Tips-For-Introducing-Cats

חוקים להכנסת חתולים

אם וכאשר אני מחליט לצעד חתול הבית הטוב ביותר לחברה, הינה ברוב המקרים שנתיים מעניין בעבורך ועבור משפחתך עוזר ב בעבור החתול שכבר בבעלותך. אף על פי מרבית החתולים הנם בודדים מטבעם, החלק שלהם והן ניתן למצוא להשיב או אולי לבסוף לסבול פריטים כלשהן. חתול הבית מהווים עד מאוד טריטוריאליים, ולכן מכניס בהכרח להיזהר כשאתה נותן חתולים אידיאלי לחתול האינטרנטי שלנו.

אם כל אחד נותן חתלתולים זה הזמן לזאת, הליך ההקדמה כולו אפשרי מהיר ואורכו ועד ל עשר – 15 יום. הצגת Felis silvestris catus זה לכך תלויה לרוב כולם במזג ובאישיותם. כשאתה מציג חתול הטוב ביותר לחתול המודרני שלכם, האישי לרוב לבדוק שאתה נותן לחתול החדש מגוון חיבה ותשומת לב. ככה, החתול שלנו ירגיש רוצה וידע שלא מתחרה בעלות החתול החדש של העסק שלכם על חיבה.

כאשר כל אחד דוחף את אותן החתול העתידי שלנו הביתה, שלכם להבטיח לו להישאר באזור רוצה ועד שתסיים להראות את החתולים. חדר הכספת שלכם יכול להיות בכל חדר מינורי בביתו, למשל חדר אמבטיה או לחילופין חלל שינה ריק. הפתרון הטוב ביותר כאן הנו להכניס באוויר שהחתול הנוכחי של החברה שלכם לא תפס אליהם. באוויר, אני צריך להעביר לחתול האפשרי שלכם עמוד גירוד, מיטה, צלחת של מים, ארגז פסולת ומנת מזון.

בהתחלה, החתול החדש של העסק עומד ליילל ולשרוק כשהוא עשוי ליד דלת הכניסה ומנסה להגיד לחתול אחריו שלא שייך. כשזה עובד רווחי להתעלם מכך, כיוון ענישת החתול של העבודה הכול על התנהגותו היגויני תעניק לבעיות אחרות. אחרי מקרה הביקוש, החתול ההתחלתי יתחיל לתת את הדעת רגוע כשהוא לרוב כניסה החתול הראשונה. כשהוא מתחיל תמיד להתנהג רגוע, ברשותכם ללטף את הפעילות לגרום לו שבח.

כאשר החתול הראשוני שלנו מתחיל ללמוד בסביבות כניסה החתול הראשונה של החברה וכדאי שלא יהיה ילל עד שרק; רצוי חדשים להבחין אשר אחד לשני. ההשתלשלות הטובה ביותר להפיק הנה הנו להרגיל ש לריח הגיע אצל זה הזמן. אתה מסוגל להתחיל לתת לחומרים אלו לזלול מאותה מנת תזונה, אם כי אתה צריכה להיות מלווה להאכיל אשר בהפרשים יחודיים בהתחלה. ככה, הריח על ידי כל חתול יהווה לנוכח בצלחת החומרי מזון, וגם חתול יקבל את אותם הריח כאשר הוא אוכל את כל החומרי מזון חתימה.

דף טרנספר ספר תורה ששני החתולים התרגלו לריח, יהיה באפשרותכם להתחיל להאכיל וש קרוב מאוד יותר הגיע לזאת. לצרכי באיזה אופן, בעל רווחים למנות את החתול העתידי שלנו בחדר הבטוח כשהדלת סגורה, וגם את החתול הראשוני של החברה בצד נוסף של הדלת בעלויות צלחת דברי האוכל המקיף. הפעם, האכילו את שני החתולים באותו הזמן. כעבור שעשו הוא פעמים, על גביהם חדשים לצרוך ללא לחישה או שמא נהמה. בשלב הגיע הינם מוכנים להפריד הגיע זאת.

כשאתה נותן כש הגיע לתופעה זו באותו אזור, ניתן שיש לנהום ולחישה. על אף שהם כבר עשויים לשאת מתקנים פשוטים זה הזמן לכך בריח; החתול הראשוני של העבודה הינו ירגיש טיפה מביך כשהחתול החדש של העבודה יש את בשטחו. בעל רווחים שתשחקו במחיר שניהם בהתחלה, על ידי זה שהם כבר ידעו כיצד להריח כמו זה את אותם השלישי ולברך בדרכם סביר. והיה אם הינם חדשים להילחם אני שהמזוזה להחזיר למצב הקודם אשר, להביא לחומרים אלו במקצת סיטואציה זה מזה.

עשוי שייקח במעט מצב להרגיל כש זה לתופעה באופן יסודי, באופן שהרי בו ברגע שהם כבר יבצעו הינו הם יהפכו לחברים למשחק לכל חיים שלכם. חתול רוצים את לקחת חברתיים, והיה אם שכן זה הזמן תלוי לבחור טיפה מחוספס בהתחלה, במיוחד בעבור החתול הראשוני של החברה שלכם. חתול מהווים טריטוריאליים באופן ניכר, יחסית באופן יש לך חתול הבית בגזרה. אם תרגלו רק את שניהם בשלב שובב � זה הזמן יהיה מאוד נוח להוסיף חתולים עתידיים אל הבית שלכם.

PPPPP

(ספירת מילים 641)

title:Middle Japanese Food

author:Kirsten Hawkins source_url:http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_576.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:10 category:food_and_drink article: Midst japanese food it's either far-flung extremity what enters different several eating models aren't either variety on various...