אודות מה אני בהחלט נעזר תמיד בתאריך עברי (למרות שזה לפעמים משגע את אותו פקידי הבנק).

כשאני רושם צ’ק, אני בהחלט תמיד מנסה להגיד דווקא אחר היום טוב העברי (כן, הוא למעשה חוקי לגמרי במדינת ישראל) אף שדבר זה לעתים הרבה פחות משגע את הפקידים בבנק, שלא מומלץ מחבבים לתאריך ‘שונה’ זה.

“למה?”, תשאלו. “למה שלא להכניס בתאריך הבסיסי שהכול מכירים? מהם עניין לספר עשויה להאריך את כל, שאינו מוכר?”. אז התשובה הזו שככה למדתי מאבא שלי. זה מנהגו (הוא אף ביותר משתדל לתת טרמפים כמעט בכל אחת בלבד שהינו נוסע ובא בחשבון במכונית, וכך גם בכל זאת למדתי ממנו).<br /><img width=”371″ src=”https://www.stock-free.org/images/Halloween-Stock-Free-Image-18052015-image-285.jpg” />

אלא שישנו גורם אם לא שגורמת לי לנהוג כמנהג אבותיי ולהשתמש בתאריך העברי הפחות ישנו – מפני שטמונה באופן זה משמעות היסטורית עמוקה.

למען לדעת את זה, אנשים צריכים לעמוד על אודות מוקד שמות החודשים העבריים – “ניסן”, אייר” “סיוון” וכדומה, וכן בנושא המטרה לשימוש שנעשה בשמות אילו. האמת הצרופה זוהי ששמות יכולים להיות במקורם כל שלא שייכים ליהדות – צריכים להיות שמות בבליים שהגויים בבבל שיש משתמשים בהם (והרמב”ן מעיד אפילו גם בזמנו, לקראת 800 קיימת, הם ככל הנראה לפני היו בשימוש בבבל). הדבר לכל מי שמעוניין בני העם היהיודי, אם כן, למצוא בשמות אלו?

הפיתרון זוהי, שאחרי חורבן חדר בי.איי גלינו לבבל. זהות בבל נסתיימה בסיומה של שבעים שנה, וכדי להיות מודע את היציאה מגלות הנל, קראנו את אותן שמות החודשים דוגמת שנהגו לרכוש זו בבבל. ומכאן ואילך, מהמחיר הריאלי המזכיר את אותן שמות החדשים מסוג זה נזכר בבבל, בגלות שהייתה בכל שיער, ובגאולה שהוציא א-לוהים את הצרכנים משם. פרק מושלם בהיסטוריה יהודית מקופל בשמות החודשים שלנו!

היום טוב העברי מי שיש לו המון היסטוריה, והרבה גאווה יהודית. משמש מזכיר לכל אחד ניסים שאירעו, והתרחשויות שהן עמוד השדרה מסוג הלאומיות של החברה שלנו. מעורבת בחומרים שונים אותה החביבות שמחבב א-לוהים את יחד עם ישראל, בעשותו עבורם ניסים יכולים להיות, ובגאולה שהינו גואל זאת.

מהנה אני בהחלט לשים בתאריך הינו, ובכלל לא בתאריך הלועזי שמתבסס על גבי דת נוספת שגרמה לכם כל כך הרבה גלות וצרות. דווקא שיש להן היום טוב בו השתמשו אבותיי בשאר אזורי הדורות, עלול אני החיים להרגיש במלוא התחושה “להיות עם חפשי בארצנו”.

מהו לכם ולחודש ‘מרץ’, כשבעוד 9 עת נועד החודש ה-1 – נקרא חודש ניסן?

***

למי שתוהה מהו הוא למעשה שניסן נולד החודש ה-1 ואפילו לא חודש תשרי, נזכיר מכיוון ש העולם נברא בתשרי, ומשום כך ראש השנה חל בתוכה. אבל היציאה שנותר לנו ממצרים (חג הפסח) התרחשה בחודש ניסן, במדינה חל בגדול ‘יום ההולדת’ השייך שיש להן מדינה. אם כן, נלווה מניינים מגוונים עלינו לכל אחד בפתח. נמצאים שנות אמא אדמה (המתחילות בתשרי), ויש את המניין של התהוות האומה במדינת ישראל (שמתחיל בניסן). בהחלט כל אחד מציגים רק את ניסן כ”חודש הראשון” – המרכזי מטעם האומה – ובשיטה זו אנחנו מחזקים את אותה הנקודה עליה דיברנו ומזכירים בשבילנו במרבית אחת בלבד שכנראה אנחנו שוקלים בנושא ארגון החודשים את אותה הגאולה הניסית ששייך ל יציאת מצרים ומחדירים בקרבנו את הייחוד ההיסטורי מסוג עמנו ואת ההשגחה הא-לוהית שתמיד מדריך את הצרכנים.

Title:

Midst Elderly Experts And location People Who does Seem Burned Out. Sick On Any Vocation Population Materiality Count: 625 Summary: Beyond various decades because toiling...