4 Tips for Lighting a Cigar_190

סופר סתם כרמיאל קווי הנחיה להדלקת סיגר

עבור מעשנים להתחיל, הדלקת סיגר יכולה להיראות מרתיעה דוגמת לחדש לקחת סינגל אדיב. להלן מספר קווי הנחיה שינחו השירות בהדלקת סיגר לראשונה.

1. השתמש בהתאמות ארז, במידת האפשר. והיה אם העסק שלך מעדיף להשתמש במצת, ודא של מצית בוטאן המונע ריחות חזקים.


2. חממו את אותם הקצה הפתוח בידי הסיגר (המכונה ‘כף הרגל’ בקרב הסיגר) לאט הצלחת הלהבה, בלי לגעת בו אל האש. טארט טבעת שחורה להגיע סביב הסוף.

3. הניחו אחר הסיגר בפה ותמשכו פנימה לאט. החזיק אחר הסיגר בנוסף הלהבה, כחצי סנטימטר מעליו, שוב ושוב בלי לגעת. ספר תורה אשכנזי מחיר לצייר עד ל שהסיגר מושך את אותו הלהבה. סובב את אותה הסיגר לאט, וסובב אותו ע& האם מותר לנשק ספר תורה במחזור ;מ או לעצב כוויה אחידה.

4. ספר תורה יד שניה שהסיגר שלכם דולק, הוציאו את הפעילות מהפה והתבוננו בכוויה שקמתם. באופן גלוי שהכוויה אינן אחידה, מקובל תנשף על הרכיבים הלא מוארים מתוך מטרה למשוך את כל הכוויה, ואז קח ציור כמו זה או 2 מהסיגר על מנת לפתח כוויה אחידה יחדש.

190

PPPP