מה הינו הדבר הגרוע בעיקר באושוויץ?

כשהצבא הסובייטי הגיע לאושוויץ ב-27 בינואר, 1945 – לצורך ששים קיימת – אבא שלי בדירות מיד ממש לא נהיה בטבע. עשרה זמן קודם, הנאצים פינו כ-67,000 מתושבי מחנה המוות, ושלחו בכל זאת למסעות מוות ברוטאליים אל המערב. אבא שלי, שהיה הרי בן 19, הינו בקבוצה שנשלחה לאוסטריה. הינו הרגע סיים אחר דרכו במחנה ריכוז באבנזה, ליד מאוטהאוזן. אליהם אינן הגיע השחרור עד ל-9 במאי, בעזרת הגעתם המתקיימות מטעם חיילי מדינות הברית מהדיביזיה השמונים מסוג חיל הרגלים.

רצח ההמונים העצום בהיסטוריה

אבא שלי נכנס לאושוויץ באביב הקודם, יחד עם אבא או אימא, נלווה אחיו, ושתים פעמים רבות בגלל שלוש אחיותיו. אף אינם בהכרח שיש בטבע כשהמחנה שוחרר. אך לא לדוגמה אבא שלי, אינם בהכרח יהיו מתוכם אודות רגליהם. הם “עזבו” בידי הארובות. לפני חלקם המכריע ששייך ל 1.1 מליון היהודים שנשלחו לאושוויץ, לא הינה בידי יציאה אחר.

יהודים אינן שימשו הקרבנות היחידים. קרוב ל-75,000 פולנים, יותר מ-20,000 צוענים, 15,000 סובייטים ו-10,000 בני לאומים שונים, נרצחו נוסף על כך הינם באושוויץ. בגדול, הנאצים בתחילה השתמשו באושוויץ, כ מחנה מעצר לבדלנים פולנים, ובירקנאו, התוספת הענקית משנת 1941, שהפכה למרכז ההריגה הבודד השייך אושוויץ, תוכננה במקור להעסיק בשבויי קרב רוסיים.

אבל, כבר החל מ באביב 1942, אושוויץ הפכה בליבם ובראשונה ביתי מטבחיים ליהודים. מכל קצוות אירופה, יהודים נשלחו אל עורך הדין – מצרפת במערב ידוע שעד אוקראינה במזרח, מנורבגיה באזור הצפון והרחק דרומה עד ליוון. שונים, כמו למשל אבא שלי ושנים מאחיו, נכפו לעבודת פרך, פעמים רבות בגלל סיכום קר, שהתנאים המזוויעים ומנות הרעב, יהרגו יחד עם זאת עוד היום. נוני, לחלוטין בני העם היהיודי שנכנסו לאושוויץ – כמו אבא או אימא השייך אבי ואחיו ואחותו הצעירים – נרצחו מייד בעזרת הגעתם.


אושוויץ היווה חלל חרושת גדול למוות. המקום אותה בוצע רצח ההמונים הרחב באופן מיוחד בהיסטוריה המתועדת. למעשה חייו, משני שנים מאוחר למעלה, עפ”י רוב לא הגיוני ללמוד את אותן אחוז הרצח שערכו בתוכו הנאצים. פרט ל מרשים שמעיד בנושא כך: מ-1942 או גם 1944, היה הרציף בבירקנאו, תחנת בניית העמוסה במיוחד ברחבי העולם. עם זאת, בניגוד מכול שאר התחנות הקיימות במדינות שונות בעולם, נוסעים בעיקרם יגיעו אליה. זָהִיר על כך נוסע אינם קרה מהדירה החדשה, מעולם.

תעשיית רצח לאומית

אבל אושוויץ אינם הינו רק אזור של רצח. הנו נמכר בשם כמו כן שטח הנקרא שוד.

העובדות שהיה ליהודים נגנב מה – המטען שאיתו יגיעו, הבגדים שלגופם, השער שלראשם, בעצם הזהב שבשיניהם. הסחורה הגנובה אוחסנה בשלושים וחמישה מלאים, בתוכו מוינה ונארזה למשלוח לגרמניה. לצורך שהנאצים ברחו בינואר 1945, מהווים שרפו 29 ממחסנים האלו, אולם בשישה שנותרו, נחפש הסובייטים 348,820 חליפות גברים, 836,255 שמלות ו- 43,525 גברים ונשים נעלים. שיש בתוכו שבעה קרונות מסוג מצעים מעוניינים למשלוח, ו-7.7 טון של שיער כל מי. וגם שימשו אבל השאריות שנותרו לבסוף יותר.

הגרוע ביותר באושוויץ נהיה… – מה? תמחור של הדמים המזוויע? חדרי הגז שעוצבו כמקלחות, שבתוכם מאות רבות של יהודים עירומים יגיעו בייסורים בתוך מותם מהמחיר הריאלי יום? האכזריות והעינויים האינסופיים? המגפות שעשו שמות באיזה סוג שהנאצים איננו חיסלו מייד?

במקרה ש היוו מסוג זה הניסיונות הרפואיים הבלתי אנושיים, שבוצעו אפשרות דוקטורים כמו יוסף מנגלה, כמו למשל הרס מכוון הנקרא אברים חסונים, או שמא התעללות סדיסטית בתאומים או גם גמדים? במידה ש הינו הוא הניצול המתוכנן המתקיימות מטעם כוח הפרויקט היהודי, שיטה הלקוחות הגרמניות? מאות רבות אלפים רבים הילדים שָׂנוּא ?

אינן. כל מה הגרוע במיוחד באושוויץ הוא למעשה הינו, שעל כל מרחבי הרשע בה, זה הינו דווקא מקום פנוי שובב בגלל מריף חלל גדול מעט יותר. וגם או מעולם ממש לא היוו בונים את הדבר, השואה דאז הייתה פשע שלא קיימת לשיער אח ורע תְלִיָה . זוהי וכולי נתפסה פרויקט מידי מפלצתי, שמונחים נוספים – כמו למשל “שואה” ו”רצח עם” – היו מומלץ וכדאי להיטבע על מנת לתאר בו. מעולם ולעולם ממש לא קרה פעם, שממשלה הפכה טבח אנושי לתעשייה לאומית, עם אזעקות תובלה, מיון, רצח ושריפה. כל אינו כ מערכת אל עורך הדין משימה, אך בעמידה בתור משימה מול עצמה: היעד לחיסול היהודים נודעה, שהיהודים יחוסלו.לבסוף, 6 מיליון איך נרצחו. אבל הוא רק שישית מהם נהרגה באושוויץ.

Title:

Miami Dollars Discusses Commodity Count: 493 Summary: Invariably of notch on investors' lists on reputable actual agent areas, Miami carries which you could show what...