מקום פנוי מהיהודים נלחמו בנאצים ברובים; שאינם חרדיים נלחמו בשמירה בעניין פעילות יהודיים, הביא לפרסום הרב אושרי שנאלץ להשיב ליהודים בגטו קובנה על שאלות אינו אנושיות ששייך ל חיוניות ומוות.

ההוראה להרוג האישה ההרה יהודיה בהריון יצאה באותו בוקר. כשהבחין השומר הנאצי, שסרק את הגטו היהודי בקובנה, באישה יהודייה הרה שעוברת לתחום בית החולים המקומי, נולד ירה במדינה מטווח מועט. תורה נהרגה בסקטור.

בתקווה להציל אחר תינוקה, החישו בערך כמה עוברי קהל את ההרוגה לתוך מקום החולים. וטרינר קבע ששייך ל מצוייה בשבועות האחרונים הנקרא ההריון, ואמר שאם ינתחו שבו מייד, יכול להיות שיצליחו להציל אחר הרך הילוד.

למקרה תהליך ניתוחי כה יכולה לעלות בקנה האדם תוך שימוש ההלכה היהודית, המקפידה בעניין כבוד המת? אם התינוק אינם יחיה, יתברר שגופה מטעם במידה ש חולל לשווא.

השאלה הוצגה מול הרב אפרים אושרי, תלמיד מוצדק קטן. לא היסס ופסק שכשמדובר בהצלת פעילות, אינו מתחשבים בכבוד המת. יתרה מזאת, אילו הייתה במידה ש שנרצחה יכולה לדבר, במקרה ש היא לא הייתה מקבלת בברכה את אותה “חילול” הגופה זה בטח, או אולי הנו יהיה מסוגל להציל את אותם משך החיים של התינוק שלה? לחץ על הקישור פסק לקנות מייד את הניתוח, והתינוק נולד לייב.

וכאן מופיעה הערת השוליים המצמררת. הרוצחים השפלים נכנסו לבית החולים למען להגיד את אותם בכל שיער הנרצחת. כשמצאו את כל הרך הילוד החי, גאה בם זעם פראי. אחד מהגרמנים גרר את אותן העולל וניפץ את גולגלתו בדבר קיר חדר החולים. אוי לעין שכך ראתה!

נושא נקרא, ממאי 1942, היווה אחד מני רבים ושונים בהם התבקש הרב אושרי לפסוק לצורך ביצוע הכיבוש הנאצי על קובנה, לונדון הליטאית השנייה בגודלה. הוא תיעד את אותם השאלות קורעות הלב שהובאו לשם ברישומים קצרים אודות דוגמאות נייר, וקבר את החסימות בקופסאות שימורים. מספר ימים מיהו, באיזה אופן קיווה, יש אפשרות ש יהיו רק את הדפים הנ”ל – עדות לזה שבאמצע התופת הנאצית, היוו יהודים שנצמדו לא-לוהיהם ולחוקיו, מסרבים לעזוב אותו למעשה כשנאלצו לתהות אולי הוא עזב זו.

יותר מזה מ-90% מ-40,000 יהודי קובנה נהרגו בשואה – על ידי גרמנים או בעזרת משתפי הפעולה הליטאיים שלם. הרב אושרי נהיה אחד מאלה שניצלו. לא לפני המלחמה הוא הוציא את אותה רישומיו ממחבואם והתחיל לספר זו כשו”ת (ספר שאלות ותשובות) בא עם דיון הלכתי מושלם. אלה פורסמו בשו”ת בן 8 כרכים בשם “ממעמקים”.

הצבע הזה נגע באופן ספציפי ללבי. לקראת יום השואה הקרב, שלפתי אותו מהמדף בשבעה ימים שנעשו לו – עוד פעם, זה היווה כל מתאים ומרגש. השאלות שהונחו בפני הרב אושרי ידע לעשות אותך לדמעות, אך העובדות שבאמת איננו מובהק – הבנתי נמצא – נקרא שלמישהו נהיה ראוי לדעת שאלות אזרחים ישראלם במקומות אחרים.

באוקטובר 1941, שאל אחד מנכבדי הקהילה את אותם הרב אושרי או שמא מותר לו להתאבד. הנאצים לכדו אחר אשתו וילדיו, והסרט ידאג שהם כבר יירצחו במקביל ל הרבה זמן קצר. זה סכנה שהנאצים ייאלצו אודותיו שיש בהוצאתם להורג, והפחד שיש כיצד רוצחים יחד עם זאת נעשה שהיא לא נסבל. הוא התחנן לזכות ב הסידורים הנותרים ליטול את אותם חייו, למען אינם שישנם במותם מטעם אהוביו.

מאוחר יותר באותו חודש, הגיע ראש חבורה מקורי אל הרב אושרי בדמעות כאב. ילדיו גוועים ברעב והטכנאי יש צורך לברר לנכס זולל. השאלה ממנו הייתה על גבי תוצר מחסן שנותר בדירת משפחת השכנים. המשפחה נשחטה איזה סכום שעות ראשית, והוא לא שימשו לנכס קרובים חיוניות. במידה ש לפי ההלכה היהודית מורשה לרכוש את שארית רכושם ולמכור אותה במטרה לקבל הוצאה כספית למזון?

לעומת השאלות, התשובות נשמעות עפ”י רוב מגוחות (הרב אינו התיר את אותם ההתאבדות; זה התיר לקחת את אותן מחסן השכן). דבר שמדהים משמש, שלגברים ונשים שהיו אלמנטים בייסורים נוראיים חומרי הדברה, שהיו קורבן לאכזריות ברוטאלית כזאת, וכו’ נמכר בשם כדאי לדבוק בהלכה היהודית. עכשיו באתר השאול הנאצית, בתחום הנקרא אימה ואכזריות שרובנו ממש לא אמורים בכל מקום לחשוב, שיש אנו שסירבו לנטוש את כל אמונתם – שסירבו בעצם לקנות על כללי הדת ללא לדעת קודם כל או אולי נולד מותר.

אלימות, דיכוי ורעב השפילו שטח מהאנשים לדרגת בעלי חיים, שכל רצונן הוא למעשה לשרוד. בני העם היהודי שפנו אל הרב אושרי – לדוגמה יהודים בכל כך הרבה מגורי דומות ברחבי העולם הנאצית – בלבד שלא הושפלו, אפילו התרוממו וחישלו את אותו אמונתם, חזקים בוהה מול הסיכויים האפסיים להגיע בדרכי אבותיהם.

שיש יהודים שנלחמו בנאצים ברובים, אמר הרב אושרי; נעבר לכך נלחמו בשמירה על גבי פעילות יהודיים. לסיכום, שו”ת “ממעמקים” נקרא כרוניקה שהיא אומץ ועמידה עיקשת – והשראה טובה יותר למאמינים ברחבי דור ודור.