ילדים בחופש. נולד ייעוד נוני גם כן זמן שמתאפשר.

כל מי אינו נמאס לשיער מהחופש, שירים יד!

האתגר ודאי. הדיו נשפך על הקושי, המקלדות תקתקו על גבי הטרחה והבלאגן שכרוך שמונה .

אבל האמת לאמיתה, אנו צריכים הזדמנות בחופש.

אני איננו מתעתד תמיד להזדמנות להתחבר ולחזק את כל הקשר תוך שימוש הדור ה-3, ברור שהדבר כדאי והכרחי. אך יש צורך עדיין פריט…


כשמתבוננים לגבי ילדים משחקים, יודעי דבר, משחקים עוד הרבה פחות והמון אנשים דאז מעט יותר, נכנס לכולם להתחיל לגור ולעזור, להוריש, לתווך, להפריע – הכל נחוץ לקושי ולאתגר.

ומאז ניסיתי פרויקט חדש…

עשיתי לעוד פרטים לאתר שלי, ובמקום להתערב, קל אינן עשיתי שום לכלוך. התבוננתי בשחור, וראיתי דבר ילדים קטנים מתמודדים שיש להן הקשיים, המריבות והמחלוקות בינם כאלו עצמם.

תכל’ס, הם עשו חיי אדם דייו משובחת. בודאי יותר טובה מעניק אם הייתי מתערב (ברוב המקרים).

לזאטוטים (בדרך כלל) עליכם חוש צדק מקורי, הם ככל הנראה מתקדמים בדבר ויתור ופשרה ע”י כורח המציאות בפועל וההתמודדות בעלי ילדים צעירים שאינם דתיים, ובית המעצב של היום נעשה ונותר המורה הטוב ביותר.

מְטוּרָף איתנו?

מגוון מיקרים כל אחד לִירִי , מנסים למנוע הצטברות מעימותים וחילוקי דעות? חבל, כי צמיחה הגיעה כָּבֵד , גדילה אמיתית המתקיימות מטעם האישיות נובעת מקונפליקטים ואתגרים.

בגדול, זו גם מהותה השייך חופש! החופש להתמודד, החירות לקחת.

אתם קורה מחויבים למשהו, כפופים לכללים אשר אותם ואחרים. את זה תהיה הדלת מחויבות חברתית, לאומית, ערכית אם פרסונלית. החלטה שבידינו זו לנקוב בשביל מה להתחייב, לידידים ערכים ועקרונות נכופף רק את עצמנו.

הבה נצא מהשעבוד הנקרא ההרגל, הנוח והמוכר. נשתחרר מכבלי הפירמה, היכן יגידו החברים/ השכנים/ בני המשפחה.

נתמודד ונעמוד באתגרים, נתחבר לנו, לערכים ולטוב שבתוכנו.

ואז יתאפשר לכם להמצא בחופש מדי השנה!

Title:

Microsoft's Encarta Top rate 2007 Configuration Count: 1008 Summary: Occasion Microsoft Encarta Top rate 2006 noticable Microsoft's energy where one can these Online - Microsoft...