The Different CNC Machines

מכונות ה- CNC הרבות

ל- CNC מתופעל יישומים יחודיים בהתאם למכונות הפועלות בבטנך. יאללה במידה החברה שלך מפעיל מתחיל לזוז, כל אחד ש לגלות את אותם המכונות המקובלות ביותר שיכולות לעסוק אודות CNC.

כִּרסוּם

סוג ציוד כרסום הנן מכשירי CNC מקובלות. מכשירי האלו מתפקדים בעיצוב מתכת וחומרים מוצקים מיוחדים. זה הזמן בפועל חותך מסתובב ושולחן. ציוד כרסום מסוגלות למסלולי תוספות קשים מכיוון שהחותך הוא לא מוגבל לתנועה הצידה קל מרשה תנועה פנימה והחוצה. פעילות זו נשלטת במדויק באמצעות הזזת השולחן והחותך בבדיקה אל מול זה הזמן לזה. בעתיד נשאב פנימה חומר נוזלי חיתוך כדי לשמן ולקרר את אותו החתך ולהסיר כל סיבית שנוצרת על ידי החיתוך.

מחרטות

מחרטות הן ציוד ומכשירים המבצעות מעשים מתחלפות למשל שיוף, גיזום, חורשת, דפורמציה או גם אפילו קידוח. מכשירים אלה קיימות באמצעות סיבוב בקרב אובייקטים מוצקים מיוחדים ולאחר מכן בידי רהיטים שהם כבר סימטריים לציר הסיבוב. למכונת מחרטה קיים פריט נוסף רק אחד אשר עובדת העבודה בדבר הכלי. לאחר מכן צרכנים בדבר הכלי לתחום או אולי לחומר המלאכה בכדי להכין את אותם ההזנה.

יהיה בידכם לשים במחרטות לפעולות משתנות.

ניכר עיבוד שבבי

אנחנו מדברים במכונות CNC מורכבות שנתיים המשלבות כרסום וסיבוב. לפי שתוארה כרסום בעבר, המפנה יהיה במוקד מקובל זה.

סיבוב הינה הפנוי שבו משתמשים במחרטה מרכזית בשילוב שיש להן סיבוב המשאב שיש להפוך את הפעילות. בעתיד הקרוב מועבר פריט נוסף החיתוך במהלך שני צירי התנועות מתוך מטרה לעצב מידות מדויקות.

מיקס של סיבוב וטחינה יוכל ליצור רכיבים מדויקים במיוחד. ולשם בדרך זו מכונות שכאלו ניתנות לשימוש. יחד עם זאת, הודות ל מורכבותן של ציוד מסוג זה, המתארת את המפעילים ליטול מומחים במטרה שיוכלו לעסוק ביעילות שרוב.

מכונת פריקה חשמלית

מכונת פריקה חשמלית (EDM) יוצרת חללים במתכות בידי הפרשת ניצוצות אלקטרונים. תהליך זה דורש אלקטרודה, חומר נוזלי קירור, מקור כוח ומיכל. המחזור שנעשה באמצעות רשת בקרב שכבה עבודת השיפוצים בתוספת ל כזו אצל מספק הכוח ואז הכנסתו למיכל. מעתה והלאה מחוברת אלקטרודה (המיוצרת בצורת החלל הנדרש) ליד אחריו אצל מספק הכוח.

בעתיד המכלים מלאים בנוזל קירור והאלקטרודה מורידה ועד ל שקפיצה ניצוץ של שבו אנו עובדים לאלקטרודה. מכיוון שקירור הקירור היא בעצם שכבות דיאלקטרי (מתנגד לזרמים חשמליים), מהווה גובה הפרש מינורי יותר למרחק ע"מ שנוצץ להתחיל לגור דרכו. המשמעות של הפתרון הינה שכאשר הניצוץ מופיע, התכונה הדיאלקטרית התגברה. הניצוץ ואז פורק חומר וכך עוסקת אזור בצורת האלקטרודה.

ציוד האורטופדי CNC

חפצים CNC הנן כלים מורכבות המעבירות ואוחסנות תוספים לגבי מנגנון ההפעלה של המכונות. תוכניות פעילות מורכבות בקרת נקודה למקום אחר, בקרת חתך הישר ובקרת מתאר.

בקרת נקודה לכל מקום פירושה שליטה בכלים מישוב אחת לאחרת במישור הקואורדינטות. לרוב משתמשים בדרך בקרה הינה בקידוחים ובפעולות משעממות.

בקרת חתך לא תלול היא בעצם האפשרות בשערה מועבר אבזר לכל צירי הקרוי. לכלי מתופעל גם אפשרות לעלות בזווית בקרב 45 את מעלותיה.

שליטה בקווי המתאר מהווה השיטה או לעצב מסלול חלקים. הוא מדריך את אותם מה שצריך בידי אינטרפולציה אצל נקודות או לחילופין קואורדינטות המרכיבות את כל הנתיב שהכלי עלול לבצע מעקב אחר.

Title: Flexibility Scooter Criminal Article Count: 319 Summary: Then it blog covers freedom scooters and placement provides another fascinating record data over them. Keywords: flexibility...