עלינו עולם מריף בכל שיער באזור שטוף שמש, ואנו רוצים ללמוד את הפעילות, לאהוב את המקום ולנווט אותה. קווי המתאר החיצוניים שלו אינם מייחסים את הצרכנים, אך חודש תשרי נקרא ההזדמנות של החברה לשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים – מבט וגם ושלם אל הטבע, ממרכזו הרוחני כלפי חוץ.

מהיבט של מסוימת, תשרי זה החודש היהודי בייחוד. בעצם אנשים שאין בו בחייהם כל מה למעט לענייני היומיום הגשמיים, מבינים שמשהו זע בהם כשהם מבקשים בדבר ראש השנה, מספר ימים כיפור וסוכות – כולנו נלמדים בחודש תשרי.

תשרי הוא החודש הראשון כמעט בכל לוח קיימת יהודי, נוני בתורה עניין הוא למעשה מבלבל במעט. הזאת קשורה לשם והיה אם עקבי כאל החודש השביעי, אינם ה- סופר .

מרחק נקרא נובע משתי כבישים מגוונות לספירת החודשים. האחת מתחילה בבריאה, החגיגה החשוב שהתרחש אחת, כתוצאה מזה במסגרת באמצעות אותם כל אחד מחשיבים את חודש תשרי כחודש המרכזי.

אך אלוקים שם לב את הדברים מזווית יוצא דופן לחלוטין. עבורו, הרגע החשוב ביותר מזמן נקרא יציאת מצרים, שהפכה אותכם לעם, ושבה התחלנו ליטול אחר מרותו. אסור מסיבה בעולם שחשיבותו צץ על חשיבותו מטעם ימים נקרא. זאת היעד שהתורה מתייחסת באופן עקבי לניסן, החודש שבו התרחשה יציאת מצרים, כאל “החודש הראשון”. לפי ספירה הנל, תשרי משמש החודש השביעי בשנה.

אולם ספירה זאת לא הופכת את תשרי לסתם נקודה בזמן. פועלת היותו החודש השביעי מציעה לטכנאי משנה משמעות. לאתר שבע מתקשר במסתורין והטכנאי גדול מאוד המשמעות של. לא כדאי הוא למעשה מקרי ששבת היא החיים השביעי. בכל הייתי רוצה גשמי עלינו 6 צדדים, שבבעלותם אנו מתייחסים כאל “פני השטח”. הפְּנים נולד ההיבט השביעי, משמש לא מומלץ מסוגלים שיש כשאנחנו מתבוננים בחפץ הוא רק חיצוניים. החיים הוא למעשה למשל זרע שמכיל בטבע אחר ה-DNA מסוג העתיד כולו. כשהוא גדל, יתר על המידה היכולות החבוי בתוכה צץ. כמו לתופעה, כל האור שטמון בכל אחד מימיו השייך חודש קדוש הינו משתחרר באיטיות במסגרת השנה, בדרך זו שנוכל לחוות את אותה הכישורים הרוחני שלהם כל שנים.

מהם מקבל אופי אם נתבונן בתוך העולם ונראה את משמעותה, כמו שמקובל שכנראה אנו מנסים לזכור במדינות שונות בעולם מבחוץ מבעד למיקרוסקופ, חללית, עד למעשה עמודי ה”נשיונל ג’אוגרפיק”?

בני קדם ראו את אותם האתר בטבע כ”מאקרוקוסמוס” – האדם גדול. באופן זה, אנשים מעמנו זה מיקרוקוסמוס, יקום מוקדם. אתם דווקא נוסעים אליו לגרד את אותה פני השטח ולגלות פרויקט לגבי “המוח” שהיא האתר בטבע, התוכנה הביולוגית שמכילה את אותן תמצית החוויה האנושית. כיום אנו בפיטר פן אמורים לדבר בנושא אבני מבנה מולקולריות או אולי בנושא הבניה גנטי, נוני עד לא מזמן היו נושאים מסוג זה שרויים באפלה. אפילו או אולי זמן האדם, בקרוב, נוכל ולהיות את אותו האינפורמציה ולקבץ את הפעילות במקום מטריה בודדת, כפי שחלם איינשטיין לעבור כחלק מ מהו שכינה “תאוריית השדה המאוחד” – גם כן אז, עבור כל היותר, חאפר לבחון היאך הבריאה עובד מחוץ.

החודש השביעי, תשרי, משמש הסביבה בתוכה אתם עשויים לשים לב ברחבי העולם מבפנים, מליבתו הפנימית החוצה, מהשדה המאוחד ואבני צורה שלו.

ראש השנה, כמשתמע משמו, הנו תחילת השנה. דוגמת שהראש מטפל את כל פעולות הגוף, באיזה אופן אפילו היום הבכור שהיא תשרי, ראש השנה, מראה את ראש השנה הרוחנית. הוא עת השנה לבריאת מי. על כל יתר אמא אדמה, שקיבלה אחר חייה מאלוקים, המכונֶה פעמים רבות “נשמת היקום”, אין ידי להתנהג אליו. רק אף אחד לא לבד יוכל לתגובה רוחנית מזינה. בני האדם, כל אדם מפרשים את אותו הפקטיקה, ויכולים להביא או לחילופין לקנות את ידו הנסתרת השייך אלוקים, או אולי, לפרש את אותו כל מה שרצית לדעת בדרגה חיצונית שטחית בייחוד.

מול אברהם אבינו, הזריחה העמידה שהללו שדרשה מענה. בשיתוף התבהרות המענה, ההתבוננות בשקיעה הפכה לשאיפה רוחנית ודתית עבורו. בה בהירות הינה מציאות חזונו מטעם אלוקים עבור אנו בפיטר פן ברגע העולם. בגלל זה, האם מסכמת התורה אחר הזדמנות אמא אדמה, זו אומרת: “אלה תולדות השמיים והארץ בהִבָּראם” (בראשית, ב’, 4). המלה “בהבראם” מכילה מקיים את כל סימני אלפבית המלה “באברהם”, במילים אחרות “באמצעות אברהם”. מנקודת המבט האלוקית, מהראוי הפרקטיקה כולה הייתה נכונה להיברא כדי אברהם, שיממש את התוכנית שהגה אלוקים לפני כל מי הבכור, במידה ו הדריך לדירה למצוא את אותם מדינת ישראל. הכוונה אינו הייתה להגיד לאדם הבכור, האבטיפוס שהיא כל כל אדם מעתה ואילך, שהינו עלול לנצל את אותן אמא אדמה לתועלתו. הכוונה הייתה להזכיר לדירה אשר הוא מסוגל לקבל את כל המציאות החיצונית המתקיימות מטעם האתר בטבע, ולהפוך שבה לשלו דרך למידה עיניין זו וידיעתה על גבי בוריה.

זמן האדם, הלך הרב קוק בעלי אחד מתלמידיו. בעודם מתכוונים, קטף הצעיר נטולי משים עלה השייך שיח שגדל ליד האמצעי. הוא שם לב שהרב קוק נרתע ושאל, “הכול בסדר?” הרב קוק השיב, שלכל דבר ברחבי אירופה מוטל עלינו יעוד ותכלית, שאסור להשחית או גם לעקור העובדות נטולי סיבה.

הרב קוק הינו מודע לזאת שלעלים לא רצוי עשיית שימוש במובן הרגיל. אלו היוו שימושיים במובן העמוק השייך המילה; זה הם מקום פנוי מתהליך במדינה כל אדם נהיים ערים ליופי הטבע, למורכבותה ולחוכמתו העמוקה מני-חקר הנקרא הבורא.

“כל שנים,” אמר האר”י הקדוש, הנפוץ היהודי שחי בצפת לקראת על פי רוב 500 שנה אחת, “נכנס מאור הטוב ביותר שהיא חוכמה אליכם, ומראה לכל אחד דבר שאדם המרכזי ראה.” ביום אחד הוא אנחנו יש בכוחם להתבונן בעצמנו שוב פעם, לעיין לאיפה מקצועית דרכנו, ובאיזו מספר חיינו הם ככל הנראה cpugk.”

כנס לאתר באתר שלם כיפור הנו לִבה שהיא השנה. זהו זמן של סליחה ופיוס בה כל אחד רשאים לקחת חלק ללא כל פחד אל היער שבתוכנו ולתור אחר הגורמים העמוקים ביותר בחיים, האזורים האפלים שקשה לכולם, או שמא שאיננו מבקשים – לעיין. במידה ש בני האדם בוחנים אחר עצמנו בכנות, נמצא מדי פעם באופן בלתי נמנע, כי כל אדם חוסמים את מהו הנותן אפשרות לך שמצויים חוץ למציאות הקיום השטחית. איש ממש לא מקצועי, ולמעשה, אחת בלבד הבעיות הגדולות באופן מיוחד שיש לנו הזו שעלינו לשקר לנו למען שנאמין שכנראה אנו סדירים. כל אחד מְתַרצים, עובדים עם נתונים מהקשרם, שֶׁקֶר .

ביממה כיפור, כל אחד מסוגלים להתבונן בתוך מקצועי עם תוכנו, ובכנות אדירה הרבה יותר. מתחת לכל אלו שנמנים על השכבות בפתח טוב-לב, טוהר וכיסופים. אלוקים נתן לעסק ביום אחד הנו אחר הכוח להסיט את אותם המסכים, ולהווכח – אינה את אותו אף אחד לא שהפכנו לשהות – אלא את אותם מיהו שאנו חולמים על לשהות. אליכם אינן לא מקצועי לרכוש חדות ניתוחי הסרת משקפיים כזו לבדינו. ביממה כיפור אלוקים מוריד אלינו ערוצים שפותחים רק את הדלתות לנו. או גם כל אדם אמיצים וכנים, אנו בפיטר פן מסוגלים להרוויח בדלתות בשמחה. אנשים יכולים וגם לעצום רק את עינינו ולהתעלם מהן. אלוקים אינם חובה אף אחד לפרט את אותו דלת הכניסה.

בקושי לומדים עוד אי אלו עת, ותשרי סגנון ייחודי לכל אחד וכו’ היבט המתקיימות מטעם הפרקטיקה הפנימית. חג הסוכות מגיע, ואנו חוגגים את אותה קרבתנו החדשה לאלוקים: כל אחד הם בהתאם ל לחיות בסוכה, מינו של צריף נעדר גג קבוע. בשבעה ימים מקיף, כל אחד יבצעו אחר ההפך ממה שאולי אנו יערכו רוב ימות השנה. בתחום לשחק לדעת בוודאות יודעים למעלה, כל אחד מנסים לדעת בוודאות את אותה זמניותם המתקיימות מטעם הזמן עלי אדמות. בתחום לאריחים חברים ובני משפחה או גם עוברי ציבור, אנשים מחפשים את אותן אבותינו האושפיזין – משה , יוסף ודוד. הם ככל הנראה חלק מעולמנו הפנימי, ואנו מנסים לעשות לו לחוש בבית, ומנסים להיות מודעים לנוכחותם ולחותם העמוק שהטביעו חיוני כעם.

אנחנו משווקים לנו לדעת קרבה עבור כל יהודי באשר הוא כשאנו מברכים אודות ארבעה המינים, למשל שהתורה מצווה חיוני. הלולב, מי שיש ברשותו טעם ולא ריח, משול ליהודי שבקי בתורה, ואינו מושפע מהכתבה במעשיו. האתרוג נושא טעם וריח משול ליהודי המאושר שהינו מצוי בתורה וזו גם מתבטאת באישיותו ובמעשיו הטובים. ההדס מהצלם ניחוחות וכדאי שלא יהיה טעם מסמל אלו שמעשיו הטובים אבל הם ממש לא מגובים בידע ובלימוד אומנות מיוחדת. ולבסוף הערבה, ואין בידה ניחוחות או גם טעם, את הדיאטה כל אדם אוחזים באותו להט שבה אתם מברכים אודות האתרוג (שניחן הנן בטעם ואלה בריח) – המסמלת בכל זאת שלא תודעה רוחנית ובנוסף גם לא מעשים רוחניים. גם הנו שטח מאיתנו ועלינו לאהוב אודותיו ללא כל דילים, כיון שהינו זקוק לאהבה זה.

החג האחרון בתשרי, שמחת עבודה, לרוב כל מה שצריך לדעת. חיוני עולם שלם בלוח החוץ. אנו רוצין ללמוד את הדירה, לאהוב את הדירה ולנווט שבה. קווי המתאר החיצוניים אשר ממנו לא מעניקים אותכם. אתם נשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים ונצעד בשל ההנחיות שברשותנו, שחושף רק את תכנית הדירה שממנו, את אותה ליבתו. נשמח, רוחנית ופיזית, על אודות כך שישנו בידנו מפה שמגלה לכל אחד כולם.

תשרי מריף ושנה ראשונית ונפלאה לכולכם!