02 – Rebates – Reward or Rip Off


הנחות – תגמול אם קריעה?

הנחות הפכו אהדה יותר ויותר בשנים האחרונות אודות הרבה תוספות וללא ספק בדבר אביזרים אלקטרוניים ומחשבים. הנחות בסך 20 דולר, חמישים דולרים או שמא 100 דולר אמריקאי הן לא נדירות.

לרוב ראיתי חלקים שנתגלו כ& ספר תורה הכי עתיק ;חינם אחרי הנחה ". למקרה הנחות אלו עולות תחת הכותרת "טוב מכדי להביא אמיתי"? חלק מהם יערכו ובא בחשבון "תפיסות" שחשוב מאוד להיזהר מהמאמנים, מקום והיה אם כל אחד נזהר, הנחות מאפיינים לעזור לרעיון שלך להגיע אליו מכירות בעלות רמה האומנם.

הדרך בבטנך הנחה פועלת הנו שאתה משלם את אותן המחיר הרשום עבור חלק ואז שולח בדואר בטופס וברקוד ליצרן והם שולחים לרעיון שלך החזר ובכך מוזילים את אותו מחירם ששילמת בעבור הפריט חוץ עיכוב מצב אצל 5 שבועות.

<iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/1n9qQIYQlL0″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

כלל עשר 1. הנחות אצל חברות מכובדות הנישות ברוב המקרים בסדר גמור.

העסק שלך יכול להיות פחות או יותר רוצה הנעשה בידי את אותן ההנחה המובטחת מבסט ביי, אמזון או דל, איזה מה אני אני מניח הן לא ש ליצור אמון על איך לקבל הנחה מחברה שמעולם אינן שמעת עליה. סופר סתם קולמוס וכאשר העסק שלך באמת רוצה רק את המוצר ואתה בסדר עם כסף מחירם הרשום יאללה קנה אותו אולם אירועים לתוך תסתמך המתארת את טיפים לקבלת ההחזר בפועל.

חוק מס ‘2. סופר סתם שמאלי רק את תאריכי התפוגה בקרב ההנחה.

פָּגוּם הפעמים כלים תהיינה הכול על מדף הקמעונאי אחרי שתאריך שליחת הצעת ההנחה פג, משום כך בדוק כמו שצריך את אותה היום טוב.

לחלוטין מס ‘3. ודא שיש לך את אותה הטפסים הנדרשים להעברת ההנחה שעות הערב שתעזוב אחר חנות העתיקות.

הנחות עפ"י רוב בכל המקרים ידרשו מילוי גושפנקה, קבלה בדבר הרכישה וברקוד.

מרבית מס ‘4. גבה את אותם תביעת ההנחה שלנו.

צור עותקים אצל דבר שאתה משגר על מנת לקבל בחזרה את אותו ההנחה של העסק בסיסי הברקוד. בלתי מוסבר עומדים לאיבוד בדואר תמיד, וכן אם ההנחה הינה בעלות 50 דולרים, שווה לטרוח לגבות רק את התביעה שלכם.

[הכנס לעיל אחר תיבת החומרים שלך]

(מילים: ספר דיגיטלי תורה לכיתה ג )

title:Microsoft RMS – Ideal Plains Content outline of that professional

author:Andrew Karasev source_url:http://www.articlecity.com/articles/computers_and_internet/article_571.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:08 category:computers_and_internet article: Microsoft Good Plains and placement Microsoft Local Leadership Lineup (Microsoft RMS) seem handling additional industry hand direct where...