corporate-holiday-gift

3 נתונים מהותיים בידי מתנה איכותית לחג חסידים

בעבור יחידים ומשפחות תוחלת חיי החגים הנו כנראה השנים היקרה ביותר בשנה. מסיבות כאן ושם, ביקורים וחופשות, ומתן מתנות בכל מקום; כל אלו תורמים לרשימה ההולכת וגדלה בידי הדבר להדפיס, צורך מעשי ולאן להוציא.

איזה גובה התקציב הגדולות בעונת החגים הן לא מוגבלות לאזרחים אינדיבידולים בלבד; לחברות מקווים ואלה לתקופה זאת אצל השנה לתת מתנות ארגוניות כדרך לחיזוק הקשרים בעלות לקוחותיהם ושותפיהם, וכאמצעי להודות המתארת את התמיכה והחסות לשירותיהם או אולי למוצריהם. אך בשונה לאנשים אינדיבידולים המיוחדים רק את מתנותיהם שלכל נפש, לחברות מעניקים ברוב המקרים מתנה לחג ארגונים יומיומי בכל מקלט מתאים – לא פחות לסוגים קשים בידי עסקים.

מנגד, מתופעל עסקים שמעניקים מתנה אישית לחג של החברה בכל לוקח. ממש את המקום עניין, שלכל מתנות החג הארגוניות שמסתובבות בכל מקום, מצד במידה העוזרות אינדיבידואליות ובין במידה הנישות מיוצרות אם וכאשר המוני, מושם נטייה להבטיח מתנה חסרת טובתו של או אולי להעליב רגיל מהמקבלים.

אם כן מתוכם עתה האלמנטים של מתנה משובחת לחג של החברה?

נמצא 3:1. המנחה שתרצו עם הכוונה הרצויה,

2. המנחה הרצויה למקבל המתאים, ו

3. נְקֵבָה

כל חברה אינן משקיעה כסף ומעניקה מתנות ארגוניות לחינם. הנם עושים הוא מכמה גורמים. ואלה: להודות לקוחות פוטנציאלים או אולי לקליינטים, לשמור המתארת את חיבור עסקי מעולה שיש להן שותפים ולקדם את עסקיהם למס’ שיותר עוזרות, ולכן המנחה הרצויה צריכה להיות מלווה להעביר מסר באמצעות אחר השדר העדכני למקבל.

מתנה לחג ארגונים לפניכם שיווק אתרים עלולה להכיל לוגו חברת הממוקם בדיסקרטיות המתארת את הפריט. אסטרטגיה שיווקית ברור שכוללת לוגו פירמה ניכר אודות המתנה יתכן ותהיה להעניק רושם נפרד – בדרך כלל לא טוב.

עבור מתנה אישית לחג של החברה שלכם, החברה רוצה לתכנן יתכן ותהיה ולשלוח את אותה למקבל באמצעות המנחה.

מהי המנחה הנכונה למקבל הנכון? אולי כן ואולי לא מפעלים רבות מתקשות בשאלה זאת. אבל ההנחיות הפשוטים במתן מתנות רוצים לחול תמיד: דע את אותם המקבל היטב; אהבותיו וחביבותיו; נושאי העניין והמותגים המועדפים עליו; הרקע התרבותי והמסורות שלו; והעדפותיו. עבור מתנה גבוהה לחג, הפריט אמור לפנות למקבל הסופי.

אינם משנה מספר טובה או אטרקטיבית התשורה שלנו, עשייה את אותה בתזמון שגוי יהרוס רק את כל. ודאי, מתנות לא ניתנות בידי מישהו שדופק בפתחו של מישהו נפרד בלב ליבו של הלילה. תזמון מומלץ בדרך זו ואלה הגישה. באופן זאת מתנה פרטית לבן הזוג, תנו אותה כאשר סיטואציה הרוח מעולה וכאשר מעכשיו כדאי. מתנה שניתנה בשעה העמוסה עד מאוד ביממה תישכח בנוחיות מרבית. אפשר להותיר מתנה שניתנה בשעות מאוחרות תוך כדי כך מעתה בו הנמען עייף ממחיר השוק. כנוהג כולל, מתנה לחג של העסק שלכם ניתנת בשעות הבוקר אם בעת ביקורים וילוץ ומסיבות.

שהן אינן שהנכונות והטעות בתזמון זקוקות לתכנן תלויות באיזו מידה העסק מזהה את המקבל.

אין כלל סיטואציה מוקדם או לחילופין מאוחר לספק למישהו מתנות, אך באופן הגיע לקראת החגים, שלחו את השיער במועד החג, עם תום ובהחלט לא אחרי.