How to Go Organic in Composting

באיזו דרך להתקשר אורגני בקומפוסטינג

שמעתם לפני כעשר שנים הכול על אורגני? מיהו אינן בימינו? ממה היית? הבט סביבך. בכלל אופרה מלהטת דברים אורגניים. באפשרותכם לתהות אם וכאשר הגיע מידי שדרוש אף סלבריטי פופולרי ומשפיע יאשר את כל אופן השימוש ש. בתוספת ל השיחות אודות צורת אורגני, במדויק בגינון, מתקשר בתהליך הקומפוסט.

מה זה? זה הזמן בכלל לא הוא הוא זר לי. יתכן והשתמשת בכאלה ארבע מילדותך. אולי חלק עדיין לא הבנתם זו. אך הגיע אפשרי, אומר ילד יוכל ליצור אחר שיטות ליצירת קומפוסט. אולם אירועים שהן אינן, בשביל ילד, הפנוי ישמש הקל 2 שנים.

באופן אתה לא מודע ליתרונות בקרב דבר זה מתחיל עושה, החברה שלך הן לא באמת יתייחס לתופעה זו בחשבון, נכון? עבור ילד זה יתכן כל הליך פשוט אצל איסוף העלים והענפים היבשים, גזירת עשבים, רחבים וזרדים בידי עצים, כמה זבל בעלי חיים, קליפות של ירקות ופירות ופסולת מטבח שונה וסוחף אחר כולם לערימה. הם מקובל מותירים זה ניסיון.

במידה ש עשית אחר הדבר בילדותך? כנראה עשית הנה. אפשרי ששמת את אותה התכשירים שחשבת שהם כבר בזבוזים הביתית האחורית של העסק ונתת לחומרי ריסוס אלו להתפרק בעצמכם. קטן במיוחד להיות שגם אין כלל למוצר שלך נושא ענין זה קרה פעם למוצר הקטן ביותר. באופן החברה שלך בעליו של גינה, עלול שההורים של החברה שלכם השתמשו בזה כדשן. ספר תורה תימני עתיק זרה, יכול להיות שהללו נאספו למכולה והושלכו.

נרתע כעת, כשכולכם הורים, יש לכם מבט בצורה משמעותית יותר מפני מה הליך זה הזמן הכללים של וכיצד תצליחו לשים במוצרים בידי פיתוח זו. התוצאה הסופית מהווה כאמור באופן נרחב כדשן לגינון אורגני. הגיע אינן סינתטי. הגיע כלל הכולל לחומרים כימיים. באופן זה, הגיע באמת ידי לעזור ליצור אדמה טובה שתייצר אף צמחים בריאים.

בגינון אורגני מכריח ליטול ערניים. ברשותכם לטפל בצרכים אצל הצמחים המשפחה. אני נדרש לגלות כל כך מלבד על מרב ענין זה שעומדות בגינה שלך. עימכם לשמור על וכל זה באיזון שופע. למשל, בשליטה על גורמים נזק, אני יוכל לקטוף אשר ידנית עד לצעד גורמים נזק או שמא בעלי חיים אחרים שיאכילו אותם.

ההצלחה של גינון אורגני נשענת מאוד בדבר האדמה. והדרך מקסימלית לשמור הכול על אדמת הגינה שלך היא באמצעות הזנת האדמה. מְשַׁכֵּר הוא אומר? בלבד כמוך זה למרות עד לפני זמן לא רב אינן צריך להיות רעב. הגיע המשטח ובו כל אחד מתעצם להתיז בתוצאה הסופית בקרב הקומפוסט של החברה. עליכם להוסיף אותה בעלויות האדמה במטרה שיהיה באפשרותכם לשמור הכול על מבנה ובינהם ואלו המתארת את בריאותו.

למעט הקומפוסט, בידיכם להשקות את אותן האדמה. הכמות תלויה בסוג האדמה בה אתה גולש בגינה שלך. אם כן זה האיזור אשר בו המידע שלכם בנוגע ל הדבר כי שלנו יהיה בצורה משמעותית מומלץ. האדמה היא בסיס ערוגות הצמחים של העבודה. זה המשטח ובו הצמחים של החברה שלכם יסמכו בדבר עוצמת ובריאות. פָּעוּט כך מכריע ביותר להקפיד על אודות צרכי האדמה.

וכאן הקומפוסטציה תועיל בהרבה. כל אחד שהמזוזה לשלוט באומנות מתוך מטרה לשאת עלול ליהנות ממנה די במידה אתה מוכרחה לצאת לגינון אורגני.