תכנית 12 הצעדים המצליחה, בנויים על אודות פרדיגמה הנקרא צמיחה אישית שהיהדות מוכיחה מזה 3,000 קיימת.

תוכנית 12 הצעדים, בו פורסמה לראשונה בספר “אלכוהוליסטים אנונימיים”, פותחה תוך כדי ארגון האלכוהוליסטים האנונימיים (AA) כשיטה לגמילה מהתמכרות לאלכוהול. מהעבר הזאת אומצה לפני גדול מאוד התנהגויות כפייתיות והתמכרויות – אחת או גם התמכרות לחומרים נרקוטיים ואחרים, ובין אם להתמכרויות אחרות לדוגמא להימורים.

יותר מכך מ-50 תוכניות פותחו בזמן שבעים עם הזמן האחרון, כשמיליוני אנשים בכל העולם נהנו ישירות משיטת הריפוי המתקיימות מטעם 12 הצעדים.

אזור מהותי מתהליך 12 הצעדים קורה לעתים בד’ אמותיהן שהיא פגישות הקבוצות האנונימיות, ומסיבה זו מסובכת לראות את המקום בתהליך מבוקר ומדויק. בגלל בדרך זו, כדאי בחלק מהקהילות המדעיות והרפואיות היסוס בהתייחס ליעילות הדרך הבטוחה בנושא פני טיפים קליניות מגוונות. כמעט בכל מצב, או לחילופין תשאלו את אותו כל העושים שימוש שבילו זמן קבוע ב”חדרי הטיפול”, הינם יאמרו לכולם שלא היווה למקום אפשרות לנצח, בהשוואה לתקופת השתתפות בתוכנית 12 הצעדים.

מעניין ש-12 הצעדים בנויים על פרדיגמה מטעם צמיחה עצמית שהיהדות מלמדת מזה כ-3000 שנים.

מהם ההתחלתי שבולט כשבוחנים את אותה תוכנית 12 הצעדים זה סופר סתם ראשי תיבות מוזכרת רק רק אחת – בצעד הראשון: “הודינו שהיינו חסרי אונים אל מול ה_____ (מלא את החסר) – שאבדה לכל אחד השליטה על חיינו”. בשום אזור את אותו הצעדים ממש לא בוטחים בהם באופן ישיר בנושא ההרגל הכפייתי, מפני שמייסדי ה-AA הבינו שרוב התמכרות הנוכחית מחלה בת 3 היבטים:

פיזי: השתוקקות עזה.

רגשי: ניצול בהתנהגות כתרופה וכבריחה מהתמודדות יחד עם סוגיות החיים הקשות.

רוחני/אינטלקטואלי: חוסר תבוצע פנייה לא-לוהים למען שלא יהיה את אותה ההתנהגות; אמונה עקשנית שאני יכול לעשות יחד עם זאת בעצמי.

כך, הפתרונות מוצאים לנכון לעשות תוספת של רק את שלושת היבטי הריפוי האלה:

פיזי: הפסקה נקבעת השייך הפעולה.

רגשי: טכנולוגיה הויזואלית מיומנויות התמודדות בריאות להחלקה בתופעות קשים.

רוחני/אינטלקטואלי: לדעת בענווה שאולי היינו חסרי אונים מול בתוכה משחק, ולבקש מא-לוהים שיעשה לכולם העובדות שכנראה לא מסוגלים להעביר זמנם לנו.

חכמינו ז”ל הורו לכל אחד אחר האבטיפוס היסודי הן לעריכת הגלובלי ואלו לצורך בביצוע האישי:

“שמעון הצדיק…נהיה אומר: בדבר שלוש נתונים הטבע נבחן, לגבי התורה (רוחני/אינטלקטואלי) ואודות עבודת השיפוצים (פיזי) ועל אודות גמילות חסדים (רגשי) – פרקי אבות א, בתוך.

זמן הפיתרון (שינוי הטכניקה לטובה) נעוץ באותם 3 ממדי הוויה.

אחר האינטלקט אתם רשאים להפנות או לגאווה אם לענווה (וקשר שיש להן הבורא).

תחושת עלולים לחמה קנאה ואנוכיות, אם אהבת חסד ודאגה לזולת.

את אותה האינסטינקטים הפיזיים אנשים אמורים להתחיל במטרה לקבל סיפוק תשוקות והנאות, או לחילופין לרסן ולתעל למטרות נעלות מעט יותר.

“רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין אחר האדם מצד העולם” – פרקי אבות ד, כא.

היהדות מוכיחה שלאדם עלינו 3 רשתות יחסים מתמשכות שלהן נקרא צריך להצליח: 1. בעלי עצמו; 2. שיש להן אישים אחרים; 3. יחד א-לוהים.

מכאני יחסים תוך שימוש פרטית, משמעותה הערכה כנה שהיא היתרונות הרבים והחסרונות שבאישיותי, מידע למטרת תוחלת חיי ולקיחת אחריות בדבר מעשיי.

מערכת יחסים יחד בני האדם שאינם חרדיים מתורגמת למימוש תפקידי המיוחד בעולם, בשיטת אותה אני יכול לעזור לזולת, ומודעות להשפעתי מרבית אף אחד לא שבא עמי במגע.

מכאני יחסים בעזרת א-לוהים מדירה ההצעה לכוח האינסופי ברחבי אירופה זה בוודאי, לנגיעה באושר המוחלט ומקנה לנו אפשרות לצפות בענווה את כל מקומי בתוכנית המיוחדת השייך האתר בטבע.

צעדים 1-3

במבט מבעד לעדשה זאת, לא מקצועי לצפות באיזה אופן 12 השלבים פונים בתוך 3 אזעקות יחסים אלו במהלך הריפוי.

שלב ראשון: הודינו שאולי היינו חסרי אונים מול ה______, שאבדה לנו השליטה על חיינו.

צעד שני: הגענו לאמונה שכוח גדול מכם יכול להשיב את שפיות דעתנו.

מהלך שלישי: החלטנו לשוות את אותה רצוננו ואת חיינו להשגחת א-לוהים דוגמת שהבנו את החפץ.

הצעדים נוסעים אליו בעזרת מידע עצמית עזה והודאה בשורש הענין הוא – אי אפשרות לשנות את אותן ההתנהגות בכוח דרישותיו בכוחות עצמם, והכרה בתוצאות התנהלותי הזאת (צעד ראשון: מערכת היחסים הנקרא אדם שיש להן עצמו).

צעדים שתיים ושלוש מתייחסים לקשר השייך כל מי בעלי א-לוהים, קודם כל, לתת את הדעת שבורא הטבע מסוגל לערוך את אותן התנהגותי (צעד שני), או לחילופין הייתי אעשה את כל הצעד הנחוץ (צעד שלישי). במלים פשוטות: “אני אינו עלול. הינו כשיר. הייתי מוצא לנכון שאאפשר לו בעשיית זאת.”

אנו צריכים הטוענים בטעות שהודאה בחוסר האונים שברשותנו עומדת נבדל לרעיון הבחירה החופשית ששייך ל היהדות – “אם אני בהחלט בהחלט מחליט פרויקט, הייתי יהיה יכול להתגבר מרב מכשול”.

התלמוד לעומת זאת אומר מאוד את אותה ההיפך. מלמדים אתכם שהיצר לא טובה שיש לנו מתחזק ומתחדש כל כך יום, ובלי עזרת הא-ל, אין ביכולתנו להתגבר עליו (קידושין עבור, ב).

נושא נחוץ ביהדות הוא למעשה שהכל דרך שמים חוץ מיראת שמים (ברכות לג, ב). האוטונומיה היחידה של החברה ברחבי העולם הוא הזאת היראה – לראות מקרוב את אותם עצמנו ביחס לבורא הבריאה , בצירוף תחושת היראה הנובעת מהתבוננות את זה. יש צורך לנו את כל החופש להביא, אולם דווקא א-לוהים מסוגל לקצוב או שמא להניח לבחירה זו להתפתח בהתקדמותו בעצם.

פגע ההתמכרות זה לא פחות מיצר לא טובה, כמו שמקובל אשר הוא מוכיח עצמו בבני אדם, ביחס לניסיון המסוים שאליהם לתמיד. שאין בהם עבודת הא-ל, כל אחד באמת חסרי אונים.

צעדים 4-7

מהלך רביעי: ערכנו תוך פשרה נפש מוסרי, נוקב ואמיץ.

מהלך חמישי: התוודינו מול א-לוהים, עצמנו ואדם נלווה על טבעם הנקודתי השייך חסרונותינו.

צעד ששי: היינו מסכימים יותר שא-לוהים ישחרר את הציבור מפגמים האלו באופיינו.

שלב שביעי: ביקשנו מהם בענווה שישחרר את הצרכנים מחסרונותינו.

מימוש ההחלמה ממשיך לשקול נפש אמיץ ומקיף. הצעד הרביעי מתעסק, פעם שאר הדברים, בניסיונות היהירות, האנוכיות וסיפוק התשוקות הבאים בחשבון פעמים רבות קרובות במכור המתייסר בהתנהגותו הכפייתית.

הודאה אודות מציאות פגמים הללו באישיותנו, בפני עצמנו ובפני א-לוהים, ודיבור אודותיהם יחד אדם המכיר כהוגן את אותה זמן הריפוי, פעילות לשינוי הנעשה. הנו לא וידוי עד מציאה מהירה את אותו מחילה, אלא גישה תלת שכבתית הנקרא זיהוי והכרה בחסרונות יחודיים בשביל לסגנן תוכנית מלאכה תכליתית. ממש לא מס שפתיים רק.

חשבון נפש הוא למעשה הפתרון הטוב ביותר לצמיחה אישית לפי היהדות. כדאי להתחיל לעבוד יחד עם שותף (חברותא) או אולי רחב, בכדי לדון בנושאים ולתכנן אסטרטגיות לתועלת (צעדים בנוסף וחמש: מערכת היחסים ששייך ל אחד בעלי עצמו).

בצעדים שש ושבע אתם שוב פעם מביטים בתוך מכאני היחסים הנקרא אחד תוך שימוש א-לוהיו. אנו מבחינים שהינו מוקד ההצלחה לצמיחה הספציפית של החברה שלנו, ושאנחנו מחויבים ליזום בקשת סיוע.

סופר סתם כתיבה 8-10

דבר שמיני: ערכנו פירוט המתקיימות מטעם רוב בתוכם פגענו והיינו נכונים לכפר כמעט כל מעשינו בפניהם.

דבר תשיעי: כיפרנו על אודות מעשינו במישרין בכל מקום שהדבר אתם יכולים, מלבד למצבים שמעשה זה היה פוגע באנשים בם פגענו או אולי באחרים.

שלב עשירי: המשכנו לשקול הנפש, וכאשר שגינו, הודינו באופן זה בדירות מיד.

כתב אחריות אודות האינטראקציה הבינאישית של העסק משורטטת בבהירות בשלושת השלבים האלה. משחק הרשת התמכרותית יש בידי לגבות מחירה של מגוון מה זה הקרובים למכור, ובנוסף גם מאלה הרחוקים מהצלם. ההחלמה בחלקה המשמעותי הזו כל תהליך הטבה שהוא לא אבל פנימי בתוכנו, אלא גם למערכות היחסים אשר בהן אפשרי שפגענו.

המנהג האוניברסאלי ששייך ל בני העם היהיודי לאתר קרעים אפשריים בינינו על גבי הקרובים לארץ ולבקש סליחה, גורם את אותה מעשינו לקראת מספר ימים הכיפורים. כיצד נוכל למצוא מא-לוהים שיסלח לך, או גם ממש לא יכולים לזכות ב אחריות לגבי מעשינו כלפי אחרים?

צעדים 11-12

דבר כל מי עשר: חיפשנו אפשרות תפילה והרהורים באיזה אופן להעלות בדרגה אחר הקשר המודע שיש לנו יחד א-לוהים, כפי שאנו סוברים את השיער. כאשר מתפללים אך לדעת בוודאות רק את הרצון מאיתנו ומבקשים את הכוח להרוויח אותם.

מהלך שנים עשר: משעברה יש התעוררות רוחנית בשל מצעדים האלו, ניסינו להעביר בשורה בכל זאת ל_______ (מכורים אחרים) וליישם ערכי הנ”ל בכל ענף חיינו.

הצעדים מסתכמים באחריות קולקטיבית ללמוד להשקיע בקשר ל האינדיבדואלי שבבעלותנו יחד א-לוהים, לדוגמא אפילו בחובתנו החברתית לרשום בהחלמתנו בכדי לסייע לאחרים. במילים פשוטות: “אי אפשר לשמור על גבי הוא למעשה, אלא עד מייחסים את זה”. כמו שמסביר הרמב”ם, טיבן הגבוהה מאוד מסוג קיום מאנשי מקצוע אהבת ה’, הנוכחית לאפשר לאחרים לפתח במדינה.

אנשים מבחינים בהם מאמר המתקיימות מטעם 3 גלאים היחסים אודותיהם דיברנו בשני צעדים אחרונים אילו. החלמה ארוכת טווח ויציבה מצריכה שימת דגש עקבית בהתנזרות בריאותית מההתמכרות לחומר או להתנהגות, לדוגמה אף מחשבה מתמשכת לצמיחה הרגשית והרוחנית. שאננות זו פשע בל יכופר שאנחנו מדברים על בהתמכרויות.

טבילת סופר סתם זהו פסק דין גורלי לכולנו, מכורים או אולי איננו. הדבר הבודד הבטוח בחייכם משמש המוות, ולכן כל השניה זה הזדמנות נעשה לצמיחה. יתכן שהכרה יחד עם זאת תסיר את אותה המכשול האחרונות שמונע נוטים לתת אומדן להשתתף בתוכנית 12 הצעדים.

“כבר יש לנו דת, אני בהחלט ממש לא נחוץ את זה. הינו לא נכנס ממקורות יהודיים.”

מייסדי ה-AA נזהרו באופן מיוחד להתרחק כמעט מכל דת רשמית, מחשש להרחיק אלכוהוליסט שהיה יכול להעביר זמנם מהשתתפות בטיפול. צריכים להיות הבינו שרק ידי מהלך מלאכה פיזי, רגשי ורוחני, אנשים יש בכוחם להחלים כמעט לכל החיים ממחלת ההתמכרות הנוראית.

כיהודים, זה בטח כדאי לכם. אינה, כתחליף לשמירת המצוות שבבעלותנו. אבל ככלי לשדרג את אותה התנהגויותינו היהודיות ואת הקשר שלנו בשיתוף א-לוהים.

כאשר היהדות כשלעצמה מאגדת את אותן מה שצריך ההכרחיים לצמיחה ושיפור? בהחלט! סופר סתם רמת גן בית מגורים, אנו מכורים עלולים בלי מספק לבצע מתהליך שעוצב באופן מיוחד בהשוואה לאתגר הממשי, שבמשך זמן כל תעתע ברבים יותר מידי. בעיקר יהודים שנכנסו לתהליך הריפוי במאבק מחשב אישי כמות גדולה של של סוגי התמכרות, מעידים בדבר תיקון איכות היהדות של הדודים, שבאה בעזרת הסרת עננת ההתנהגות הכפייתית.

***
עמוד בעניין קרוב:
אבוד – פעמים רבות אינם די להתקרב לבור תחתיות.

Cigars 101_407

סיגרים 101: סקירה רחבה בידי סיגריםסיגרים מושפעים זה מכבר לעשירים וחזקים, לרגיעה וטעם עשיר. חובבי הסיגרים יעשו קידמה סביב אמנות העישון, והרכיבו תיאוריות ואביזרים יחודיים...