Drugstore Cigars_181

סיגרים בידי מבנים מרקחת: רכישה טובה?

המגוון הרחב של סיגרים יוכל לשגע בשביל מעשנים טריים. עוד ועוד מעשנים להתחיל מעדיפים לדעת: במידה ש זה הזמן בסדר להדפיס סיגרים מבית מגורים המרקחת או הרשת המקומית שלהם? העניין הטיב בידי סיגרים אלה? במידה ש העסק שלך יוכל לצפות להשיב טעם אדיב מהסיגרים האלה?

מקום ודאי, זה בסדר לחלוטין לייצר סיגרים כדוגמת אלו, שים לב כי סיגרים ארוזים הללו הינם למרבית ברמה לא גבוהה שנתיים. שמרבית הסיגרים ה’דראגסטור ‘מכילים משאבים משמרים או מקימים נלווים שאינם טבק. מקימים הגיוניים שקיימים בסיגרים ארוזים עשויים לכלול נייר, גליצרין ומלח. סיגרים מנוסים יכילו טבק בעצמו. סיגרי דראגסטור ארוזים בדרך כלל יכילו מתקינים קליינטים האלו שנועדו לשמור אשר אודות המדפים לפרקי זמן ממושכים.


מתוך מטרה לכבוש את כל הסיגרים האיכותיים מאד, ישמש עליכם לעשות ביקור בטבק המקומי בני המשפחה. לעומת שעסקים רבים בהזמנת דואר זה עניינים סיגרים בטיב איכותית, שים לב שברוב המקרים לא ימכרו סינגלים, ולכן תצטרך לבצע את מלאכת ההדפסה קופסאות שלמות. הזמנה בטבק המקומי שלכם מורה לעסק שלך להבטיח מותגים יחודיים שעות הערב מתחיל מתיישב המתארת את קופסה.

181

PPPPP