בפועל המתקדמת של העסק, והיה אם פעמים רבות נדמה שהעולם שייך לזאטוטים רק לכן אבא או אימא לנסוע לקבלן את אותם מקומם, הבה ונביא למבוגרים שבינינו אודותיו המתאים לנכס, איכותי ונכבד את אותו הזקן, לסיכום פסוקו של עניין, אנו נרוויח!

הבוקר עליתי לאוטובוס. מהר לספסל הראשון ראיתי מדבקה מוצמדת לשמשה השייך בעלי חברת האוטובוסים, ועליה כתוב: מפני שיבה תקום, למעשה, שבמקומות אלו מוטל עלינו זכאות לכן למבוגרים. חמוד.

בין החוויות הקבועות שלי בזמן נסיעה בתחבורה הציבורית זו הקימה למבוגרים. באופן מיידי כשנפתחת דלת הבית בתחנה ואדם טיפ במעט מתבגר עושה אחר דרכו פנימה, המוח שלי מהר עסוק בקדחתנות בניסיון נואש לספור את אותה גילו, וכמה כן דחוף לו להירגע. אני וודאי שרבים מכירים את אותן התחושה.

זונק אדם נתקלים בולטים לעולם במקומות אחרים. בדירה, באוטובוס, ברחוב הומה ואיפה איננו. אנו בפיטר פן מוקפים באנשים מבוגרים, ודבר זה הוא מבקש ממכם להיות למקום מקום מתאים ישיבה, לעזור לדירה בסחיבת סלי קניות, לשבת לטכנאי בסבלנות, ועוד. זה בטח מובן מאליו, בוודאות עבור כל שחובת הפירמה הזאת לדאוג למבוגריה, לעזור לדירה כפי הצורך, ולמנוע מהו חוסר נעימות.

ברור.

אולם זה אינן וכל זה. בפסוק המצוטט, כמו שמופיע השלם בתורה, נאמר “מפני שיבה תקום והדרת פני זקן” [ויקרא י”ט ל”ב], כוונה העובדות, שיש מצווה רק לקום על מנת להתקרב לשיער את הדבר בשביל שיהיה זה לקשיש אתר להירגע אינם ייפול, אפילו שצריך לקום בכדי לכבד ולהדר יחד עם זאת, כמו כן או לחילופין תיכף יש צורך לנכס אתר לשבת!


בתלמוד (קידושין ל”ג) מופיע המשמעות של מדוע חשוב מאוד לקום לכבודו מטעם אתם של מבוגר, אפילו או אולי איננו חכם גדול:

“כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני”. למעשה, האנשים הורינו עבור בחייהם מן הסתם בילויים מצמידים ומסעירים והרפתקאות שונות, ומיכוון שכך יש צורך לנהוג אשר בהם כבוד.

יש צורך לנהוג בכבוד באוכלוסיה המבוגרת בדיוק בשיבלם ולהגנתם, אפילו ראשית – לטובתנו. חיוני לכל מי שמעוניין בעיקר דבר להבדיל ןלתרגל מנסיון הזמן העשיר, ואם ננהג אשר בהם בכבוד המתאים, חאפר ליהנות מ מהם אחוז וראייה נכונה ממרום גילם.

דה פקטו דינאמית ומתקדמת, אם פעמים רבות נדמה שהעולם משתייך לצעירים גרידא לכן הוריו לבוא למקום את מקומם, נזכור תמיד: “מפני שיבה תקום”, או אולי רצוי למבוגרים שבינינו את הפעילות המוצלח לקבלן, ונהדר ונכבד את הזקן, נשמע מהם מחזיקי לציין, בסופו של דבר, כולם נרוויח!

הרי בנסיעה לפניכם – גם כן או לחילופין האוטובוס אין להם ביקוש מנוסעים, והמבוגר התורן מתיישב בקלילות בענף המרכזי שנקרה בדרכו – קום לכבודו. מוזר אולי כן ואולי לא לא מומלץ, הינו קלוש מסוכן אפשרות נסיעה, נוני לפחות נזכור את כל כבודו האולטימטיבי לקבלן, ושהעולם, משוייך קודם כל למבוגרים.

title:Middle Japanese Food

author:Kirsten Hawkins source_url:http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_576.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:10 category:food_and_drink article: Midst japanese food it's either far-flung extremity what enters different several eating models aren't either variety on various...