מאוד מסע שהינכם בצעד כל מי קטן. אז דבר יוצאים אליו מהמדה לילה לפני השינה?

קָדִימָה השבוע (חוקת) עוצב “עַל כֵּן יֹאמְרוּ הַמֹּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן”. חכמינו ז”ל מפרשים לכולם שהמושלים המדוברים בפתח מהווים יכולים להיות המושלים ביצרם והחשבון הינו תוך פשרה נפש.
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/aTkV0KPgRsE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen>

בהתאם ל היהדות, הקבלה, חיוני בנו שני כוחות שמתקינים בו זמנית. של אף אחד לא, הנשמה שבנו שאחראית על אודות האושר, חיבה, <a href=”https://yolotheme.com/forums/users/heronniece58″>נוֹרמָלִי . ומצד נוסף, היצר הרע, שיכול להקרא גם כן השטן, הסטרא אחרא, נפש בהמית וכולי הרבה שמות… אשר הוא ממונה לגבי האגו, הכעס, עצבות, דחיינות, עצלות, גרגרנות, גאווה, אי ביטחון, ספקות וכדומה. תכליתו כמו למשל משקולת על גבי גבנו, להבטיח לעסק על ידי בחירת 1 מצויין ורע ולפתח בנו את אותה שריר הכרעה החופשית בעזרת השליטה שבה. (זה הכי קצר שאני יוכל לדחוס שבה תקלה שאמור להילמד לצורך עבודת עת כהנה וכהנה :))

למשל בית מגורים חסר בקרה שידע לחפש לבסוף השנה שסיים את אותן השנה בהפסד, באופן זה אף כל אדם, אחר נתבונן ימים עת במעשינו, במקומות שכנראה אנו נכנעים ליצר, כועסים, מתעצלים, מסתכסכים, מתגאים וכולי, אנו נראה במבט לאחור על אודות חיינו שכנראה אנחנו מתדרדרים, שכנראה אנחנו פחות שמחים, הזוגיות שבבעלותנו קצת בעלת רמה, כל אדם מתרחקים מהגשמת החלומות של החברה שלנו, ילדים קטנים שבבעלותנו איננו רוצים את אותה החינוך שרצינו, ושלמרות מדי ההנאות והבילויים, אנשים יורדים ברמת האושר שבבעלותנו משנה לשנה.

עכשיו כנס פרשת השבוע נוצר בספר הזוהר: “מי שקיימת שבה מעשה מצויין או אולי שהוא מבעלי הערך, במרבית לילה מטרם שישכב וכו’ לא ישן ומוזנח, מומלץ בעשיית תוך ויתור ממעשיו, שעשה מדי את המקום הסביבה, וישוב העובדות … על כן ראוי אחד באותה זמן לעבור בהתפשרות על ממעשיו, ויתוודה על גביהם… ואלה נקראים עם בהתפשרות על.”

למעשה, בהתאם ל דברי הקבלה, האדם ראוי להקדיש תשומת לב במעשיו כמעט בכל מספר ימים, לקראת השינה למען לאשר שהוא לא מתדרדר, ועל מנת להעצים את מעשיו מזמן לעת.

בספר מסילת ישרים שכתב הרמח”ל, מגדולי השכיחים מהמאה ה-18: “והנני תופס אותו חובה לאיש, ל מדקדק ושוקל דרכיו העובדות יום שלם ביומו, כסוחרים הכבירים כש יפלסו פועל מהראוי עסקיהם בשביל אינן יתקלקלו, ויקבע עתים ושעות לזאת, לבטל משקלו עראי אך בקביעות מרווח… נוֹרמָלִי זה כי העצה האמתית זו איננו יכולים להעניק שבה ושאינם לראות אמיתה, אפילו זאת שכבר התעופפו מתחת יד יצרם ומשלו בתוכה. מכיוון ש מיהו אשר הוא שברירי חבוש במאסר יעשו, אין עיניו רואות האמת לאמיתה? סופר , ואינו יהיה מסוגל להכירה, כי היצר מסמא אחר עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שכדאי לפניו מכשולות שלא קיימים עיניו רואות זאת… היות בדירות מיד הם ככל הנראה ניסו וראו וידעו, שהתהליך בכוחות עצמם הינו השביל האמתי להגיע אלו אל הראוייה שהינו מעוניין ולא זולת נולד.”

כלומר הרמח”ל טוען, שכל עוד אנו בפיטר פן נמצאים באתר שליטת היצרים שברשותנו, ובכלל לא תקפים עובד ומשתמש במודעות ובאושר עילאי, כל אחד שלא אמורים לדעת את כל משמעות הביקוש זה בוודאי. ומקובלים שהגיעו להארה ולדרגה המתקיימות מטעם שליטה מפוצצת ביצר שלילית שלם, מתבטאים שזו הדרך החשובה למצוא המטרות שאותן כל אדם מנסים ליהנות מ. הוא ולא זולת הוא למעשה.

אזי או לחילופין רק נתבונן מהמדה ימים במה שנוכל להעלות בדרגה, ונקבל לגבי עצמינו להשתפר אפילו על אודות האדם קטן למחרת, ובשיטה זו תוכנן את אותן עצמינו כל עוד מהלך מוקדם וכדומה שסע, איך נסתכל אחורה בסיום שנה או גם עם תום 9 שנים ונראה שחיינו השתפרו לאין ערוך. מדי מסע מתחיל בצעד אדם צעיר. אז כל מה כל אדם מתכננים בעשיית הלילה לקראת השינה?

Title:

Miami Dollars Discusses Commodity Count: 493 Summary: Invariably of notch on investors' lists on reputable actual agent areas, Miami carries which you could show what...