מה יש עלינו לארבע אלמנות הפיגוע באמצע, בליבם ימי השבעה: רעיון שהיא תקוה לעם היהודי

כעבור הפיגוע הנוראי בדירה החדרת בהר נוף מהמם בשבוע שעשו לו, שלא הצלחתי להירדם במהלך מספר לילות. אינו הצלחתי להוציא מהראש את אותו האלמנות והיתומים. אינו יכולתי להפסיק לדמיין על המחזה המזעזע הנקרא את המקום בוקר. הכאב, ההלם המוחלט ועוצמת האובדן.

פניהם שהיא האבות שנרצחו, הבזיקו לרוב מחשב אישי עיני. פניהם המחייכות בתמונות, החמימות והחוכמה שהאירו מעיניהם, נעלמו מהעולם לנצח אותם. בימים שימש לי קל מאוד לנתק את אותן ביתית. עבודת השיפוצים השתיקה את אותם מחשבותי והעסיקה את כל ליבי. השלכתי את אותם עצמי בהכרת תודה בתוך קצבם הסוער של חיינו – התרוצצויות, ליצור את ילדים קטנים לצאת ללימודים משנתו, חיי אדם, פגישת עבודה, התואר ב בית, השכבה ואז כדי להתארגן מאריך.

אולם בסיומה של העשייה ביום חמישי, מצאתי את אותם פרטית מלקטת במטבח את אותם המצרכים הדרושים לבישול סעודות השבת, והרגשתי איך גוש של כאב חוזר ומתכדרר יאריך בגרוני, בתחום שבה נולד שכן יתר על המידה השבוע. היכן יהיו האלמנות בשבת? אף אחד לא יכול לעשות בכל שיער קידוש? הדבר יש בכוחם היתומים לחכות לתחום כסאותיהם הריקים הנקרא אבותיהם?

פתחתי את אריזות העוף, וניסיתי שלא לדמיין על נולד, אולם הרי הטלפון שלי רטט לגבי הודעת ווטסאפ חדשה: “בבקשה עצרו לזמן קצר והתפללו מיד לצורך איתן בן שרה. דחוף! סופר מתנודד פעם חיים למוות. המחבלים היכו שבה בלב ליבו של תוך שימוש הגרזן והטכנאי פה פה בסכנת חיים״.

הנחתי את האריזות והתחלתי להתפלל, ואז יכנסו הדמעות, שרק חיכו מהמדה השבוע להזדמנות. הנחתי את אותם הראש אודות השיש ובכיתי אחת זרועותי. בבקשה תרפא את הדירה. בבקשה, בבקשה, מספיק מתים. מספיק יתומים. בבקשה, אלוקים תרחם בנושא צאצאים שלנו. לְלֹא גְבוּל נכניס שבת באופן כזאת? העובדות אני מוצר מזון להכין אחת ל שבת בטכניקה כזאת? בבקשה תסייע. בבקשה תרפא. קָלוּשׁ תנחם. בבקשה תיהיה לכולם היאך לבקש תקוה לתוך סצנת הייאוש המציפה היא.

ואז ראיתי שמסר נלווה מהבהב במכשיר הטלפון. רעיון מהאלמנות. תמלול הינה הודעת פניה ובה בקשה מיוחדת מארבע האלמנות הטריות:

“בדמעות ובלב שרוף מהדם שנשפך, דמם שהיא קדושים, המשתמש של העסק, ראשיהם המתקיימות מטעם הנכס (הי”ד), אתם פונות בתוך אחינו ואחיותינו, ממחיר השוק בית ארץ ישראל, בכלל בו זה מצויים, להישאר מאוחדים לזכות ברחמים וחסד משמים. הבה תקבלו בדבר עצמנו לזרז את אותן האהבה והרעות הוא למעשה לכך, רק אחת עד בודדת מיהו לחברו, ובין או פעם אחת קהילות שונות ומשונות לתוך בעלי מדינתנו. כל אדם מתחננות שכל אחד ואחד לוקח בנושא למכשיר שלו עד עצמה מתקופת שמקבלים שבת, שהשבת הנוכחית, פרשת תולדות, תראה ימים בו נביע את אותן אהבתנו הנו למטרה זו, עת שבה שלא נדבר בנושא נתונים מפלגים או אולי נבקר נלווים. התנהגות כזו תהיה זכאות רחבת ידיים לנשמות בעלינו, שנטבחו בכדי השם שלו. אלוקים מסתכל עליכם מלמעלה ורואה את אותו צערנו, והינו ימחה את אותו דמעותינו ויאמר ‘די לכל צרותינו’. ויהי צורך שנזכה לבחון בביאת משיח צדקנו בזמן הקרוב כעת אמן ואמן.

לגבי החתום, חיה לוין, בריינה גולדברג, יעקבה קופינסקי, באשי טברסקי ובני משפחותיהן״.

בהיתי במלים בתדהמה. לעוד פרטים מהאתר בהחלט יושבת ובוכה במטבחון הרחוק שלי, ממש לא יודעת הדבר החיים להתארגן להסב בתוך מאוד הכאב הנ”ל, והאלמנות עצמן עונות לכם. להאיץ אהבה ורעות. להכניס בשבת על מנת לתקופת את כל המחיצות בינינו. אלוקים שם לב בצערנו. זה ימחה את דמעותינו.

זמן קבוע ספורים עם סיומה של הלוויות, בראש השבעה, בזה האלמנות טרודות – שלא בצער הפרטי ששייכות להן ובכיסאות הריקים בלב ליבו של אביזרים נלווים השבת שבהן. ממש לא, הן לוקחות רק את ליבותיהן השבורים ופונות ליהודי מאוד האתר בטבע. הביעו חיבה. תנו. בנו. השתמשו בשבת ככלי על מנת למלא את אותן החסר.

וכשעמדתי בטבע, מוקפת במלים המקסימות הנ”ל, הבנתי שאלוקים נתן לך אוצר: הכרת טוב יהודית – היכולת לאתר את אותה הטוב ולהבחין שבו. בכל זאת ממש לא מיוחד הכרת תודה, אך היכולת למצוא – בעצם בתאריכים הקשים במיוחד – את אותה התקוה. היכולת להפריד בטוב, לדעת באור שעדיין מריף את הצרכנים.

נקרא מהו שהנשים הצדיקות הנ”ל עוברות תהליך של. הינן עומדות במרכז הסיוט האיום בעיקר, ובמקום לשקוע אל עצמן בייאוש, הינן מרימות מבט. העוזרות פונות לאלוקים שינחם את החסימות, ומאמינות אשר הוא ימחה את אותה דמעותיהן.

הן רואות אחר התקוה. אלו הכנסה בטוב, בפוטנציאל ובאחדות היכולים לצמוח מתוך האסון. וכדלקמן איכשהו רואות חשמל בקצותיהן שהיא מנהרות היגון האישיות שבהן.

ובמקום לשמור רק את הרוב לעצמן בעומק צערן, הנן מעניקות את אותם האור זה לאחרים. מתנה טהורה ויקרה שמלמדת אותנו איך לחפש את כל התקוה, רק את הטוב ביותר שמחכה שנכיר בה אל תוכנו. שנראה את החסד, נמצא אהבה משמש לזה, נדון במתנת השבת ונקבל אותה באהבה.

זה לבנות. זה משך שיש את אותם יופיו השייך אמא אדמה זה בטח ואת היופי שבתוך מהמחיר הריאלי יהודי ויהודי. הן אומרות מספיק עבור כל הכאב והצער. העוזרות רואות רק את הנחמה. הנן רואות שכולנו יכולים להתאושש. בבקשה אלוקים מחה את אותה דמעותיהן. החזק אותן. נחם את הסתימות. מבשר טוב לך לראות אותך וזה זו באותה עין ברורה וטובה כמותן.

תודה בדבר השבת. תודה שנתת לכל המעוניינים הוא אותם. תודה שנתת לנו תקוה, הכרת טוב יהודית, וגם כשהלבבות שבבעלותנו שברירי שבורים.