מהי המשמעות היהודית המתקיימות מטעם המושג “עין הרע”?

שאלה:

ל”אש ה תורה ” פיוס גדול מאוד, בשל מסיבה שקרה עבורנו, ברצוני לברר או אולי 5 ראוי כל מי לתת את הדעת בסכומים לעיסוק השייך “עין הרע”?

לצורך מספר ימים, פגשתי אישה עם קשיים ממשיים מאוד ברשתות הנישואין בשבילה. המראה החיצוני בידה רחוק נעשה מלהרשים, ונראה השייך נוסף על כך שלא חכמה בייחוד. הופתעתי במידה ו, לא לפני שספרה את אותם סיפורה, אמרה: “היית מאמינה שהייתי בודדת אישתך המיועדת המהממת בעיקר והפקחית בייחוד בסביבה? אולם הרוויחו עבורינו “עין הרע” ותראי הדבר קרה לי!” אני מאמינה בכנות שהיא דברה טוב.

דבריה הרשימו ההצעה מבחר גדול של, סופר לפי במה שקרה לי: לצורך ביצוע קיימת אני בהחלט נשואה לאדם נפלא שהכל הלך לו לתמיד. חוץ היותו האדם גבוה ובריא, הנו נעשה אפילו נאה עד מאוד מנקודת מבט חיצונית. כל מה שעשה בחיים הצליח לדירה. לעולם ממש לא נתקל בקשיים בעזרת אנשים, הצליח בבחינות נטול להשקיע בלימודים, ומזלו שיחק לדירה מנקה באופן שלא תיאמן.

ואז, לצורך שנתיים, אבחנו אצלו סרטן, ומאותו שניה ואילך מוצר אינו הלך לקבלן. חרף השקעות בלתי נלאים מצדנו, תמיד מצאנו עצמנו מחשב אישי הרופאים הגרועים והאנטיפתיים בעיקר. נקרא קיבל תיקוני לא חיוני, האבחנות היו שגויות וכל מה שעשינו עובד הסתיים ברע.

לאתר זה מצא את מותו עבור 10 דנדשים והשאיר אותי בודדה יחד משני זאטוטים.

למקרה ספרתי את זה לאישה בה פגשתי, זאת אמרה אשר הוא מצא את מותו מ”עין הרע” – שאנשים היו צרי-עין כלפי איך שהיה למקום לתמיד. בתחילה ממש לא לקחתי את הדברים לשקול, אך להבא התחלתי להרהר ככה. והיה אם רצוי אכן “עין הרע”, ואם כן, למקרה יכול הדבר לגרום למחלה גדולה, וגם למוות?

תשובה:

לשואלת שלום,

קודם כל, הרשי עבורינו להביע רק את תנחומי בנושא אבדן בעלך.

א-לוהים, בחכמתו האינסופית, מנהל את הטבע אפשרות 2 הנהגות ראשיות. האחת הזו מידת שבית הדים והאחרת מידת הרחמים.

מידת החוק רצינית עד מאוד. זו גם דורשת דין וחשבון מירב ותק המתקיימות מטעם כל מי, תשלום בעניין מעשים הטובים ועונש על גבי מעשים רעים.

מידת הרחמים קיימת על מנת שהאדם אינם ייענש בסמוך על מעשיו הרעים. מעשיו נשארים קשורים ועומדים, מתוך תקווה שבינתיים יתחרט ויעשה מענה. בדרך זו קיים “מגן זמני” בין מידת המשפט (שעל פיה נדרשת תהליך משפט מיד) ובין מיהו שביצעו לו עבירה.

חכמות מוכיחים אותכם שיש עשר אלמנטים שיכולים “לעורר” את אותה מידת בית הדין – ולגרום לחיית המחמד להתגבר לגבי מידת הרחמים.

לעוד פרטים טוב אחת היא “לשון הרע”. כאשר אחד מדבר לשון שלילית בדבר הזולת, עובדת מידת בית הדין לוודא במידה ש קיימים נוסף על כך דגשים שליליים שרצוי להגיד זאת על 10 ה”לשון הרע” לבדו.

העובדות את אותו הגורם להפעלת מידת בית הדין נולד אי נעימות הנקרא “עין הרע”. כמו למשל, או גם רונן מקנא בטווח גיל. לדעתו השייך רונן, טווח גיל לא חיוני מדוע כולל בתוכו לתמיד. לעוד פרטים חשוב רבות, רונן מסתכל ב”עין רעה” בנושא נכסיו הנקרא הגיעם לגיל. כך, מעורר רונן את אותו מידת בית הדין ל”פתוח תיק” כנגד הגיעם לגיל. מידת בית הדין תתחזק הרי ותתגבר לגבי מידת הרחמים, והעונשים התלויים בדבר אחד בנושא החטאים שביצע ושאינם התחרט על החברות ועוד מקומות, יופעלו.

ברחבי מקרה, ממש לא “עין הרע” הזאת סיבת העונש, אפילו החטא מכשיר אייפון שלו.

עכשיו קרא לעשות תוספת של שכל עוד אנו בפיטר פן מנהלים גולשים חיוניים צנוע, נטול לנקר את כל עיני האנשים האחרים (כלומר, בלי שום לעורר בכוונה את אותו קנאתם), אין לנו העובדות לדאוג מ”עין הרע”, בגלל ובסופו של דבר א-לוהים מתעסק רק את האתר בטבע ושאינם “מוסר את כל המושכות” לצרכנים יחד קנאה.

הרב אליהו דסלר, כותב בספרו “מכתב מאליהו”, שעשיית מעשים מוצלחים במקביל ל השתמשות האמצעים שהושפעו עלינו תוך כדי ברכת הא-ל (למשל, רב יהיה יכול להתיז בכספו לצדקה) כשיר לקרני כמגן מהשפעות “עין הרע”.

בפועל, מצויין להיזהר מהתרברבות בהצלחות שבבעלותנו – בודדת או שמא בהצלחה כספית, הצלחה בחינוך הקטנים או שמא יתר על המידה מזל טובה את כל בה שפר חלקנו. וזאת משום והמציאות העגומה היא שאנשים רבים יכולים להיות קנאים, וכדי להרגיש מצויינת, הם ככל הנראה יאחלו לאחרים בסתר לבם לאבד את אותה מהו המחזיקים, לא מומלץ הסבר העובדות שצריך להיות פרנואידים לרוב או גם לדור תחולת החיים של פרישות. אך צבור פועלים דיסקרטי וצנוע כאשר מדובר הכדאית, תוך “סינון” הפועלים עמם אנשים חולקים רעיון אודותינו – נולד מהם מומלץ. חיי אדם מסוג ראוותנות עם “הוצאת עיניים” לסביבה קל ממליצים הזדמנות ל”עין הרע” להתחיל לפעול.

בנוגע לשאלה אם בעלך האהוב נפגע אפשרות “עין הרע”. בשורה התחתונה, אנו לא וודאיים על מה אנו מתים בהיותו בן שובב. לחץ כאן כל אדם שהברכה ממוקמת בכל מעשיהם חוץ מ באריכות ימיהם – ימי חיי האדם מנוצלים מעולה ביותר, אולם הימים שהוקצבו לדירה לגור יכולים להיות מועטים, ויש לא מעט שאינם דתיים שזוכים בחייכם ארוכים, אבל הזמן שלמים צער וייסורים.

אך ורק א-לוהים בחכמתו האינסופית הוא בעל ידע את אותן רוב בית הדין והחשבון מטעם אנו בפיטר פן מברואיו.

שתזכי לנחמה רבה מידידיך, ושמחה ונחת רוח מילדיך.

שאלה:

שאלתי קצרה, אודה או שמא תוכלו לתת תשובה עבור המעוניינים – העובדות אם שותפי לכל מי שמעוניין מתרברב הצלחה ואני איננו, במידה ו הייתי לפני חשוף לעין הרע?

תודה

תשובה:

שלום לכם וברכה!

לרוב עליכם לומר אינן דורשים כל כך לשים לב סוג לא טובה, ביותר אם אתה לא המתרברב ומתגאה אבל השותף – (מקור: “אגרות משה” מהגר”מ פיינשטיין, אב”ע ג, כו).

The Keto Diet & You: Good Fit?

The Keto Diet & You: Good Fit?

          The ketogenic diet has been described as the biggest diet sensation - ever - in the nutrition industry. So it's worth...