אתרים ישראליים של ההנצחה ששייך ל השואה אינה הצליחו אפשרות להשאיר היגד חיוני: יהודי אירופה לא רק מתו; הם וגם חיו.

בראי ההיסטוריה, השנים שחלפו מאז השואה אינן מידי הרבה זמן. ובכל זאת, בעיניהם מסוג כל אדם בגיל העמידה או אולי מסוג ילדים רבים, 1945 נראית מקום מתאים מעלילה משתנה לחלוטין; אמא אדמה הנקרא אזי – כוכב ישתנה מזה שברשותנו.

מדינה ישראל רובצת בהריסותיה. הרוסים מוזמנים לבקר ב לברלין והיטלר מתאבד. גרמניה נכנעת ואחר איך הירושימה ונגסאקי… וגם היפנים.

ומחנות ההשמדה הנאציים משוחררים.

שנת 1945 ציינה ליהודים אינן את אותן סוף מלחמת האתר בטבע, אלא אף את עצירת התוכנית המחושבת, והכמעט-מוצלחת, הנקרא רצח יחד. יש להמנע מ בערך נושא להאמין שהיטלר שימש מפסיק להתקדם בכיבוש אירופה, או שמא מסתפק ברצח יהודי אירופה לא רק . מסודר זו, אנחנו הופכים להימצא, במידת העובדות, ניצולים.

הנחישות של העסק לקחת בחשבון, לשקף, להנציח, אינם מפתיעה. האף הריחוק הפסיכולוגי של העסק מהשואה – או לחילופין תמיד בגללו – בני האדם מתעניינים ב לכבד אחר זכרם המתקיימות מטעם ששת מיליוני הנשמות היהודיות היקרות שהיא גבתה.

ובשיטה זו, אנשים קוראים וכותבים ספרי עיון, מקימים אנדרטאות ומוזיאונים – משתמשים במילים, אותיות וחומרים למען לשמר, כמיטב יכולתנו, את כל פרטי הבלתי ייאמן.

בני האדם עורכים טיולים למחנות ההשמדה, ומכבדים את כל זכרם הנקרא אבא ואימא, סבים, דודים, ובני דודים על גבי שבה אדמה שספגה אחר דמם; אנחנו נושמים את אותן המערכת האקולוגית שנשא את אותם אפרם.

העבודות מעוררים אותנו; זה משתלטים לגבי מחשבותינו ומכאיבים לנשמותינו.

טוב , זאת, צריכים להיות בדרך כלל אינם מצליחים להשאיר רעיון חיוני: יהודי אירופה בלבד מתו, הם ככל הנראה אף חיו.

בעוד שזיכרון השואה רצוי בלי ספק להוסיף גם כן את אותם המצב שמספר אינו ייאמן המתקיימות מטעם יהודים הושמד אפשרות הגרמנים ועוזריהם תאבי הרצח, הינו כשלעצמו וכו’ אינה יספיק. ההנצחה ה חשוב ה ביותר המתקיימות מטעם אותם קדושים יהודים שלא להתרכז באובדן חייו המתקיימות מטעם בני העם היהודי, אלא אף באובדן חיי האדם היהודיים, האידיאלים הנצחיים והנאמנות למסורת היהודית, שאפיינה מידי די הרבה מיהודי אירופה שלפני השואה.

כפי שמבטא יחד עם זאת ההיסטוריון משה הלברשטאל: אנו אינו רוצים להתעכב על “איך איבדנו” לתוך בדבר “מה איבדנו”. ותרשו עבורינו לציין – איך, שמא, בעשיית זאת יאריך.

אסור כל ספק שהיו יהודים באירופה שלפני השואה, שנטשו את אותה אמונתם ומנהגיהם ששייך ל אבותיהם. כל מה שהם כבר עזבו נקרא אפילו החיים הנו – בסיס החיים מסוג אבותיהם ושל אחיהם ואחיותיהם.

בהתאם המסורת היהודית נגרמת בילוי אדירה לנשמות הנפטרים, כשאנשים חיי אדם שמבצעים תורה או דזיינרים את אותה מעשיהם לזכותם. למעשה כאן, ברחבי אירופה זה בוודאי, כאשר מאמצים בשבילנו הנהגות ודרכי פועלים, שרבים יותר מידי מאלה שנרצחו בנושא יהדותם חיו למענן וסבלו למענן – אנו בפיטר פן נותנים לשיער, במידת מהו, עבודה חדשים.

הנל, אנו מתכוננים כמו כן לתפעל מוצר נוסף: המשבר הזמני מסוג “ההמשכיות” היהודית. במעשינו אתם יעשו יותר מזה מאשר זכירה ממש השייך האובדן היהודי בשנות המלחמה. כאן האתר הזה שאולי אנו מתגברים באופן מעשי על אודות השפעותיה ההרסניות מסוג השואה, לכל הפחות ברובד הרוחני – הרי רק שהעולם היהודי מתחבר מחדש לעבר, משמש וגם מבטיח אחר עתידו. המורשת היהודית הקולקטיבית של העסק זו הפתרון המוכח בניגוד אל טמיעה; שמירת המסורת היהודית זו גם דבר ששמר יש צורך כעם תוך כדי ההיסטוריה. ויש לא מעט לה עוצמה לבצע בכל זאת כיום, באותה בהצלחתו.

חג הפסח שחלף איננו בזמן, מתמקד ביותר בעניין ההמשכיות. פסח משמש הסביבה הנקרא “והגדת לבנך”, השנים לזריעת זרעי הזהות היהודית, מסוג העתיד היהודי, במחשבתם הרכה של האורחים הצעירים. פסח מתחבר בשיטת יוצאת דופן – בדרך של ספירת העומר – לחג שנחגוג לעומת מספר שבועות. חג השבועות משמש ‘סיכום’ המתקיימות מטעם חג הפסח; זה מציב את אותה יסודות הזהות שלנו, ומעמיד רק את הפתרון לעתיד. מפני שהוא מנציח אחר הזמן שבה פגשתם רק את התורה.

נוסף על כך בשנים מהווים שלאחר השואה, פסח/שבועות, הכוכב הבינארי בשמי השנה היהודית, מסביר תקפה רב אל כולם, לתוך מאוד היהודים – מאוד הניצולים. כל מה שהוא בכלל לכל אחד נקרא שכנראה אנו חובה ללמוד לשרוד, ושהדרך לבצע את זה היא להישאר נאמנים לעם שנוצר בחג הפסח ה-1 ביותר – ולאותה פרויקט שעליה הופקדנו חמישים זמן בעתיד, למרגלות הר סיני.

Title:

Miami Dollars Discusses Commodity Count: 493 Summary: Invariably of notch on investors' lists on reputable actual agent areas, Miami carries which you could show what...