אם אחדות יהודית היא גלולה מרה עד בשביל ככה שהיהודים מעדיפים לבלוע במקומה ציאניד?

במידה ש ידעתם שפעם שכנה בצנרת הסעודית קהילה יהודית משגשגת? תוך כדי קרוב לאלף שנה אחת (פי 3 מהזמן אותה עליכם יהודים באמריקה), יהודים התגוררו בנאות המדבר שהיא תַיְמַא, חַ’יְבַּר ויַתְ’רִבּ (שנקראה את אותה על ידי זה מדינה), בצפון הארץ חצי האי שעות הערב. בהתאם ל דר’ חגי מזוז, מזרחן מקצועי בשפה הערבית, באסלאם ובתרבות האסלאם, “הקהילה היהודית בצפון הארץ שעות הערב – ערב הסעודית של ימינו – הינה אחת בלבד מהקהילות היהודיות הגולות הקדומות בהיסטוריה שהיא העם היהודי.”1

זה שיש עזים ועשירים. זה זכו להערכה וכבוד בין השבטים המקומיים במערכת הסעודית בגלל דתם, תרבותם והשכלתם. צריכים להיות בנו מבצרים על אודות פסגות ההרים ופיתחו משקים חקלאיים מצליחים. היוו לקבלן לוחמים, סוסים ונשק טכנולוגי, והם חוסלו כמעט כולו אל אי אלו שנה אחת.<br />

סיפורם נועד לזעזע כל יהודי.

יהודי ארץ ישראל התחלקו לשלוש קבוצות: בני קיינוקאע שימשו נפחים, חרשי תוצר מאבק וצורפים; לגילאי מיוחד שימשו מטעי תמרים; ובני קורייזה סחרו ביין. שלושת השבטים היהודיים התקוטטו ביניהם מפעם לפעם קרובות. ובמקרים מסוימים העוינות ביניהם נתפסה מתפרצת למלחמה של ממש.

כשמוחמד נמלט ממכה ב- 622, הינו זה למדינה. בהתחלה, הוא למעשה כרת ברית תוך שימוש בני העם היהודי, אבל מאוחר בהרבה יותר, לא לפני אינו הצליח לשכנע את זה להכיר בה כנביא ולקבל כעת על החברות את אותה דתו, יחסו כלפיהם הפך לשנאה גלויה. הוא הדריך לחבריו לרצוח ולערוף רק את ראשו של כעב אל אשרף, משורר יהודי וממנהיגי שבט בני מיוחד (שבט מבני התמרים), וציווה בעניין מאמיניו להרוג את אותם היהודים “באשר ימצאום”2.

בעתיד הקרוב כיתר מוחמד את בני קיינוקאע (שבט הנפחים), פעמים רבות בגלל השכלה שבני שני השבטים האחרים ממש לא באים לעזרתם. החרטום שבני קיינוקאע שימשו לוחמים בעלי ניסיון, אלו נחלשו מהמחסור במזון ומים שנבע מהמצור, ונכנעו.

תעצרו את אותה הסיפור פה! הללו הייתי קוראת סנריו הוליוודי שהתפתח בשיטה כזו, אני דוחה את השיער כ דמיוני ואבסורדי. השחקן הראשי מוחמד הכריז בגלוי על כוונתו להרוג מהמחיר הריאלי יהודי. נולד פתח את אותם הרפתקה ההרג מהם בעריפת ראש מזעזעת הנקרא ראש שבט יחידות התמרים.

באותו צעד, היוו כוחותיו מסוג מוחמד חלשים מכוחותיהם המשולבים של היהודים. למה לא התאחדו מגדלי התמרים וסוחרי היין לתקופת רק את המצור לגבי הנפחים? הדבר זה יכלו להמתין בחיבוק ידיים ולהניח לאחיהם למות? בגדול עד יכולים להיות שנאו את אחיהם היהודים, צריכים להיות בוודאי היוו מוצאים לנכטון לחוש שהתאחדות, על מנת להשמיד את כל כוחותיו הרצחניים ששייך ל מוחמד, הנוכחית טובתם האישי שאליהם לטווח הארוך. ולאלה קוראים יהודים חכמים? הייתי משליכה את התסריט דבר זה לפח האשפה בנחרת בוז.

מסתבר שההיסטוריה קלוש נכונה מהוליווד. שני השבטים היהודיים האחרים לא הרוויחו מהו בשביל להציל את אותם אחיהם הנפחים. עם תום הכניעה, מוחמד רצה לשחוט אחר בני השבט המובס, נוני בן בריתו, עלי עבד-אללה אבן אֻבַּי מנע את אותה הטבח, ובמקום זה הינם גורשו לאדרעי (היום בירדן).

מוחמד החרים את אותן נכסיהם מטעם היהודים וכוחו התחזק הודות ל השלל שלקח. כשנה בהמשך, משמש פנה לטפל בשבט היהודי אחריו – יחידות התמרים. על מנת להבטיח שסוחרי היין אינן ניתן למצוא לעזרת אחיהם, מוחמד כרת הנכם ברית.


הזוי לחלוטין! המבקרת בתוכי, שדחתה עלילות קלוש מדומיינות, אינן יכולה לסבול את אותו העלילה היא. סוחרי היין בוודאות שתו את אותן רשימת מוצרים היין המתקיימות מטעם עצמם והשתכרו כלוט, או שמא יכולים להיות הסכימו לכרות ברית בעזרת אויבם המושבע המתקיימות מטעם בני העם היהודי, בהשוואה ל בני הנכם. במידה ו אחדות יהודית זו גלולה מרה או אולי בשביל באיזה אופן שהיהודים צריכים לבלוע במקומה ציאניד?

בין השנים 625 הטילו כוחותיו של מוחמד מצור בעניין מעוזם השייך מבני התמרים. כמו למשל השבט היהודי הקודם, בנוסף זה נכנעו למצור. שוב התערב עבד-אללה האבן אֻבַּי ובמקום לרצוח אחר בני העם היהיודי המובסים, מוחמד הגלה יחד עם זאת לעיר ח’יבר, שעל פי המסורת המוסלמית הינה מאוכלסת בבני כוהנים יהודיים.

שלושה שנה אחת רק את על ידי זה מוחמד כבש רק את ח’יבר, פריז העשירה סופר בצפון הארץ לפני הסעודית, אולם מכיוון שהמוסלמים איננו התמצאו בחקלאות, מוחמד הרשה בעיקר בני העם היהודי לדור כ ד’ימים, בני ייצוג נמוכי מעמד שנאלצו לשלם מכיסו מיסים מופקעים. לבסוף, החליף אחר גירש את אותה יהודי ח’יבר, בהתאם חוקיו ששייך ל מוחמד אינם התירו קיומה שהיא כל דת נבדל חוץ אסלאם במערכת הסעודית.

נחזור למדינה, סוחרי היין נהנו אבל 2 שנים ממעמדם בעודנו בני העם היהיודי היחידים ששרדו בשטח. ואז, בין השנים 627, מוחמד תוך שימוש עוצמת מסוג 3,000 חיילים, הטיל מצור לגבי המבצר שאיתם. לשבט היהודי היוו תמיד 450 לוחמים מיומנים, ומשום שעבד-אללה אבן או שיש אֻבַּי מצא את מותו מגוון שבועות קודם כל, יכולים להיות ידעו שאיש אינו תחום לעזרתם. מנהיגם המתקיימות מטעם היהודים המכותרים הציע שהם כבר יתאסלמו, או גם שבדומה למצדה יהרגו את נשותיהם וילדיהם, המונע אחר חטיפתם ושעבודם, ואז יילחמו במוסלמים או אולי מותם. בני העם היהודי דחו את כל שתי ההצעות ובקשו להיכנע ולעזוב את אותו ארץ ישראל.

מוחמד איננו נהנה את כל הצעתם. שבט סוחרי היין המובס, שסירב שתי פעמים לאפשר לשבטי אחיו היהודיים הנצורים, סבל מהגורל האכזר מאוד. האורחים הצעירים נמכרו לעבדים, הנשים נִתנו לחיילים המנצחים “לשימוש המוסלמים”, וראשיהם ששייך ל הגברים (מלבד 3 שהסכימו להתאסלם) נכרתו בכיכר שוק הבתים. על פי המסורת המוסלמית, דמם הנקרא הנרצחים הציף את שוק הבתים בתוכה.

קהילה יהודית ענקית ומשגשגת הושמדה לתוך שלושה קיימת. והיה אם היא הושמדה דרך כוחותיו ששייך ל מוחמד או לחילופין בשל הפילוג הפנימי שבתוכה?

חז”ל קובעים שבית המקדש אינה חרב בכוחם המתקיימות מטעם הרומאים, כי אם כתוצאה שנאת החינם פעם בני העם היהיודי.

“על אלו שלא משתלם מההיסטוריה נגזר לחזור עליה”. לא רצוי מספק שיהודי לפני הסעודית שלא למדו מההיסטוריה הטרגית.

בערך כמה מקרים יש לפני לחזור בדבר ההצגה הזאת?

title:Middle Japanese Food

author:Kirsten Hawkins source_url:http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_576.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:10 category:food_and_drink article: Midst japanese food it's either far-flung extremity what enters different several eating models aren't either variety on various...