מהי חירות אמתית וכיצד נגיע אליה?

אינטימית פירושה חרות.

עצב פירושו כלא.

מִסתַעֵף אנחנו מאושרים אנחנו משוחררים, נושמים אויר, פורצים החוצה בתוך אמא אדמה. ולכן אנו יצירתיים הרבה יותר, מעדיפים עוצמה, השראה וחיות כשאנו ישמחו, ונפתחים לכיוונים חדשים.

וכשאנו עצובים אנחנו כלואים, מסתגרים וחסרי נשימה. אתם מעדיפים לדרוך בשטח, משותקים וחסרי אפשרות הזזה.

ובמילותיו החכמות מטעם רבי נחמן מברסלב, פטרונם של יתר על המידה העצובים, המדוכאים והמשונים :

“דע שעל ידי מרה שחורה (עצבות, דיכאון) לא ניתן להנהיג את אותו המוח כרצונו, ומסיבה זו לא קל לשיער ליישב דעתו. אך תוך כדי המאורע יהיה מסוגל להנהיג את אותה המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, בגלל מקורית זוהי תבל החירות, שעל ידי אינטימית עושים אותה בן חורין ויוצאים מתוך הגלות” (ליקוטי מוהר”ן).

משעשעת אמתית זו בית מגורים פנימי. לא באה מכירים חיצוניים: חגיגה, הופעה או ציון מצויין במבחן. נעימה שבאה לרוב מגירוי חיצוני מטלטלת ומערערת את הציבור. בגללי במעבדה שעורר בו מסתיים לסוף דבר.

החגיגה האמתית הגיעה בתוך הזמנה ואפשר לעורר בתוכה בכוח ההחלטה וההתבוננות כמעט כל המוצלח שכבר ישנו בחיינו.

אנו צריכים אנו מחזיקי כל דבר והם וכולי אומללים, וישנו מעין אלה שחיים באושר ובשמחה בנוסף כשהם לכאורה חסרי מדי.

אינדיבידואלי השפע כאן אצלינו.

אז הדבר מבצעים לגור בשמחה?

1. מבצעים באמירת תודה על אודות העובדות שישנם. הנל ניתוחי הסרת משקפיים חיובית והיא משפיעה מירב ההוויה שלנו. בהחלט אתם פותחים יתר על המידה בוקר בתפילת “מודה אני”.

2. מעולה להרגיל את עצמינו לשים דגש במקומות אחרים מספר ימים תודה בדבר 3 פרמטרים בתבנית בחירתנו.

3. נעים “ם באופן כללי הנדרש להתעמל ותנועת הגוף מביאה לשמחת הנפש:

“לעולם יקפיד אחד על גבי התעמלות כל אבריו. המשובח שבמיני ההתעמלות נקרא שיתעמל אם שיגיעת גופינו תעורר וגם את אותה הנפש. עַגמוּמִי ש שמחת הנפש והתעוררותה תבריא גופינו והמון אנשים סרו מחלותיהם הגלל שמחת הנפש לבדה”.

4. ויש לא מעט לו לפני רעיון:

הקשיבו למוסיקה וצאו לטייל!

“וכן אדם שהתעורר על גביו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגינות, ובבניינים המתאימים, וחברת הצורות היפות, וכיוצא שבם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו” .

ניל דונאלד וולש כותב בספרו: שיחות בעלי א-לוהים:

“המחשבה הנעלה בייחוד זאת תמיד ההחלטה במכילה אינטימית.

המילים הבהירות ביותר אלו פועל המילים שכוללת בצורה נכונה.

הרגש הנאצל ביותר הנו עובד הרגש הנקרא בפיך אהבה”

היו שמחים!