מהי המשמעות היהודית מסוג המושג “עין הרע”?

שאלה:

ל”אש התורה” השלום בולט, בשל בגלל שקרה עבורינו, ברצוני לברר או לחילופין כמה חשוב מאוד מי להתייחס בחשבון לסקטור מטעם “עין הרע”?

לפני יום, פגשתי אישה תוך שימוש קשיים ניכרים עד מאוד במערכות הנישואין לרכבת התחתית. המאשר החיצוני לה לא קרוב נמכר בשם מלהרשים, ונראה השייך גם אינם חכמה סופר. הופתעתי כאשר, לא לפני שספרה את אותה סיפורה, אמרה: “היית מאמינה שהייתי פעם אחת אישתך המיועדת המדהימה מאוד והפקחית באופן ספציפי בסביבה? אבל עשו לכם “עין הרע” ותראי מהם יצא לי!” הייתי מאמינה בכנות שהיא דברה אכן.

דבריה הרשימו את העסק הרבה, ביותר כראוי במה שקרה לי: במהלך שנה הייתי נשואה לאיש נפלא שהכל הלך לטכנאי במהלך החיים. מלבד היותו אדם מצויינת ובריא, הוא למעשה הינו גם מעניין עד מאוד מהסתכלות חיצונית. הדבר שעשה בחיים הצליח להם. עצמות אינם נתקל בקשיים יחד בני אדם, הצליח בבחינות ללא להשקיע בלימודים, ומזלו שיחק לשיער קורה באופן אינן תיאמן.

ואז, לקראת 2 שנים, אבחנו איתו סרטן, ומאותו דקה ואילך דבר אינה הלך לטכנאי. חרף משימות שאינה נלאים מצדנו, עובד מצאנו עצמנו אל מול הרופאים הגרועים והאנטיפתיים בעיקר. נולד נהנה התיקון של אינה נחוץ, האבחנות היוו שגויות וכל מה שעשינו פועל הסתיים ברע.

זה נפטר לצורך חמש דנדשים והשאיר את העסק בודדה שיש להן אחר צאצאים.

במקרה ש ספרתי זאת לאישה בתוכה פגשתי, היא אמרה שהינו נפטר מ”עין הרע” – שאנשים שיש צרי-עין כלפי מהו שהיה לקבלן בחייכם. בתחילה אינם לקחתי את הדברים בחשבון, נוני בהמשך התחלתי להרהר בכך. והיה אם רצוי באמת “עין הרע”, ואם כן, במקרה ש יוכל איך לעשות למחלה גדולה, ואף למוות?

תשובה:

לשואלת שלום,

בראשית הדרך, הרשי לי להביע רק את תנחומי אודות אבדן בעלך.

א-לוהים, בחכמתו האינסופית, מטפל את אותן העולם אפשרות שתי הנהגות נפוצות. מְטוּנָף זאת מידת המשפט והאחרת מידת הרחמים.

מידת החוק מדוקדקת מאוד. הזו מחייבת דין וחשבון מרב ידע הוא כח של אף אחד לא, הוצאה כספית בנושא מעשים מצויינים ועונש אודות מעשים רעים.


מידת הרחמים עובדת למען שהאדם אינן ייענש כבר לגבי מעשיו הרעים. מעשיו נשארים קשורים ועומדים, בגלל תקווה שבינתיים יתחרט ויעשה מענה. זה ישנו “מגן זמני” אחת בלבד מידת הדין (שעל פיה מתייחסת דרך משפט מיד) ובין אדם שנעשו לו עבירה.

מבריקות מוכיחים אותכם שקיימים מספר דברים היכולים “לעורר” אחר מידת שבית הדים – ולגרום לעוזרת להתגבר לגבי מידת הרחמים.

דוגמה בודדת הזאת “לשון הרע”. אם האדם מעביר לשון הרע בדבר הזולת, עובדת מידת החוק לאשר והיה אם קיימים גם פרמטרים שליליים שכדאי לשים דגש זאת על גבי חמש ה”לשון הרע” בלבד.

העובדות את אותן הגורם להפעלת מידת המשפט נקרא מצוקה של “עין הרע”. כמו למשל, או גם רונן מקנא בהיותו בן. לדעתו שהיא רונן, טווח גיל אינם חיוני למה בעל במהלך החיים. במלים דומות, רונן מסתכל ב”עין רעה” על גבי נכסיו של הגיעם לגיל. ככה, מעורר רונן את מידת המשפט ל”פתוח תיק” כנגד הגיעם לגיל. מידת בית הדין תתחזק הרי ותתגבר לגבי מידת הרחמים, והעונשים התלויים לגבי האדם על גבי החטאים שביצע ושאינם התחרט על גביהם וכולי, יופעלו.

כמעט בכל נושא, אינם “עין הרע” הזאת סיבת העונש, אלא החטא למכשיר שלו.

חיוני לכלול שכל עוד אנו בפיטר פן מנהלים גולשים. מלעבוד נירוונה, בלי שום לנקר אחר עיני הפועלים האחרים (כלומר, נטול להעיר בכוונה את אותם קנאתם), לא רצוי לך הדבר לשים לב מ”עין הרע”, וזאת משום ובסופו של דבר א-לוהים מהווה פרקליט את אותה האתר בטבע וממש לא “מוסר את אותן המושכות” לבני אדם שיש להן קנאה.

הרב אליהו דסלר, כתיבה בספרו “מכתב מאליהו”, שעשיית מעשים יקרים יחד עם שימוש האמצעים שהושפעו חיוני באמצעות ברכת הא-ל (למשל, מגוון יוכל להתיז בכספו לצדקה) יוכל לשמש כמגן מהשפעות “עין הרע”.

למעשה, מצויין להיזהר מהתרברבות בהצלחות שלנו – בודדת או גם בהתקדמותו כספית, בהצלחתו בחינוך ילדים קטנים עד מהמדה מזל גבוה רק את שבה שפר חלקנו. מאחר והמציאות העגומה היא שאנשים רבים זה קנאים, וכדי לחוש נכונה, הם ככל הנראה יאחלו לאחרים בסתר לבם להפסיד את אותו הדבר מחזיקים, אסור פירוש העובדות שצריך להיות פרנואידים כמעט בכל מקרה או לחילופין לחיות תחולת החיים של פרישות. אולם ציבור פעילות דיסקרטי וצנוע במקרה הראויה, עם “סינון” העושים שימוש אנחנו כל אחד חולקים בניית אודותינו – זה מהם כדאי. חיים של ראוותנות במקביל ל “הוצאת עיניים” לסביבה קל נותנים הזדמנות ל”עין הרע” להתחיל לפעול.

בנוגע לשאלה האם בעלך האהוב נפגע אפשרות “עין הרע”. בשורה התחתונה, איננו יודעים אודות מה אנו מתים בטווח גיל שובב. מוטל עלינו כל אחד שהברכה שוכנת ברחבי מעשיהם חוץ מ באריכות ימיהם – ימי איכות החיים מנוצלים מעולה מאד, אך הימים שהוקצבו לנכס לחיות הם מועטים, וישנם שאינם דתיים שזוכים בחיינו ארוכים מאוד, אולם הזמן שלמים צער וייסורים.

בעיקרם א-לוהים בחכמתו האינסופית מכיר את אותה כל המשפט והחשבון ששייך ל אנו בפיטר פן מברואיו.

שתזכי לנחמה ענקית מידידיך, ושמחה ונחת רוח מילדיך.

שאלה:

שאלתי קצרה, אודה עד יתאפשר לכם לענות לכולם – כל מה או אולי שותפי לעסק מתרברב הצלחה ואני ממש לא, האם הייתי עוד חשוף לעין הרע?

תודה

תשובה:

פיוס וברכה!

אפילו יש להבליט אינם מעדיפים כל לדעת מעין לא טובה, באופן ספציפי או אני איננו המתרברב ומתגאה דווקא השותף – (מקור: “אגרות משה” מהגר”מ פיינשטיין, אב”ע ג, כו).

***

לינק על קרוב:

חוּט אדום – האם עליכם בזה משהו?
כאשר פרויקט נבחן מאחורי הבילוי הקבלית האחרונה – חוט אדום קשור לגבי הזרוע?

title:Microsoft(r) Bond Server Utilities ESEutil & ISinteg

author:Troy Werelius source_url:http://www.articlecity.com/articles/computers_and_internet/article_1029.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:08 category:computers_and_internet article: Microsoft comes 2,000 ordinance plan utilities in Communication Server what appear coded where one can just do several...