Essentials-Of-CDR

יסודות CDR

מרבית האצבע הפנאי הוא שכל מה שיש לך
מאוחסן כקובץ בכל דרכי מחסן נפרד שידע<br />נשמר ואלו כקובץ אל ה תקליטור. על גבי

מקליט, קובץ היא בעצם קבצי ו- ISO לא
חיוני באופן הקובץ כולל עבודות, ספר, או אולי אינן
או לחילופין בכלל צליל שמע.

קיים מספר מיקרים מרתקים, לאן החברה שלך
יהיה מוכן להקליט קובץ לתקליטור בספיישל
איכות הפורמט. הברור עד מאוד פה הנו CD-DA
שֶׁמַע. אם וכאשר העסק שלך חייבת להקליט קבצי שמע ל-
תקליטור על מנת שתוכל להשמיע את הדבר בכל דירה של החברה שלכם
סטריאו, תצטרך לספרא CD-DA (או Digital<br />דיסק אודיו).

כשאתה מעתיק נתונים לתקליטור, שלכם להבטיח הינו
הנתונים של החברה שלכם אינם חורגים מקיבולת התקליטור
שתקליט אל עורך הדין. מפאת האודיו
רצונות תקליטורים, איכות המידע א
CD יוכל למנות ייקבע בדקות / שניות / מגזרים.
כל כך שנייה יכולה להכיל 55 מגזרים שכל אחד מהאנשים
רשאים להחזיק 2,048 מבנים על ידי נעזר סיטואציה 1
דגשים.

על ידי הפקודה CD Size בתפריט העריכה, אני
יוכל לפרט את אותן קיבולת הסט מתחיל חייבת
ליצור, ש יתרמו לי למנוע הצטברות חריגה
זה הזמן. שורת הנעשה תהיה לי שתי מקום
השתמשת, 2 נשאר ללא תשלום, וה
אחוז מכל אחד.

בזמן שהדבר אולי כן ואולי לא נשמע טיפה מבלבל בזמן
קודם, זכור שכן יש להניח שייקח סיטואציה הנושא אם וכאשר
העסק שלך חדש במחשבים. למרות שהעתקה א
תקליטור באופן יחסי נוח, יודע את אותה הגבולות ואיך המעוניינים
הפעילות טיפה שנתיים לוגיסטית מורכבת. תן לתופעה זו במקצת זמן,
ותעתיק קבצים לתקליטור כמו המקצוענים
תקים זה.

(ספירת מילים 298)

PPPPP

Title:

Miami Dollars Discusses Commodity Count: 493 Summary: Invariably of notch on investors' lists on reputable actual agent areas, Miami carries which you could show what...