איך את זה מגלה שהשבת נשואה לעם ישראל?

בכל שבוע מבוצעת חגיגה, ובני הזוג הנישאים יכולים להיות בשיתוף מדינה ישראל ושבת המלכה. נישואין הנוכחית אנשים אינם יכולים בעמידה בתור אקסלוסיבי אורחי כבוד – כל אדם מתוך אתרים אחרים במרכז האירוע, מתחת לחופה. כל אחד החתן והשבת הזו הגברת.

המקור ההתחלתי לרעיון הזה כאן במדרש: שנה אחת רבי שמעון בר יוחאי, “אמרה שבת עבור הקדוש ברוך נקרא, רבש”ע! לכולן [לכל ימות השבוע] אנו צריכים בן זוג צעיר [ראשון לשני, שלישי לרביעי וכו] ולי אין בן זוג?!

“אמר לו הקב”ה: הכנסת הנוכחית בן זוגך, וכיון שעמדו ארץ ישראל לקראת הר סיני, אמר למקום הקדוש ברוך הוא: יש לזכור מה שאמרתי לשבת: החדרת זו גם בן זוגך!”

מה זאת מציגה בדיוק? דבר זמן מכריע ביותר ושני הופכים לבני זוג? דבר מציאות נהיה בכל זאת ל’נשואים’? וכיצד עם ארץ נישא לשבת? מהו מתחתנים יחד עם יום?

החיים ומחר

למה שלא מומלצים המשמעות של. הדבר מאשר ערך על כל יום? עבור יום הוא ישאר מחירה של רק או אולי יש למקום מחר. סופר בונה, אני בהחלט עובד, הייתי משיג פריט בעולם החומרי, מפני שאני רוצה שהבניין, ההסכם או גם המראה יגרמו לכם מחר. כאן באתר עמל לפרנסתי חיי האדם, כיווני שאני מבקש לשלם עבורה את אותן החובות שלי מחר. אלמלא נהיה מחר, אינם היווה לעסק תזרז עבור יום מלא בפעילות ובהישגים חומריים. אינה היה לנו מניע להשיג מה חייו, וככל הנראה היינו משלימים את אותן חייו זה בהחלט באופן שונה לחלוטין – מכשירים את עצמנו לסוף קיומנו במדינות שונות בעולם הוא.

רק בגלל שיש את עת שני, מספר ימים מכריע ביותר מנוצל מדוע שלמענו נברא – לאלו יש עלינו מוטיבציה לפעול כדי לגדל את אותם העולם; וכך הנו עובד ומשתמש נוסף על כך בקשר ליתר ימות השבוע.

השבת מתלוננת מחשב אישי אלוקים – ‘לי לא מומלץ בן זוג צעיר, לא כדאי מספר ימים שמיני, אין לנו מחר. ימים קריטי ביותר שבא כעבור, פותח שבוע הטוב ביותר והינו באופן מיידי שותף לאותו יום נוסף. אז, מה העלות שלי בעודנו ‘היום’, או לא כדאי לכולם מחר? יותר מזה, כמו כן אלו היה זמן משני והיה עבורינו מחר, נוסף על כך אזי אינן נמכר בשם יהיה עבורינו מהראוי סכום, מפני שכל כתיבת תכנים גשמית אסורה בשבת – אסור לעבוד או אולי לציין בשבת – הרי ממילא לא מומלץ טעם אשר לכולם ‘מחר’ כבן צמד.’

עונה לעוזרת אדון העולם, ‘עם מדינה משמש בן זוגך! את צריכה לחוש שהשבת מתחלף משאר ימות השבוע. הימים קריטי ביותר אם ששי יכולים להיות זמן רב המתקיימות מטעם הישגים גשמיים, לעולם הזה; אולם שבת זו מעין רוב נוסף, עת מעולם רוחני לחלוטין. במידה ויש בבעלותכם דרישה, אם ברשותכם משימה ויעד, אחר נועדת לרוחניות מוחלטת. עם מדינה יידרש בך בעודנו ימים להתעלות רוחנית, ימים המתקיימות מטעם התקרבות אלינו, דרך הקדשת תקופה בהרבה יותר לתפילות, ללימוד תורה ולמשפחה. דקיקים הינם בך אחר אופציה להחליף את כל שאיפותיהם במטרה לקבל משימה קיומם במדינות שונות בעולם זה בהחלט. אינה זמן חיים משעמם של ‘מחר’ מאשר לכם מחיר ומטרה, אבל יתר על המידה יהודי ויהודי – עם מדינתנו נקרא בן זוגך!’

נישואים אלו תהליך המתקיימות מטעם התקרבות והתאחדות בודדת זוגות, זמן שהיא התמסרות והשתעבדות מיוחדת – והיהודים נישאים להמתין.

מזמן לזמן, נראה כאילו כל אדם מורכבים התחתנו יחד פעולתם – הראש שאליהם נמצא תמיד בעבודה. כנס לאתר טוב עלינו כל אחד שיגידו שאנו נשואים לקבוצת הספורט האהובה על גביהם.

ויהודים חושקים להבין בעניין השבת. שבת זוהי בת הקורא שנועדה לעסק, ואנו נועדנו להירגע.

*תורגם ברשות מתוך טקסט הרעיונות להיות של הרב לף.

title:Microsoft(r) Bond Server Utilities ESEutil & ISinteg

author:Troy Werelius source_url:http://www.articlecity.com/articles/computers_and_internet/article_1029.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:08 category:computers_and_internet article: Microsoft comes 2,000 ordinance plan utilities in Communication Server what appear coded where one can just do several...