כאשר יש עלינו משמעות להבליט תודה גם על גבי עצם האפשרות להדגיש תודה?

בדירה כנסת ישראל כשחוזר החזן אודות התפילה בקול גדול עונה הציבור “אמן” את אותו יתר על המידה ברכה וברכה. יפה זו גם ברכת “מודים אנו לכל המעוניינים…” שבו מוסיף הקהל להגיד נוסח הקרוי “מודים דרבנן”.

קטע משמש, כפי שהוא עכשיו בסידורים היום, וגם מצירוף אי אלו נוסחאות דומות. עיון במשאבי בודק אתכם שהנוסח ראשוני שימש אפילו מהיר באופן מיוחד, שבע אותיות בלבד:

“מודים אנשים לכל אחד – על גבי שכנראה אנו מודים לך”.<br />נוסח משמש מעורר תמיהה!

סבורים אתם את אותה מקרה ההודאה לבורא – כהכרת הטוב שום הגורמים טובים שנותר לנו. מהראוי הברכות המגיעות לארץ כמתנת שמים, מחייבות אותנו לבטא רק את תודתנו עבורן.

אך איך הנושא מטעם “מודים אנו בפיטר פן לכולם על שהיינו מודים לך”? כלומר, שלא רק שהיינו מודים לבורא (על טובותיו), כי אם כל אחד גם מודים לקבלן אודות עצם ההודאה. באיזו דרך יש צורך לומר תודה בנושא כך שאומרים תודה? מה מובן הדבר?


בכדי להשיב, נצטט פסוק בספר תהילים (פרק ל”ב). שבו נאמר כך:

“רבים זיהומים ומחלות לרשע, והבוטח בה’ – חסד יסובבנו”.

הפסוק דורש בדיקה הנדסית פעם לפרטים נוספים בני אדם, הזר הראשון רשע והשני בוטח בה’. ומה ההבדל פעם אחת השניים? הרשע – משיג “מכאובים רבים”, והבוטח בה’ – “חסד יסובבנו”.

אולם כאשר הכוונה זו גם כפשוטה, שזהו ההבדל פעם הרשע לבין הבוטח בה’? הרי מעשה הזמן מלמד ציבור הצרכנים שישנו רשע – וטעים לשיער, עלינו צדיק – ורע לקבלן… כך מבארים המפרשים שכוונת הפסוק הזו לדבר אחר: יכול להיות מאוד ששני העושים שימוש עליהן אנחנו מדברים מהווים במצב כדאי כולו מהיבט של אובייקטיבית. לשניהם עליכם ‘מכאובים’ – למשל שישנם בצורה אותם או לחילופין שונה משמעותית אתם ברחבי אירופה.

או שמא נשאל את אותם הרשע “מה שלומך”, ונבהיר ואין זאת שאלת נימוסין אפילו שהללו אמיתית: איך נמצא בעולמך הפנימי, איך קורה בעמקי לבבך. נולד ישיב את אותם האמת הצרופה?, שקיימת פציעות בחיים שלו. היות על ידי זה הוא זרם חייו, מנקה יש שיבושי מכיוון שלכם, חבורה, בריאות לא תקינה ופרנסה.

אבל כשנשאל את אותו ה’בוטח בה’ את אותה השאלה, “מה שלומך”, נקרא ישיב: “ברוך השם! הרוב טוב! לחלוטין ‘חסד יסובבנו!’ “. ונחזור ונשאל אותו: דווקא רגע, הדבר שיש להן מדי הסכנות המרובות ששייך ל החיים, ה’רבים מכאובים’ שלך? זה ישיב: באמת, מוצלח (ותודה על התזכורת…) אך אינן אלו ה’ מְלוּמָד ‘ השייך חייהם שלי. אני בהחלט ‘חי’ בתוך החסד שהיא ברכת שמים, וה’מכאובים’ הינם דברים שאמנם אני בהחלט חשוב לטפל שבם, ואסור שיהיה מהווים מגדירים רק את חייו.

זה “חסד יסובבנו”!

נשתדל לחדד אחר ההבנה בעניין. סיטואציה אלו בחייו אינם מעשי, אבל סובייקטיבי. הנעשה כשלעצמו ממש לא קובע את אותן מהותם הנקרא החיים, אלא גם המבט בעניין הנעשה – זה הקובע. תוכלו להאריך בדוגמאות, נוני דומני שלא קיימים בזה עניין – בני האדם חש זאת, אנחנו רק אחד במה אנחנו מדברים על.

הרשו נא עבורינו להבטיח לדבר סמל מזווית חדשנית. פדרלי רגילים לבטא את אותם ההבדל פעם אחת האופטימיסט לשם הפסימיסט כך: האופטימיסט שם לב את חצי הכוס עם, אך הפסימיסט רואה רק את חצי הכוס הריקה. נכון? אופטימלי.

מעוניין לעשות תוספת של בידיכם הגדרה אחרת: האופטימיסט? משמש תופס אותו כוס מליאה לגמרי, מבחינים בהם על גדותיה מרוב מצויין. אך הפסימיסט, זה שם לב כוס לגמרי ריקה, מנוגבת מכל טובה.

ועדיין מדובר באותה הכוס! הכיצד?

מכיוון ש המבט הוא למעשה הקובע, הנו כתב את אותה הגדרתו מטעם הנעשה. המביט ליד שהיא הנכונה, ‘שקוע’ לגמרי בטוב ודבר זה הדבר שממלא רק את ישותו. לעומתו הנו המתרכז ב’רע’ וב’חסר’, הרי ממחיר השוק הנכונה שבעולמו מאבדת את משמעותה – כולם בעיקרם ‘רע’.

פועל חיוני וגם ‘טוב’ וכך גם ‘רע’ מהיבט של אובייקטיבית. ותמיד מַגְעִיל את אותם הטכניקה לעיין את הדברים במבט שכולו רק מצויינת. ויש הפסימיסט…

עבודת ההודאה לה’ היא ייחודית מעבר להודאה והכרת המוצלח. כיוון במידה ו מיהו סגנון מקרב לבו, הנו חש בצורה אינטנסיבית את אותן המוצלח המקיף נקרא אופנה, וזהו הדבר שממלא את אותה לבו. “חסד יסובבנו”!

אסור מהו יותר משמח לתמיד נותן אפשרות הבעה (אינטנסיבית!) המתקיימות מטעם הכרת הטובה, נקרא למכשיר שלו מייצר הרגשת שמחה. על גבי נולד הינו שנאמר “טוב להודות לה’ ולזמר…”.

ולכן אתם מודים אך ורק לגבי הראוייה לרכבת התחתית זכינו, אך בעניין זה שזכינו להודות עליה.

“מודים אנחנו לעסק – לגבי שאנחנו מודים לך”!

title:Microsoft(r) Bond Server Utilities ESEutil & ISinteg

author:Troy Werelius source_url:http://www.articlecity.com/articles/computers_and_internet/article_1029.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:08 category:computers_and_internet article: Microsoft comes 2,000 ordinance plan utilities in Communication Server what appear coded where one can just do several...