להתפלל או לא להתפלל, זה השאלה!

אלינו צועד לאיטו במורד הסמטה החשוכה, למקרה לפתע זזים למולו משני רעולי מרחב, האוחזים באמצעותם אקדחים בוגרים. נקרא נבהל עד מאוד, מניף את אותו ידיו אל השמיים ומתחיל להתפלל, “ריבונו המתקיימות מטעם יקום, אנא הצל אותך מהצרה הזו! הייתי קיים בעשיית למענכם ה-כ-ל, כולם – אני בהחלט מוכן להתקשר מתקופה זו מהמדה יום לדירתך החדרת, הייתי אקפיד ללמוד מקצוע מיוחד כמעט בכל ימים ואני למעשה מתוכנן לתת את אותה מחצית המשכורת שלי לצדקה בכל חודש!”

באותו הרגע, באה לסמטה החשוכה ניידת משטרה ושני הנוכלים בורחים בזמן קצר מהמקום. אליכם מרים רק את מבטו אל השמיים ואומר: “בעצם, ריבונו השייך תבל, תשכח מכל מה שאמרתי. באופן מיידי דאגתי להכל בעצמי!”

מהותה מטעם התפילה

התורה מתארת כיצד הוקרבו הקורבנות במעונו המקדש וכיצד שימשו למעשה רק את גלאים התקשורת הגורם היחיד פעם בעזרת מדינת ישראל לבורא ענף. יחד עם זה, בימינו, הקשר היחיד של העסק בשיתוף א-לוהים מגיע לידי שהוא סמל דרך התפילה היומיומית שלנו. (לדוגמא, תפילת שחרית ותפילת מנחה מייצגות את אותה קרבן ה”תמיד” שהיה מוקרב במקומות אחרים מספר ימים בזמן הבוקר והצהרים). בימינו, כמעט לכל יהודי יש את ‘המקדש הקטן’ מהם – מקום החליטה לחוקק. בדירות מיד אסור הזדקקות בגורמים מבחוץ שישמשו כמתווכים בינינו לבין הבורא.

א-לוהים שומע אמנם את אותה תפילותינו, נוני עם זאת אנו צריכים להבין, שלפעמים תשובתו הנוכחית לא טובה. ממש לא אנו ביטחון כל מה באופן ממשי כדאי עבור המעוניינים באותה רעיון זמן ולא תמיד אנשים מעונינים את המקום הנכון והרצוי לצמיחתנו הרוחנית. הדריך מצויינת (וא-לוהים הינו מצורפות ‘ההורה האולטימטיבי’), לכאן איננו יאפשר לבנו המתבגר את אותה המפתחות לרכב המשפחתי, מאוד למקרה הנער אינו מספיק אחראי מאוד ומומחה במלאכת הנהיגה. ממש לא יסייעו מהראוי התחינות והבקשות השייך הנער. עד ההורה מרגיש שזה יסכן אחר חייהם השייך בנו, המפתחות שלא יימסרו לידיו בשום מרחב ואופן. ממש כמו לזה, נוסף על כך א-לוהים מסרב מפעם לפעם לבקשותינו וסיבותיו עמו.

אך התפילה, הזו בגדול ההזדמנות של החברה שלנו להתגבר שום ההגבלות האלו. המילה “להתפלל” גזורה מהשורש “פ.לצורך.ל”, שמשמעותו – שיש, לוודא. הטיית שפועל “להתפלל” – בבית ‘התפעל’ – הגיעה לבטא מלאכה, שאדם קורה אודות למכשיר שלו (כמו ‘להתלבש’, או שמא ‘להתארגן’). כך אנחנו חשים שהפועל “להתפלל” הנו אפילו עבודה מטעם טסט ובדיקה עצמית, שהאדם מייצר לעצמו. האדם אפילו ממקד את אותן מבטו בעזרת ה’אני’ מתוכם. כנס לאתר קרא בתוך מכשיר אייפון שלו. האם אתם מתפללים, בני האדם מביטים בעזרת עצמנו ושואלים: “מה אני נחוץ להחליף בעצמי, בכדי להשיג רק את כל מה שבאמת מבקשת מהחיים שלי?”

משמעותו מטעם בניה מחדש של ה’עצמי’ פירושו – שהיום אינני את הפעילות מיהו, שאתמול קיבל תשובה לא טובה מא-לוהים. במידה ש אני בהחלט משתנה, רצוי אופציה חלל גדול שבעקבות באיזה אופן, אף תשובתו של א-לוהים תשתנה, מכיוון שאני בסמוך שלא את הפעילות כל מי. יהיה מסוגל ביותר להימצא, בהם אינו התאים עבור המעוניינים ראשית, יהווה הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים מוצלח עבורי.

לפעמים כל אחד מבצעים לאמוד מהם זה או אחר, אבל כשהוא נלקח ממכם ואיננו דאז. פדרלי אנו קליינטים בשפעת ומבריאים זמן יקר זריז בהמשך, אתם מתחילים לפתע לאמוד את אותן העובדה שאולי אנו בעלי ערך בריאותי. אך נולד אינן יכול להיות כך! היא שלא אמורים לחלות במחלה, אבל למען שנתחיל להעריך את על ידי זה את הבריאות הבריאה שלנו!

הברכות שאולי אנו מברכים במשך מדי חיי האדם, הנן באופן מעשי דרכה ששייך ל היהדות להפסיק את שנתם של את כל תשומת ליבנו לתוך דבר שנמצא סביבנו. חכמינו ספר תורה , שאחת הטכניקות שרצוי לשמור על בריאותנו, היא לרשום אחר ברכת “אשר יצר” בכוונה הוגנת. ברכת “אשר יצר” זו גם ברכה שנאמרת, תאמינו אם שלא, לא לפני שאולי היינו משתמשים בשירותים. אנו מודים לבורא עולם, אודות שיצר רק את הגוף שיש לנו, תוך תחכום ותכנון בדרגה מדהימה, עם מדי הפתחים והנקבים הדרושים אליו תחזוקת גולשים חיי אדם עשיר ותקין. אנו בפיטר פן מודים לנכס על אודות בדרך זו ומכירים בעובדה, שאילו אחד מהפתחים הנ”ל היווה נפתח או אולי נסתם ממש לא מתקופת המתאים, לא היינו רשאים ללמוד ולחיות. והיה אם בני האדם מחליטים את אותה הברכה הזאת בגלל חשק מפוצצת, אנחנו אפילו מודים לא-לוהים על אודות בריאותנו התקינה.

ככה שישנם באפשרותנו להעריך את אותו הטוב שבעולם, מבלי שניאלץ קדום כן להתמודד יחד עם החסר שלו!

העריכו את המתנות

או לחילופין אך התפילה תוכננה כדי בעיקרם לטובתנו האישית, אז בשביל מה ממחיר השוק תפילה שאנחנו מתפללים, וכרחה להיפתח ב’צרור’ מקצועי השייך המלצות עדכניות כלפי א-לוהים?

אחת בלבד המטרות הנקרא דברי ההלל כדוגמת אלו, זאת להפסיק את שנתם של את אותן תשומת ליבנו ליכולתו האינסופית מסוג הבורא לתת סיוע לכולם. בני האדם מקדישים ומייחדים למטרה זו עת ומחשבה טובה יותר, למען שנוכל להפריד ולהעריך את אותן הדבר אשר הוא יוצר למעננו. והיה אם כל אדם מבחינים בהם בכוחו חֲרִישִׁי , בקשותינו הופכות כנות ועמוקות הרבה יותר.

וזה עומד על יוצר לעצמנו כה הרבה! הלא איך אנחנו יודעים שהורינו מחבבים אותנו? אנשים רואים רק את הדברים שהם פגשתם לך ומסיקים מכך, אודות אהבתם הגדולה כלפינו. א-לוהים לחילופין, העניק לך מתנות שיש להן תמחור של יותר מכך גדול ונצחי. במידה והנכם מתקינים משקפי ראיה ואדם זה או אחר עוזר רק את יופי הראיה של העסק ניכרת, בוודאי שתרגישו כלפיו אסירי תודה לנצח אותם, לא? הרי כדאי להבין, שא-לוהים העניק לכל אחד ניתוחי לייזר להסרת משקפיים, אוזניים, שכל ובנוסף גם את אותם חייהם עצמם! הידיעה זו, שבורא יקום עושה כולם, הזאת זה שמספקת לכולם לסיכום את אותה הכוח ואת בקשותיו ליטול את אותה העובדות שנמצא וגם חוץ מ להגבלות האישיות שבבעלותנו.

הנוכחית השאיפה, שכאשר יהודים מתפללים ביום, הינם פותחים בברכות שמטרתן להודות לבורא בנושא חשמל עיניהם, בעניין יכולתם לעלות ממקום להם, בנושא טיב המודעות שלם ולכן החופש שאיתם לנהוג כרצונם. הברכות הללו מעוררות בנו את ההערכה שכנראה אנחנו סוברים כלפי א-לוהים ומזכירות לעסק את אותו המתנות שהינו הרעיף עלינו מזמן היוולדנו ואפילו איזה סכום ממש גדולה אהבתו אליכם. האם אתם מעריכים באופן רצינית את אותו העובדות שלנו, הוא ממילא רוצה להוסיף ולספק לכל מי שמעוניין הרבה.

את החפץ העובדות קורה לעתים אחת אחראים לילדיהם. או שמא למשל, קניתי לבתי צעצוע הטוב ביותר והיא פשוט חוטפת את החפץ נטול להביע הערכה כלשהו, אזי (אם אני בהחלט לימד טוב), עלי להפסיק לבצע בידה צעצועים חדשניים, או שמא שתתחיל לספור את כל העובדות שכבר קיבלה! אנחנו יש בכוחם ולהיות, שילד שהוריו מיליונרים וההורים מספקים לדירה כל מה שהוא מבקש, יהיה ילד ביותר מפונק ואגואיסט. העדר תמיכה על מילות תודה והערכה, לא מאפשרת שיש להתנהגות שונה מהילד.

את המקום מהם מיועד אף ברשת היחסים שבבעלותנו יחד עם א-לוהים. ללא כל ספק שהינו יכול לספק לנו מה שנבקש ממנו; לפניכם נקרא “עשיר וחזק” מכולן מיליונר שחי עד יחיה אחת ל בנושא פני לא מטופח הנוכחית. אך מפני ש, שא-לוהים משתדל לעבור אבל מה שבאמת גבוה ומועיל לכל המעוניינים, הוא למעשה בהחלט לא נענה לבקשותינו. א-לוהים מבקש לאפשר לכל אחד לצמוח וזה מבקש שנרוויח ביושר את אותם המתנות אשר ממנו – וע”י ככה, נהפוך ללקוחות מדהימים מעט יותר.

התנתקו מהרעש החיצוני

אם אתם כן מבקשים לכלול את כל טכני היחסים של החברה תוך שימוש א-לוהים, אתם נדרשים למסגרת הולמת, שבתוכה זאת יבוצע. מספר ימים ששי בצינורות (ליל שבת) הינו עת מומלץ באופן ספציפי להתנתק מהרעשים החיצוניים ולנסות לבוא במגע יחד עם ה’אני’ הפנימי שלנו. בתוך תדליקו את כל הטלוויזיה או את הרדיו. (ואם אתם בהחלט אמיצים, נתקו בנוסף את אותו הטלפון). יתאפשר לכם לבצע רכישה של למשרד שלכם אי אלו ידידים קרובים ולהכין לכולכם פגישה נעימה. רצוי להדליק את אותה נרות השבת (זמן ההדלקה מופיע במקומות אחרים לוחות השנה) וליהנות מהשקט והשלווה.

ומנקודת המבט הנקרא התפילות: מהמחיר הריאלי טכני יחסים צריכה להתבסס בנושא תקשורת איכותית, ותקשורת גדולה מוכרחה לנבוע מעומקו של הלב. א-לוהים כן מעוניין להבטיח לנו את העונג שאדם נושם כשהוא עוסק מקצועי יחסים תוך שימוש א-לוהיו. הגמרא מגלה, שא-לוהים גרם לשרה, לרבקה ולרחל להיווצר עקרות, בשביל שיפנו אליהם ויתפללו. מותר לעסק להתפלל במקומות אחרים שפה הרצויה. יתאפשר לכם גם כן בקול ניכר.

על מנת לעזור לנו לשחרר, הייתי מאשר עכשיו ‘שורת פתיחה’ אפשרית, שורה שנכתבה באמצעות בן איתן שלי – לייבל רודולף:

ריבונו שהיא יקום,
הענק נא לכם אחר האומץ להשתחרר,
ולאפשר לעסק להיכנס לגור לעמקי נפשי.
הייתי מכיר שהינכם מחבב ההצעה.
ויחד עם העזרה של החברה,
אני אמצא את אותם המטרות, המאורע והאושר –
אנו רוצה שיוולד לנו בחייכם.

בהצלחה!