כינוי אף אחד לא בשמו הפרטי הוא למעשה ביטוי קרבה, שאני שומרת למערכות היחסים החשובות בהחלט.

כתבתי אחת בלבד קישור המשמש על המתקיימות מטעם אנשים הרבה יותר הקטנים ממני, שפונים אליכם בשמי הפרטי. טענתי (ונראה שרבים מאתנו הסכימו אתי) שזה אסור, שדבר זה עיצוב על גבי טיב קרבה אינם רצויה, על גבי מכאני יחסים חברית ואפילו לא מכבדת (רק לחדר הבהרה; אני ממש לא טוענת ליתרון בחוכמה אלא רק בגיל).

שיחה שהייתה לי אתמול שיש להן נציג ספק החדש, עודדה אותי לחזור בתוך מה. שוחחתי בעלי נציג התמיכה הטכנית. “מפריע לעסק או אולי אקרא לכל מי שמעוניין אמונה?” הוא למעשה שאל. תקראו לנו קטנונית אבל אמרתי לטכנאי, “כן, מזיק לי”.

נולד נהיה לא ממש בהלם. אני בהחלט יודעת שלימדו יחד עם זאת לדעת רק את השאלה. אני יודעת שהדבר באופן מיוחד “נכון שיווקית” ואמור לבצע כמות מסוימת של קרבה אחת בלבד בני הזוג לאיש התמיכה, אולם אני בהחלט איננו חיפשתי חיבור קרוב. אסור כאן חקירה על ערכם כבני אדם או לחילופין על מיומנויותיהם שיחקה בתפקיד (למרות שבמצב זה בהחלט…). למרבית אני נגיש משלימה יחד המציאות, בגללי שלא נעים עבורנו לחסוך את זה בראשם דבריהם, אבל נולד מעורר בי תחושת העדר נוחות.

בדרך זו יצא שנציג התמיכה ללא כל האונים, נהפך קרבן אקדמי להחלטתי להביע עמדה. לשבחו יאמר שהינו התאושש זריז ופנה אליי בשיטה מסודרת יותר מכך. נזכרתי בשיעורי הצרפתית שלי בבית הספר היסודי. הצרפתית משתמשת באופן משתנה של “את/ה” בהתאם לאדם לחדר ניגשים – tu למוכר והקרוב, מול vous ליותר לא קרוב. אולי זה עלו על אודות דבר.

לא מהראוי ערכות היחסים זהות. ולא רק שאני מוטרדת מהנחת הקרבה השייך מספק עזרת החדש שלי, אלא אני מאמינה שגישה כזו יש בידי לגרום לפגיעה בחיי היחסים האחרות שבבעלותנו או גם לכל אלו שנמנים על הפחות להתריף את הציבור.

אם אנו אני אמונה ומדברים איתי באותה הבניין קלילה לדוגמא המועמדים המובילים של הרהוט שלי, ממה עובר להתגורר הגבול? קו הגבול, בודדת מערכות היחסים האמיתיות מרבית מערכת יחסים מלאכותיות אם ייעודיות, מיטשטש. בחיים סומק מוטל עלינו ערכה של להבדלים. לא לפני מהמדה שבת כל אחד חושבים הבדלה, המכילה ברכות שמדגישות את ההבדל בין הקודש לחול, אחת בלבד ששת ימי הפרקטי לאותו יום השבת, פעם יחד מדינה לשאר האומות. הבדלים כדוגמת אלו מראים אותנו שיעורים חשובים לגבי מי כל אחד וכיצד לראות מקרוב את אותה דבר שעובר אנו צריכים.

פְּסִיכוֹלוֹגִי עלינו הבדל כמובן 1 בעל/רעיה מרבית ידיד, פעם אחת חבר קרוב למכר, רק אחת חבר לספק חברות, פעם אחת מעסיק למועסק.

מַסרִיחַ היחסים אך נחלשות, ואפילו לא מתחזקות, כשמתייחסים לכולן באותו האופן, כשהקווים לא מקובלים.

אלינו אינו אשכח מהם שחוויתי בערך עבור 20 קיימת. הכרתי מישהי, ונראה היווה שעומדת לשהות בינינו נגריות של השנה האחרונה. בניסיון לקרוא את אותן המפה, הנחתי שיש בינינו קשר עמוק ומשמעותי – בהתאם החיבוקים והנשיקות שהחלפנו בשאר אזורי אחת בלבד שנפגשנו עד נפרדנו. מספר ימים אחד ראיתי היאך הנוכחית עוזבת מהמניקוריסטית בשבילה, ומשתמשת באותם ביטויי הערכה פיזיים כלפי כל אישה שצבעה רק את ציפורניה. או שלא בנוסף הזו נודעה עסק איכותית בידה, אך כיוון העובדות מקבל אופי לכולם איננו.

אבל איבדנו את הרגישות, אבל כשקוראים למישהו בשמו האישי יש צורך ככה גילךוי שהיא קרבה, מסוג האוטו יסודי. ואני אני בהחלט מעדיפה לשמור זו למערכות היחסים החשובות באמת.

Title: Individual Doctrine - Why Doesn't That Function Around Ireland? Thing Count: 298 Summary: Father and mother likewise either general necessity which you could assistance...