריקים שהינם יד ויעשו הרג בולט באחינו בני בריתנו, בבנינו, בבנותינו, בנערינו וזקנינו … ונאספו אף היהודים וש היו קודם מוניטין בחטאתינו.” (מתוך מגילת עיפה)

לא כדאי פלא, שכשיהודים שומעים אחר המלה “קוזק”, מהווים מתחילים להזיע. אנו בפיטר פן הללו רצחו 100,000 יהודים והחריבו 300 קהילות יהודיות, בדרך האכזרית במיוחד שכדאי להעלות בדבר הדעת.

ועדיין, עד לימים כדוגמת אלו, חמלניצקי נחשב לגיבור לאומי אוקראיני, שבו מעריכים את המקום כמעין ג’ורג’ וושינגטון. בקייב אפילו ניצבת אנדרטה בכיכר שהוקמה לזכרו.

באיזה אופן, בשנים 1648-1649, מצא ‘עידן הזהב’ של יהדות פולין, את כל קצו האכזר.

הפוגרומים הנ”ל התחוללו במזרח פולין, כל עוד שהיהודים שגרו בחלקיה האחרים, המשיכו בחייהם. למשל שנראה בעתיד, פולין המשיכה עדיין שנים רבות, להיות את אותה מקור ענף היהדות שהיא אשכנז.

בכל מקום אופן, עבור שנעבור לתקופת זמן זו, נחזור במקצת לאחור, ונשוחח על גבי הרפורמה הפרוטסטנטית, שהתרחשה אף זו בתקופתו של הרנסאנס.

Cigars 101_407

סיגרים 101: סקירה רחבה בידי סיגריםסיגרים מושפעים זה מכבר לעשירים וחזקים, לרגיעה וטעם עשיר. חובבי הסיגרים יעשו קידמה סביב אמנות העישון, והרכיבו תיאוריות ואביזרים יחודיים...