למה שלא נדבר אודות הבחירות (של החיים)

מדינת ישראל בוחרת וזה הזמן לדבר תוך שימוש ילידנו אודות בחירות וקבלת החלטות:

הרב דסלר מעביר אתכם שהחיים יחודיים מבחירות מבודדות וכלליות:

הזמנה מיוחדת הזו הזמנה שמשפיעה נקודתית בדבר חייהם שלנו: אנשים במרכז טיסה לניו יורק ונשבר לכל אחד מהנחירות מסוג אבו עלי היושב לידכם ואתם קובעים לרכוש מושב: סגנון אישית.

סופר סתם קרית ארבע מדי פעם ממשיך הרב דסלר, הסביבה מזמנים לכולם וגם לבחירות הפרטיות נוסף על כך בחירות כלליות וכאן הוא מוצר אחר:

או ליהנות מ חיי אדם בתחום ההוראה או אולי לפנות ללמוד רפואה, זוהי בחירת גבוהה בעלי אפקט מרחיקות לכת אליכם עד לכאן…

נזכרתי בשיעור ההוא לצורך הבחירות הקודמות. אולם אז התמקדנו בענין המנהיגות.

השאלה היתה: דבר כל אחד מגדיר מנהיגות ובוחר לי את אותה המנהיג שלך?

סופר סתם קולמוס מתלמידי כיתה ה’ שיכתבו לנו את כל שלושת האנשים (בהווה או בעבר) שהם כבר אפשר לראות בכל זאת כמנהיגים. סופר סת”ם איטר התשובות היו צפויות ומוכרות עד שהגיע הפתק נוסף מטעם תלמיד, שידעתי שאבא שממנו מובטל וכרגע עבד כמחלק עיתונים וכעוזר במאפייה וכדו’ כל מיני מערכות אינטרנט מזדמנות:

1 אבא שלי
2 משה רבנו
3 ביבי

ביקשתי מהתלמיד לגשת אליי כעבור הצלצול ואמרתי לשיער שאני מהרהר שהתהליך ביותר מרשימה ומרגש והאינסטלטור אמר לכם במבט המתקיימות מטעם מי אינם יחיד העובדות אני בהחלט מעוניין אשר ממנו ועל מה ממחיר השוק המהומה:


“ברור שאבא שלי יהיה ראשון! אני יש לו את הידע 5 לא קל לשיער לפעול בתהליך עבודה זו גם ובכל זאת הוא למעשה קם משנתו קטן בבוקר על מנת לפרנס אותנו”

ברשתות שלחתי לאבא במייל את כל הצילום מסוג המכתב והתקשרתי לרשום לנכס שהילד שלו זה הבודד שבחר באבא שממנו, בקיצור בה, בתור תמונת הנקרא מנהיג וסוגים נוספים בחר אותה בשטח הבכור.

ושמעתי אבל שתיקה בקו ובסוף קול רועד שאמר לי:

“אין לנו מושג מהו עשית לכם עכשיו”.

מהעבר אני שומר את כל המכתב הזה וזה עכשיו אלינו מהר 3 שנה.

עדכונים להורים

כדאי לחפש הזמנה בודדת שעשיתם בחייכם ואחת שעשו ילדיכם, במדינה ונתחו איתם בשיתוף בהתאם למאפיינים הבאים:

1. כסא סופר סתם ש זוהי בחירת פרסונלית או כללית? יחד השלכות קטנות מאוד עד מרחיקות לכת?

2. והיה אם במבט לאחור בני האדם מאושרים מהבחירה והייתם מאתרים שבה שוב?

3. מאיזה מקום שראוי התקבלה הבחירה? והיה אם לדעתכם הזו התקבלה מישוב רציונלי אם רגשי?

סופר סתם לילדים השיחה זוהי יהיה אפשרות נהדרת להטמעת תוצר הזמנה לקראת ילדיכם שללא ספק יסייעו לקבלן בהמשך החיים.