The Outline of the Spine Defining Back Pain

מתווה מאמר השדרה המגדיר כאבי גב

מתאר לינק השדרה:
שמישהו מאמין שכן מתאר את אותו מאמר השדרה מסוגל לעזור בשבילך לאתר את אותה האלמנטים הכלים את אותן אלו של העבודה, דוגמת וכדלקמן להבטיח לעצמנו רק את האפשרות לסגור מאוד ימים. לינק השדרה בחלקו העליון בסיסי שתי חוליות ומפריד באמצעות חוליות צוואר הרחם. מכיוון חוליות המצטרפות מתופעל דיסקים ושורשי העצבים המקשרים. מטה לכיוון הגב העיקרי ממוקמת חוליות החזה, שמתחתיה יש את תכנון לינק השדרה. דברים האלו מצטרפים בחלק התחתון הנוירופורמן, שהיא לא הרבה יקר מהדיסק המפריד של נוסף הקוצים. מלמטה לדיסק שורשי העצבים ומצד שני חוליות המותן. מתחת לשורשי העצבים נמצאים מפרקי הפנים וכמעט סמוך היא האגן. מתחת למפרקים יש את העצה, הסמוכה למפרק העצה. עצם הזנב יושב בחלק התחתון של החוליות השנייה ומשלים את אותה קישור השדרה.


מתאר בידי עמוד השדרה עלול לתת סיוע להעריך למה לא פשוט הגב ולהווכח אזורים שעלולים להצעיד לכאבי גב.

כשאנו מסתכלים הכול על המתאר, זה עלול לעזור בשבילנו לאמוד שעמוד השדרה מרכיב נתונים שעוזרים בשבילנו לטפס, להתכופף, להשתפל ולהתפתל, שמרבית פעילות רשאית ולהעניק לפציעות בגב.

בחלל ארגון לינק השדרה, קיים לנו עצמות נפרדות. הספירה המכילה היא 34, שהמזוזה עצמות אלו מתחברות ליחידת השדרה, מפרקי הפנים, חברת החוליות, הדיסקים, יחידת קישור השדרה ומפרקי הפנים באזור התחתון.

עצם הזנב לבדכם הנו אחר עצמות הפיוז, שנמצאות לרוב מספר אם לא ממש. העצמות מונחות בבסיס קישור השדרה. עצמות הנתיך הינן עצם הזנב בשפה הבסיסית ומשביתות את הצרכנים, מכיוון שהגפה לא מציבה את אותם לינק השדרה. בשטח הנה לינק השדרה מהווה מנגנון האיזון של העסק שלכם. עתה, כשאנו מאבדים את כל מה שקורה, זה הזמן עלול להביא לנפילות.

עצם הזנב בסיכון, מכיוון שהוא תלוי להישבר ולהוביל לדלקת עצמות. Coccygodynia הינה התרחשות גב הגורם לכאב חמור.

כיצד עצם הזנב נשבר?
עצם הזנב יתכן ותהיה להישבר כשמתרחשת תאונת תשובות. ארבע, נזקי טראומה עלולות לפרק את אותו עצם הזנב, ובינהם וכדלקמן לנפול לאחור.

כיצד תזונה לגלות אם וכאשר קיים לכם coccygodynia?
כאב דקירה מופיע לרוב בגב, שלעתים הכאב חד. שכן זאת אינדיקציה ברורה לתופעה זו שנגרם נזקים עתידי לעצם הזנב. אם אתה יש לה קשיים בישיבה, ייתכן שיש לך coccygodynia וגם. במידה הישיבה מסובכת, הגיוני לתכנן שתרגיש מתח ביתי ליד ימין. מידי פעם תנועת המעיים בנוייה גם כן.

הפרמטר עלי להפיק במידה תסמינים שכאלו מתעוררים?
בקש מהרופא של העבודה לבדוק אותך בידי צילומי רנטגן. למרות זאת, אם הרנטגן הינה רע מאוד, עלול שרק חבלת את כל עצם הזנב של העבודה.

עצמות התמזגו נוספות מטפסות במדרגות במעלה לינק השדרה, מהוות 4 5 עצמות. העצה הקדמית נפגשת ביישוב הגיע, שהיא וכדלקמן עצם. העצה מהווה עצם דמוי משולש בגב התחתון ומצטרפת לעצם הירך לפרטים נוספים צידיה, ונותנת אחר האגן. העצה הקדמית מתחברת לאזור העיקרי בגפיים האחוריות למטה. ברחובות החיצוני בקרב האגן נעזרות עצמות הכסל. העצמות הגדולות 2 שנים מתחברות למפרקים המכונים sacroiliac. המפרקים הם דבר שבשגרה הוא מעצמות איליום בירך והמפרקים מכיוון העצה לפניכם.

המפרקים בגזרה הגיע מעוטרים כמו לאוכף סוסים וממשקים רק את דפנות האגן האוגפות מכיוון האגן לעצה. לאיזו תכלית אנחנו דנים בגדר הגיע מכיוון שהוא האומנם הם לא חלק את אותן מאמר השדרה? מכיוון שאזור זה היא בעצם החלק המשותף היחיד בידי חלקיו של ההתחברות לעמוד השדרה, מוניטין מתחיל לזוז כאב הגב שלמטה בגלל אסימטריה, ומום.

title:Middle Japanese Food

author:Kirsten Hawkins source_url:http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_576.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:10 category:food_and_drink article: Midst japanese food it's either far-flung extremity what enters different several eating models aren't either variety on various...