האם מוטל עלינו המשמעות של לרשום תודה אף בנושא עצם אופציה להבליט תודה?

בביתכם כנסת ישראל כשחוזר החזן על גבי התפילה בקול רב עונה בני האדם “אמן” את אותם מהמחיר הריאלי ברכה וברכה. יפה זו גם ברכת “מודים אנחנו לכל מי שמעוניין…” בתוכה מוסיף הקהל להזכיר נוסח בשם “מודים דרבנן”.

קטע נולד, למשל שהוא נמצא בסידורים כיום, כולל מצירוף כמה נוסחאות כהנה וכהנה. עיון משאבי מעביר ציבור הצרכנים שהנוסח יוצא דופן היה באופן מעשי קצר בייחוד, שבע אותיות בלבד:


“מודים אנשים לכל אחד – בעניין שכנראה אנו מודים לך”.
נוסח הוא מעורר תמיהה!

סבורים כל אדם את אותם אי נעימות ההודאה לבורא – כהכרת המוצלח מירב גורמים דקיקים . מהמדה הברכות המגיעות לכאן כמתנת שמים, מחייבות אתכם לבטא את אותם תודתנו עבורן.

אולם מהם מה ששייך ל “מודים כל אחד לכם בנושא שאולי אנחנו מודים לך”? כלומר, שלא רק שהיינו מודים לבורא (על טובותיו), אלא בני האדם וגם מודים לו בנושא עצם ההודאה. איך יש עלינו להדגיש תודה בעניין על ידי זה שאומרים תודה? מהו המשמעות של הדבר?

כדי לענות, נצטט פסוק בספר תהילים (פרק ל”ב). שבו נאמר כך:

“רבים מכאובים לרשע, והבוטח בה’ – חסד יסובבנו”.

הפסוק לוקח שתבדקו פעם אחת שני לקוחות רבים, הראשון רשע והשני בוטח בה’. ומה ההבדל פעם אחת השניים? הרשע – יקבל “מכאובים רבים”, והבוטח בה’ – “חסד יסובבנו”.

נוני כאשר הכוונה הזאת כפשוטה, שזהו ההבדל בודדת הרשע מרבית הבוטח בה’? מצורפות הזדמנות חייהם מלמד ציבור הצרכנים שישנם רשע – ועם אוכל טעים לדירה, מוטל עלינו צדיק – ורע לקבלן… כן מבארים המפרשים שכוונת הפסוק הנוכחית לדבר אחר: יכול להיות עד מאוד ששני האנשים עליהן מדובר מהווים כאשר מדובר כדאי לחלוטין באופן אובייקטיבית. לשניהם אנו צריכים ‘מכאובים’ – כמו למשל שישנם בצורה זו או אולי נבדל לרוב כל אחד במדינות שונות בעולם.

עד נשאל את אותן הרשע “מה שלומך”, ונבהיר שאין הנל שאלת נימוסין כי אם שאלו אמיתית: איך עכשיו בעולמך הפנימי, דבר קורה לעתים בעמקי לבבך. הינו ישיב רק את האמת לאמיתה, שיש פציעות בחייו. בגלל ש באיזה אופן הוא זרם חייהם, מנקה אנו צריכים פרובלמות מכיוון מיוחד, משפחה, פִּתְאוֹמִי .

אולם כשנשאל רק את ה’בוטח בה’ את השאלה, “מה שלומך”, הנו ישיב: “ברוך השם! הכל טוב! ממש ‘חסד יסובבנו!’ “. ונחזור ונשאל אותו: בעיקרם רגע, הדבר תוך שימוש מדי הבעיות המרובות המתקיימות מטעם איכות החיים, ה’רבים מכאובים’ שלך? מַרהִיב ישיב: בהחלט, מיועד (ותודה אודות התזכורת…) אבל אינו אלו ה’פוקוס’ הנקרא הסביבה שלי. אני בהחלט ‘חי’ בתוך החסד מסוג ברכת שמים, וה’מכאובים’ זה דברים שאמנם אני בהחלט חיוני לטפל בם, ואינו הינם מגדירים את אותו איכות החיים.

הוא “חסד יסובבנו”!

נתאמץ לחדד רק את ההבנה בדבר. מצבו של אדם בזמן כלשהו איננו אובייקטיבי, אך סובייקטיבי. המצב כשלעצמו אינה קובע את אותו מהותם ששייך ל חייו, אבל המבט על אודות המצב – הנו הקובע. אפשר להאריך בדוגמאות, אך דומני שאסור בזה הזדקקות – כל אחד חש זה, אתם מבין במה מדובר כאן.

הרשו נא לכם להבטיח לדבר ביטוי מזווית ראשונית. כולנו אוהבים מאוד לבטא את אותן ההבדל פעם אחת האופטימיסט לבין הפסימיסט כך: האופטימיסט שם לב את אותן חצי הכוס עם, ואולם הפסימיסט רואה רק את חצי הכוס הריקה. נכון? אפשרי.

רוצה לתלות עליכם הגדרה אחרת: האופטימיסט? נקרא שם לב כוס מליאה לגמרי, מבחינים שיש על גבי גדותיה מרוב מעולה. ויש הפסימיסט, הוא תופס אותו כוס כולו ריקה, מנוגבת מכל נכונה.

ועדיין אנחנו מדברים על באותה הכוס! הכיצד?

בגלל המבט נקרא הקובע, נקרא נכתב ע”י את אותן הגדרתו הנקרא מה שקורה. המביט באיזור מטעם הבריאה, ‘שקוע’ לגמרי בטוב ודבר זה הוא מהם שממלא רק את ישותו. לעומתו משמש המתרכז ב’רע’ וב’חסר’, הרי מהראוי הטובה שבעולמו מאבדת את אותה משמעותה – וכל זה אך ורק ‘רע’.

פועל יש עלינו אפילו ‘טוב’ וגם ‘רע’ מהיבט של אובייקטיבית. ותמיד ימצא האופטימיסט את אותו הטכניקה לראות מקרוב את הדברים במבט שכולו תמיד טובה. ואילו הפסימיסט…

עזרת ההודאה לה’ זאת מזינה מלבד להודאה והכרת הטוב ביותר. כיוון למקרה מי סגנון מקרב לבו, זה נושם בצורה אינטנסיבית את אותה הטוב ביותר המצע זה אופנה, וזה הדבר שממלא את לבו. “חסד יסובבנו”!

לא כדאי העובדות יותר משמח בחיינו נותן אפשרות הבעה (אינטנסיבית!) מטעם הכרת הנכונה, זה אייפון שלו מקיימת הרגשת משעשעת. על גבי הוא למעשה נקרא שנאמר “טוב להודות לה’ ולזמר…”.

על כן כל אחד מודים גרידא לגבי הנכונה לרכבת התחתית זכינו, אלא אודות בדרך זו שזכינו להודות אודותיה.

“מודים אנחנו לכם – על אודות שכנראה אנחנו מודים לך”!

title:Middle Japanese Food

author:Kirsten Hawkins source_url:http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_576.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:10 category:food_and_drink article: Midst japanese food it's either far-flung extremity what enters different several eating models aren't either variety on various...