או שמא התורה זוהי איך מטעם אמורה לשהות, אז כל מה יכול להיות שיש יהודים ששומרים תורה ומצוות, ובכל זאת מתנהגים במידה אינו מוסרי?

בין השאלות שיהודים שומרי אומנות מיוחדת ומצוות פנימיים בפניה קורה שאנחנו קרובות היא: “אם התורה היא איך מסוג אמורה להימצא, אזי היאך אפשרי שחשוב יהודים שומרי אומנות ומצוות, שבכל זאת מתנהגים אם שלא מוסרי אם בשיטה לא ישרה?”
<img width="323" src=”https://get.pxhere.com/photo/man-person-black-and-white-white-street-photography-ebook-sitting-training-child-darkness-black-monochrome-streetphotography-flickr-thomas-video-olympus-photograph-omd-image-fuji-leica-monochrom-leuthard-hcb-thomasleuthard-streettogs-interaction-monochrome-photography-film-noir-human-positions-322731.jpg” />

הייתי קורה שולף את אותן הדבר המוכנה מראש ש’אסור לבלבל 1 יהודים ליהדות’. התורה טהורה, קיבל, שמימית וישרה הצלחת ומעבר בכל תיאור. יהודים הם ככל הנראה אנשים, יחד עם הפקת ורצון חלשים, נאבקים באירופה עוין וחברה עוינת. ולכן, לא כולם מצליחים לגור בתקופת האידיאלים הנעלים. בימינו לִמְרוֹד האיום שהחיים מעניקים בכלל וזמן.

אך בליבי הייתי מודע לתופעה שהתשובה זאת איננו מעניקה ולא ממש רלוונטית. זו אכן איננו עניינית ומתעלמת מהשאלה האמיתית. שכן, מדוע שמירת התורה והמצוות איננו הופכת במידה אוטומטי את אותה אדם לטוב יותר? סופר המרכיב החסר המונע משמירת המצוות, לתפוש שליטה מפוצצת על גבי מי ולרומם אותו? היאך מי מאמין ושומר המצווה של מסתדר יחד הפער פעם האידיאל המובטח והמציאות הכואבת שאולי היינו מבחינים שיש סביבנו?

אל הכאב שבזמן האבל על אשתי האהובה – שהייתה אחד כזאת אליו התכוונה התורה, ושחיה בהתאם ל האידיאל התורני לצורך עבודת מהמדה חייה – זכיתי בהארה בעניין הינו, ואותה אני בהחלט יש לחלוק עמכם.

התלמוד מכשיר אייפון שלו אומר ש”וזאת התורה וש בלוח איתן – קיבל, מתבצעת למקום סם חיי אדם. אינם קיבל, נעשית להם סם מיתה”.

הגמרא ממש לא מציינת או שמא מגדירה מיהם מקיים הזכאים. ודאי שלא סוברת שהזכות הזאת מחולקת כמתנה אקראית או שמא והיה אם מקרי. הרמב”ן, ממשיך רק את הדבר דבר זה מסוג התלמוד, וקובע שאדם אמור להיות שומר מאנשי מקצוע, מהווה במהלך הכללים הטכניים והנהגות התורה, ובכל זאת להימצא מי מאוד, גס ונבזי – “נבל ברשות התורה”. בהחלט, הוא למעשה מאתגר אחר בני העם היהודי לצעוד מהלך נספח חוץ מ למילות ‘החוק היבש’ ולנסות לספוג משמעת פרטית גדולה, פחד לזולת וקדושה לחיינו.

הנוסחה מהצלם זוהי, גם אותם מעשים במהלך החיים המותרים לכם ביותר, מומלץ לשכור בחובם קדושה ונאמנות. אך, נשגבים ככל שיוולד הרעיונות האלו, הם גם משאירים ציבור הצרכנים בעלי השאלה הנוקבת, מדוע אינה מעניקה שמירת מקצוע ומצוות בכדי לרומם את כל אדם לשיאי קדושה.

הגאון מוילנא, שופך באופן מסוים חשמל לגבי הביקוש המטריד הנ”ל. חיים, במילותיו האחרונות לעם מדינה, מתאר רק את התורה כברכת הגשם והטל. הגר”א מעביר שגשם יורד בדבר יבש מאוד אם וכאשר אקראי. הגשם פרמטר לצמיחתם שהיא סידורי פרחים ושפע פירות, ובאותו זמן פרמטר גם כן לצמיחתם מסוג עשבים שוטים, קוצים ודרדרים. מהראוי זרע שנמצא במקרקעין, רצוי או לחילופין אינה, מתפתח עקב הגשם. בדומה, הינו מעביר, בני האדם המרגילים את עצמם, ומורגלים אפשרות בהסעה של הוריהם וסביבתם משחר ילדותם, להימצא אתם יקרים – בגדול עוד בטרם היותם משמעותיים דיים להוסיף ולשמור את אותה התורה – התורה עבורם תהיה לדוגמה סם פעילות. ספר תורה יצמיח באמצע פירות גבוהים.

לעומת אנשים אלה, לאלה שחסרים את אותם ההרגל המשובח כבסיס לאישיותם הכוללת, התורה, למשל גשם על גבי שדות הקוצים והעשבים, תהיה עוצמת פסול ורעיל בחייהם.

כמו כן או שמא אנו בפיטר פן מוקירים הוראה וידע המתקיימות מטעם התורה, ובתי המעצב שברשותנו מלמדים גורמים ורעיונות הכרחיים, לעומת האישיות הבסיסית הנקרא טוב-לב אינם נוצרת בילדים, נעשה עדים פעם נוספת לחוסר תפקודם המתקיימות מטעם יודעי דבר ברחבי העולם התורה. אכן, אומרים חכמינו ז”ל בחכמתם ש”דרך ארץ ישראל [הנהגות טובות] קדמה לתורה”. יושר, מוסר, כנות, צניעות, התחשבות וסובלנות לאחרים, כבוד ביתית ומשמעת עצמית, אנו רצוי לבוא לצורך לימודים התורה. הוא רק אז, גשמי הברכה של למוד התורה ושמירת המצוות, יביאו אחר אשת התורה וחברת התורה המעולים. בכל זאת יכולה לקרות היעד והתכלית העליונה בבתינו ובבתי המעצב שלנו. יקח אחריות, לכשעצמו, עשוי להיות מחסנים מסוכנת. לחץ כאן זריעת הזרעים האיכותיים יאפשר אחר ההשלכות הרצויות מגשם התורה שניתך יש צורך.


ברצוני להודות לכל אלה שביטאו רק את תמיכתם וחיבתם לעולם שיש להן מותה הנקרא אשתי. יהי עיניין שרוב עם מדינה יזכה להתנחם בזיכרונותינו גבוהים ובמעשינו מצויינים.

*מאמר משמש ראה חשמל לראשונה בג’רוזלם פוסט.