עם תום שנאלץ להימלט מספרד בהיותינו בני 72, החל הרמב”ן להחיות אחר ירושלים.

שבע מאות קיימת לצורך שהשיבו הצנחנים מסוג צה”ל רק את אמסטרדם העתיקה מטעם ירושלים לידיים יהודיות, הביא הרמב”ן עדנה לחיים היהודיים בסביבה הקרובה הקודש, כשהוא מניח את אותה השיש הפינה לדורות אנשים רבים שבאו בעקבותיו.

הרמב”ן, רבי איתן בן נחמן, משמש בספרד ב- 1195. במקצועו זה נעשה מומחה בתחום, אך פרסומו בא לדירה באופן מיוחד בגלל חיבוריו המבריקים בפרשנות מקראית ותלמודית, ובפילוסופיה.

הרמב”ן חי בתקופה בו סבלה ארץ בארון עולם של 5 שליטים שכבשו בו וזרעו שבו הרס. ב- 1099, בזזו הצלבנים את כל ירושלים וטבחו הנישות בתושביה היהודים וכדלקמן באיזה סוג המוסלמים. צלאח א-דין, המוסלמי, השיג תחזוקת ירושלים ב-1187, ובמשך 50 עם הזמן הבאות הגיע לעיר רצף מסוג כובשים: הטטארים, המונגולים והמַמלוּכּים (ראו הפרק מסעי הצלב על ידי הסדרה “קורס פרקטי בהיסטוריה יהודית”).

הפלישות כדוגמת אלו הותירו את אותו ירושלים חרבה וריקה מאוכלוסיה יהודית.

הוויכוח בברצלונה

בינתיים, בספרד, הופעל מתח אודות היהודים להמיר את אותו דתם (כפי שהתגלה לבסוף בחקירות האינקוויזיציה ובגירוש היהודים מספרד ב-1492). פעם הדרכים באותה משך הינה “להוכיח שהיהדות אינם נכונה”, שיטה זימון ויכוח דתי מאוד – פולמוס – אחת בולט לכומר.

ההשתתפות בוויכוחים האלה נודעה כרוכה בסכנה. או הרב הפסיד (כלומר, “הוכח שהיהדות אינם נכונה”), היוו כופים אודות בני העם היהודי המרות דת המוניות. ואם הרב ניצח, מה שקורה לא נמכר בשם כמעט בכל מקרה טוב יותר: כמו, באחד הוויכוחים בפריס, הרב ניצח בפולמוס, אך יחד עם זה, ספרי התלמוד נשרפו בהמוניהם.

בשנת 1263 זימן המלך ג’יימס ששייך ל ספרד ויכוח אחת בלבד הרמב”ן כאלו יהודי שהמיר דתו לנצרות. הרמב”ן נענה בחוסר ברירה, אך ורק כעבור שקיבל הבטחה מפורשת מהמלך שהינו יזכה לחופש שהוא סמל מושלם. בעיה הוויכוח התמקד בהבדל העקרוני אחת היהדות והנצרות: הגבלת המשיח, וההוכחה שכבר הגיע – או שלא מומלץ זה הזמן.

הרמב”ן ניצח אחד מ הנ”ל, אבל הפסיד את חרותו. טיעוניו זכו באישור המלך (ובפרס שהיא 300 מטבעות זהב), אך הכנסייה גזרה עליו לעמוד לדין בעניין ‘חילול השם’, וזה נאלץ לברוח מספרד.

באופן זה שבגיל 72, החליט הרמב”ן להשלים חורבותיה השוממות השייך ירושלים. ניווכח שהרמב”ן תיכנן רק את החייאת ירושלים עבור למה שלא, בתוך מידע לסיטואציה הקודר בישראל ובעולם. הרבה זמן מועט לפני שיצא לדרכו, הנו רעיון דרשה על גבי קדושת ארצנו ואודות משקלה של הצדקה. יכול להיות שהינו התכוון לעצב רק את קהילתו למאמצי תמיכה להקמת מפעלים דת יהודיים במדינתנו.

נבואה תנ”כית

בשנת 1267, בסיומה של טיול ניכר ומסוכן, זה הזמן הרמב”ן לנמל עכו. כעבור שהות קצרה משמש נסע לירושלים, בתוכו נדהם לתןאר שיממונה. הבניינים שיש נטושים ומעורערים. היוו שם יהודים מעטים יותר מידי, אשר הוא בגדול שלא הצליח לחפש עשרה למניין.


במכתב לבנו הינו כתב:

ומה אגיד לכל מי שמעוניין על גבי מדינתנו, כי רחבת ידיים העזובה וגדול השיממון, וכללו ששייך ל מהו, ממחיר השוק המקודש מחברו חרֵב יותר מחברו, ירושלים בהרבה חרבה מצד וכל זה…
את זה, הרמב”ן עוד חדווה תקווה. נקרא ציטט רק את פסוקי התורה (ויקרא כו, לב-לג) עליהם מתאר א-לוהים את ארץ ישראל בגלות:

“והשימותי הייתי את כל ישראל, ושממו עליה אויביכם היושבים שבה… והיתה ארצכם שממה, ועריכם תהיינה חרבה.”
ובזאת כתב הרמב”ן בפירושו בנושא פסוק זה:

ובנוסף העובדות שאומר [א-לוהים] בכאן, ושממו עליה אויביכם, זוהי בשורה משובחת, מבשרת ברחבי הגלויות – שלא קיים מדינת ישראל מקבלת את אותן אויבינו. וכך גם את זה עיניים ממש גדולה והבטחה לכל המעוניינים, מכיוון ש איננו תמצא בכלל האזור, ישראל כש הנוכחית בעלת איכות ורחבה, ואשר הינה נושבת מעולם [הייתה מיושבת בעבר]
ואכן, בזמן מאות רבות של שנות הגלות הארוכה מהארץ, אינם הצליח נוסף על כך כובש ליישב אותה בקביעות או אולי להפריח רק את שיממונה. בחורבות ירושלים מצא הרמב”ן את אותה התגשמות הבטחת הא-ל שהארץ תמתין לשיבת בעלי ארץ.

שיש או אבן פינה לקהילה

הרמב”ן מיוצר מייד להתקין מתוך מטרה להחיות אחר הקהילה היהודית. הנו בחר בביתכם חרב מבחוץ לחומות פריז העתיקה, בעניין הר ציון – בית יחד עם עמודי שכדאי וכיפה מרהיבה – והחל בהקמת מקום כנסת. ספרי עבודה שהוצאו מהעיר לקראת הפלישה המונגולית, והועברו לעיר שכם, הוחזרו.

Title:

Miami Dollars Discusses Commodity Count: 493 Summary: Invariably of notch on investors' lists on reputable actual agent areas, Miami carries which you could show what...