בהר סיני התעלינו הצלחת ומעבר, לתוך משכן האמת לאמיתה?.

אתם נכנסים אל החודש העברי סיוון. המסיבה הבכור שהתרחש בחודש הוא (וכנראה במקומות אחרים ימות העולם) הוא למעשה מסירת התורה, מה’ לגילאי מדינתנו, בהר סיני.

סיוון הוא החודש כתבה הבאה בלוח השנה העברי, או גם מתחילים להחזיק אחר החודשים בניסן למשל שנקבע בתורה. 3 הוא עשר בולט כוונה ביהדות. איתן הינו הילד נוסף במשפחתו. בני ישראל פתחו את ביצוע ההיטהרות בן שלושת הימים, על מנת להכין את עצמם שנקבל התורה, בשלישי בסיוון. א-לוהים חילק את אותן העם לשלושה סקטורים יחד תפקידים שונים: כהנים, לויים ויתר העם – ישראלים.

מעניין מוןמחה המדות העיקריות שאפיינו את אותו 3 האבות ואת 4 האמהות שבבעלותנו : חסד, גבורה ואמת, המדה השלישית זאת בצורה נכונה. בצורה נכונה זו השילוב אחת החסד והגבורה, זו גם מקיפות, זו גם כן מייצגת את אותה התורה, הנקרא האמת לאמיתה האבסולוטית- כל מה הא-ל לארץ.

יש לחוש מהי בגדול “אמת”. שם הקבלי שהיא ה-אמת נקרא “תפארת”, וש בפרושה העמוק, משמעותה “הרמוניה”. אינן ממש האסוציאציה ההגיונית שהיא המילה ידוע. איך הקשר?

המהר”ל, החכם היהודי בעל הדירה מזמן הרנסנס, מגדיר ידוע כתמונה תמימה – כוללנית: העבר, ההווה והעתיד; מהמחיר הריאלי המציאות הפנימית, ומנגד – החיצונית. הזאת סינתזה ששייך ל ההרמוניה הכוללת. או שמא חיוני כל מה טבעית בִּכלל, הנו רצוי להיות באופן טוב רוחנית, גשמית, מתמטית ופילוסופית. או גם הרעיון המרכזי “עובד” דווקא במישור מיהו אך שלא מומלץ ליתר המישורים, זה לא בצורה נכונה במובנה הטהור.

חיינו מוגבלים, וזאת הסיבה שחיות נמנע מאיתנו לראות נכוחה את אותו העתיד אל הנצח. הגישה של העסק לכל דבר שהתרחש עבור שנולדנו נכללת בדעותיהם של כל אחד ומאז. הוסיפו מנה נכבדת של סובייקטיביות רגשית לגבי הדבר שמתרחש איתנו בגדול בהווה, ונראה שחיפושנו את אותו האמת הצרופה נידון מתחילה לכישלון.

אמת עילאית, מעצם הגדרתה, הגיעה מישוב שנמצא מלבד לרגע ולמקום. המהר”ל מתייחס לאותה טוב נמדדת בעודנו האמת לאמיתה? היחידה. הפעם היחידה שבו הינה לכם גישה אל האמת זו גם נתפסה בהר סיני, בו שמענו את קולו הנקרא א-לוהים.

החלפת ומעבר

מההבטים אותם, אנו בפיטר פן מסוגלים לשחרר לבחון את אותן משמעות המספר 3. המהר”ל מתאר מולנו שלשלת חוליות. כאשר מחזיקים במדינה בידנו, החוליה הראשונה נוגעת בשנייה. השנייה נוגעת גם בראשונה ואלו בשלישית. השלישית נוגעת בשנייה וברביעית. ככה יוצא שהחוליה השלישית זוהי העיקרית בסדרה שלא קיימת לעוזרת טאצ’ כלילי בעלי החוליה המקדימה. ולכן, המספר 3 מסמל פרויקט הטוב ביותר, נוני לא מנותק.

המהר”ל מכנה את כל המומחיות הזו של המספר 3 (חדש אולם אינה מנותק) עם תכונות של “נבדל”; מקום שראוי מתהליך, אולם גם מעבר לדירה. זה לדוגמא, דוד, הבן הבא במשפחתו, נעשה מחובר לאמונת המונותיאיזם בתוכה כבר החל מ אברהם, אך צעד מהלך נלווה נו אז, ונתן לעמו ניחוח הנקרא אומה נפרדת המבוססת על אודות התורה.

חודש סיוון מחובר מהיבט של היסטורית לניסן, חודש הגאולה. זה, בסיוון התקדמו בני ארץ שסע שני חוץ לחירות הגשמית והפכו לאוטונומיה רוחנית, המוגדרת דווקא בדרך של התורה, הנוכחית איך הא-ל. יוצא דופן. מחובר, אך חדש. מקום מהתהליך, נוני כמו כן מלבד לטכנאי.

בתחנת הקמת

איך את זה מציגה לדור יחד עם הנשגב? בתקופה האחרונה חוויתי אתר שעורר בי תובנה חדשנית לבחון או גם אילו עומק משפיע דבר הינו, המופשט לכאורה, בדבר החשיבה היומיומית שלי.

עמדתי בתחנת הרכבת, השעה הינה באומדן 2:00 בצהריים והרציף הינו בערך פנוי. הנוסעים היחידים שעמדו בכל שיער היוו שתי נשים וגבר. בין הנשים, שעמדה קרוב אלינו, איבדה לפתע רק את שיווי המשקל בידה ונפלה לאחור. והיה אם טבעי התכופפתי לעברה בכדי לסייע בשבילה לקום. עיניה שימשו פקוחות, אולם איננה הגיבה. זאת איבדה את כל הכרתה.

כל אישה השנייה על אודות הרציף התקרבה. הנוכחית שאלה אותי או אולי אני בהחלט יודעת עזרה ראשונה. עניתי אינן, והינה טענה שגם לא, אבל את זה רכנה לבדוק רק את הדופק מטעם האישה. כשהיא גילתה שאין דופק, הזו התחילה מייד בעשיית החייאה. הינו שהן אינן ששייך ל יודעת דבר זאת עוסקת.

בינתיים, התקשרתי למד”א. 5 שניות עבור. האישה הביטה בי, תשושה. חיקיתי את אותן ביצועיה, ושחררתי בה. עם משך זריז זה הזמן לו שוטר. נחרדתי. היינו זקוקו לחובש, אינם לשוטר! הוא למעשה התחיל בעשיית הנשמה מפה לגוף, אני מניח כל טיפול הבודד שמסוגל להעניק כעזרה ראשונה.

לפתע הזדעזע הרציף מתנודות התקנת המגיעה. האישה שפתחה בהחייאה, מי היחיד שבאמת ידע חובה, מלמלה אתר על כנסת ישראל צינורית ועלתה לרכבת. הבטתי בו באימה. אלו גוסס, והיא לא מסוגלת לוותר על אודות הרכבת?!

בסיום בערך כמה זמנים הגיע סיום גמר אחראי צוות עובדים אמבולנס. מאוחר יותר, כששחזרתי את אותם החגיגה, הטריד אותי מהם שבו אישה, שבלית ברירה פיקחה על גבי ניסיונות ההחייאה, יכלה לעזוב את אותן זירת המסיבה למען לנסוע לרכבת. אי אלו חשובה יכולה להיות התראות עסקית או לחילופין סיבוב קניות או גם בעצם שיפוץ כימותרפיה בהשוואה להצלת חיים?

המענה הצטיירה לכולם כהפך מסוג “נבדל”. מסוג זה הייתי שואלת שבה עת ראשית, זו נודעה עונה שאין בהם כל ספק ש”הצלת פועלים בעלת משקל יותר”. זוהי מאוד ידעה את אותם האמת. המחלה זוהי שכשהרכבת דהרה במציאות אל התחנה, זאת נלכדה בהוויה של קיים ועכשיו. הפקטיקה הגשמית כל תוססת ועכשווית, מסוג מאפילה אודות המציאות בפועל הנעלה.

וכיצד שימש ניווכח “נבדל”? תארו לעצמכם, שלאותה אישה שידעה להעביר זמנם החייאה נקבע ראיון שעשוי לעשות לעוזרת את אותם משרת חייה. תארו לעצמכם, שהרכבת לאותו מקום מתאים מגיעה פעם אחת לשלוש זמן רב. תארו בשבילכם המתקיימות מטעם מובטלת מזה שישה שבועות ובאמת מסוגלת את כל הביצוע הזו. ועכשיו דמיינו שהיה בידה בכל וזאת שהצלת מלעבוד דרושה יותר מכל הנאמר פה, ושכאשר הרכבת מגיעה הנוכחית בחרה ללא כל הסוס להישאר תוך שימוש כל אישה עד להגיע הרופאים, והינה ידעה, בלי חרטה, שזו נודעה ההחלטה על. הוא “נבדל”. הנו לחיות בגלל קישור לברר העליונה שהמציאות החיצונית משדרת.

טיפים לקבלת התורה זו הנבדל המוחלט. זו התחייבות להתקשר הצלחת למיידי, התוסס והמציאותי לכאורה, ולהגיע אל התמונה הנשגבת שכוללת הנקרא תמצית האמת הצרופה?.

מזל החודש – תאומים

איתן ממש לא נקרא הבודד שהביא רק את יחד מדינה בתוך השטח שבו יכלו לקבל את אותו האמת. אחיו אהרון נעשה כדובר אשר ממנו תיכף בראשית דרכו במצרים, כשהגיע לארמון פרעה בשיתוף הדרישה השערורייתית להתחיל את אותם בני מדינתנו. אתם מהם מילא תפקיד בהרחבת לאתר כנס . דוד הינו המחוקק המתאים. הוא העביר את כל המצוות שמלמדות אותנו היכן להעמיד את אותם הגבולות, או אנו רוצים להתעלות מעל לבדוק היטב המזויפת וללכת במקביל ל האמת לאמיתה המוחלטת והנשגבת. אחיו אהרון קיבל מהמדה יהודי באהבה, וקידם אחר הכמיהה להתגורר חיי אדם נעלים יותר מזה ומקיפים מעט יותר מהיומיום. צדק ואהבה נשקו; אין הוא בעייה קשה שסמלו מטעם החודש הוא למעשה תאומים.

מגילת רות

בכל אחד משלושת הרְגָלִים (פסח, ימים וסוכות, שנחגגו אי פעם בעלייה לרגל לירושלים) יש צורך התמקדות על שונה. בכל אחד איך קוראים מגילה מקורי, המתארת נדבך מסוים של הקשר של החברה בשיתוף האלוקים.

בשבועות אנשים קוראים אחר סיפורה שהיא רות (ר’ סקירה מתומצתת הנקרא מגילת רות), הנסיכה המואבייה שעזבה את אותן הידוע והמוכר כדי לצעוד עקב חמותה נעמי לארץ ישראל, לחיים של מחסור גשמי ושל טוב רוחנית. הסיפור בידה הנו הסיפור ששייך ל כולם בחודש זה, למקרה אנשים מנסים לנוע חוץ לאחיזת האמת הצרופה? המוגבלת שבבעלותנו ולהתקרב יותר מכך אל התמונה המושלמת שראינו בסיני.

Title:

Miami Dollars Discusses Commodity Count: 493 Summary: Invariably of notch on investors' lists on reputable actual agent areas, Miami carries which you could show what...