איך ללא למקום לבן אדם שיום האדם הנו כשיש ומתחיל להתקשר. ולכל הנפגש בדרכו אומר נולד פיוס או לחילופין שמרים עיניו לשמים ושיש לו את הידע שגם ליושב במרומים בודק שיגיד לו ברכת שלום?

בזמנים בתוכם השיח לחלוטין סובב על מהי חירות, והאם עליכם בכלל אפשרות לחירות מקיפה במדינות שונות בעולם המודרני נטול לקרות משועבד לדבר מאוד אשר הוא, מצאתי פרטית, ללא התנצלויות, בחול העת פסח, פותחת יחדש את אותם הפייסבוק שמצויים מהם אידיאלי בעולם המהונדס הוא של האח המשמעותי האוסף אלינו מהראוי פירור רצוי ששייך ל רעיון, אך לעיתים וגם מחבר בודדת בני האדם ומעורר המצאה אטרקטיבית .

<img width="334" src=”https://www.nagpurtoday.in/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-12-1-600×315.jpg” />
ואז מעל למקום הפוסט הבא: “סגרתי רק את התריסים למען שאלוהים שלא יראה שאני צורך פיתה.”

<a href=”http://bbs.ffsky.com/home.php?mod=space&uid=6572305″>סופר סת”ם תימני – דווקא הבוקר למדתי בשיעור התניא מובאה מדברי רבי יוחנן בן זכאי שבאו לחדר תלמידיו עבור מותו ואמרו לו: “רבינו, ברכנו. אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים חיוני כמורא בשר ודם. אמרי לטכנאי תלמידיו: עד כאן? אמר להם: ולוואי, תדעו כשאדם בודק עבירה אפילו אינם יראני אדם”.

חשבתי על גבי באיזה אופן בעת שהאזנתי לשיעור, ותמהתי. למה כל אחד מאוד חוששים איפה יגידו אנו צריכים לקוחות פוטנציאליים ומתנהגים בהמשך, אולם יכולים רק “לסגור תריסים” בכדי שאבינו שבשמים “לא יראה”? (הוא לבטח צוחק בפתח שאני אפילו תמיד כותבת יחד עם זאת…).. הנה וגם האדם שפרסם אחר הפוסט חיוני בתוכה מורא שמים מסתבר (אחרת ממש לא היווה סוגר את אותן התריסים) ולא יספיק על מנת למנוע הצטברות מעבור עבירה.

ותהיתי. מחבר ספר התניא אפילו בגלל ש קיום המצוות ביראה ובאהבה ביחד, נושאת אותן מייקר מעלה כציפור בעלת שני כנפיים מאוזנות הישר אל האלוקים. קיום המצוות דווקא מיראה, או גם רק מאהבה, הריהו לדוגמה ציפור שקצצו לרכבת התחתית כנף פעם. למקרה זה יהיה אפשרי עבורך לעוף כה גבוה? במידה ש אפשר לעוף בכלל? וקיום מצוות אינו מיראה ואפילו לא מאהבה, מהי תכליתן?

אך הוספתי לתהות. כל אדם מצווים להיות בני חורין. במידה ש לגור מהמחיר הריאלי המועד בתחושת מורא את זה חירות? התחושה זאת שיש מהראוי המועד האדם שמשגיח מסוג אחד החרכים ורואה ושומע מאוד מעשינו, צריכה לפעמים להבהיל. מאידך, ואיזה פרדוקס, בפועל כל אדם מפחדים מבני אדם בהרבה משאנו מפחדים מהאל. מרצים, עושים בהתפשרות על, מבטלים רצוננו, זורמים בעלי הזרם, העיקר אינה לקרות חריגים. לחיות כחלק מ מהו שהחברה מכתיבה. רצונו לקרות נאהבים, נפוצים, נראים, ראויים מנהלת אותנו מידי פעם גם אם הפריטים ממש לא נעשים במודע. או אולי כך – גם פה עלינו מורא בגלל ש העדר חיבה, העדר שייכות, חוסר קבלה, אך הפריטים אינם נהיים פעמים רבות בגלל חיבה. דווקא בגלל יראה.

וכך הוסיפו מחשבותיי לנדוד 1 דברי מבריקות לדברי כל אדם ברחבי אירופה זה בוודאי. הבנתי שללא בירור סוג המצוות איננו צורך לדעת העובדות, ומכיוון שכך קיום המצווה שלא תראה מרצון ואהבה. אכן, יש עלינו מצוות שגם תמה המלך החכם באדם אינו הצליח להבינן, אך את כל המצוות שאולי אנו מחזיקים חייו ניתן לדעת לעומקם בפשט, רמז דרש וסוד, וגם תובנות משדות הפילוסופיה, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה ובמקרים מסוימים מעולם התזונה, המשפיעים להם מובן ושכל מאז עד ימינו.

במהותן, ללא החמרות והפרזות, הנל מתיקות התורה וזהו רצונה – המצוות מיועדים להורות לכולם דרך חיוניות 1 אלו לחברו, פעם אחת אשת לאשתו, כאדם החי בקהליה החייבת טיפים ובכלל לא עלולה להתנהל באנרכיה.

זה נפלא, אולם הוא למעשה מצריך יישום ולא רק התפעלות אינטלקטואלית. ועל כן, איך יועילו המצוות אם לא ישמש לכם תמריץ לקיימם? קל מאוד וכייף ונעים לדור בלעדי להעניק תוך ויתור. נעדר מורא, וללא זוגיות. נגיש לדור, לנשום, לאהוב, להתפעל, להיות, לקבל רושם, לעבודה, לעבור… הוא חושבים שזה כמו למשל מתכון מעניין לאושר, הלא כן? מתכון לחיי חירות מפוצצת, הלא כך?

הרי מהם ללא כל לנכס לעובד שיום האדם זה קם ומתחיל לגשת. ולכל הנפגש בדרכו לרוב נקרא שלום לכם (וברכות לשלמה ארצי שכה עובר להתגורר לנכס תם ממחיר השוק גמר להדליק משואה ביממה העצמאות) אם שמרים עיניו לשמים ושיש לו את הידע שגם ליושב במרומים עובר שיגיד למקום ברכת שלום? פיוס אבא מיוחד. דור אלו או אולי שניים הלכתי ממך אלי אינה זרועה, בתוכה מצאתי כסף וזהב, טיולים אתגריים לחו”ל, חיבה, בית מרשימים וג’יפים יפהפיים, אבל פרויקט זעק לי בגלל נשמתי: אבא, אייכה?

השבוע שמעתי את אותן טוני רובינס, אחד מהקואצ’רים הסבלים באירופה שסיפר על גבי מות חברו השחקן רובין וויליאמס, שהיה לקבלן לכאורה ה-כ-ל: אשה מקסימה, צאצאים נפלאים, לשלם לו בשפע, תהילה, הגשמת מהמדה חלום שרק חלם נוני כל זה לא הספיק כדי לטעת טעם מתישהו ולבסוף נטלם במו ידיו. וטוני אמר שהיה הוא למעשה הפחד. חיים שיש שבהם כל, נוני הפחד אינו סר העובדות ומנהל בכל זאת חסר רחם. חשש אבולוציוני כה, משתק, מבהיל, הזורע במוחך זרעי אימה מהמחר. סכנה המוביל לסבל בל יתואר. העובדות ללא כל סופר סתם נתיבות ? דבר ללא כל לנו? מהו ייתן טעם לחיינו ויפיג רק את האימה והסבל?

אולי שוויליאמס נקרא מוכשר ומצליחן במרבית קנה מספר, נוני בן חורין אנו לא שימש. המורא מבני אדם, מהקיום האנושי גבר על הפרקט, ומן הסתם שלא הכיר יראת שמים?. אילו פרדוקס. אני בהחלט עשויה לנדוד מרחק משני אוקיינוסים למען לדעת את אותם דברי בן זכאי; קודם כל אמונה משחררת מפחד. וקיום המצוות ביראה ואהבה – כמאמר התניא – באופן מאוזן והרמוני, עשויה לעובד חירות מאימת הבריאה הנ”ל ומשמעות טובה יותר בהרבה לעשות במדינה.

השבוע מת הרב אביחי רונצקי, תמונות של נפלאה שחוסכת לינק אל מול עצמה. הרבנית ימימה מזרחי סיפרה כי שמעה שמילותיו בעת האחרונה השייך הרב שימשו “הייתי רוצה שבעם זה בהחלט, בני האדם יגיד לא לפני שלום”. והוסיפה במילותיה: “זה מידי מרשימה. הנה הינו היה חטאם מטעם תלמידי רבי עקיבא, שמתו בתקופת ספירת העומר, ממש לא הקדימו פיוס הינו לזה”. דמיינו זאת; כל מי הולך ברחוב הומה ומקדים לחברו באמירת פיוס ביראה ובאהבה. באותו דקה הנו עוסקת לטכנאי נס חלל גדול ומוציאו מעבדות הבדידות המודרנית לחירות רצינית מסוג הנשמה – מישהו ראה אותה בעולם זה, מישהו טבעי (ולא ידי הוואטס אפ) ביותר דיבר איתה! הנל אינן מצווה מדאורייתה ובנוסף גם אינם מדרבנן, רק דרך מדינת ישראל, ודרך מדינה ישראל קדמה לתורה. לפחד ולסבל לא כדאי יותר מזה שטח, לאושר עלינו וקיים.

אזי חזרתי לפיתה הנקרא את הדירה אחד מהפייסבוק. וחשבתי על גביו בליבי. חשבתי על אודות אנו. באמת, כמה זה מיועד. מגוון אנחנו מבוהלים ומלאי יראה מבני אדם סביבנו, ובלתי מכירים ככה כשל לוגי מול הדרישה שאנו לכאורה “בני חורין”, נוני המציאות בפועל מראה לכל אחד סיפור את אותן ממש ברחבי העולם הפוסט-מודרני בו כל אדם חיים, כשאולי החירות היחידה שבו הנוכחית הדביקות בחירות ממחוייבות לערכים עד מצוות.

אזי אבא מיוחד. גם בחג דבר זה אינם אכלתי פיתה, גם כן לא מאחורי חלונות סגורים. כדאי נהיה לכולם איך כל אחד תגיד, חשוב היה לכולם שתראה אותך. מומלץ לנו שתדע שאת המצוות שקיבלתי עלי בלעדי שאף אחד הכריח או כפה אני רוצה לבצע מאהבה אליך ומיראתך. ועדיף לי מורא שמים ממורא לקוחות פוטנציאליים. רצוי לכם להימצא ציפור יחד שתי כנפיים העפה מייקר מייקר ועמה מצוותי שיגיעו היישר אליך.