ABC OF BREASTFEEDING

ABC בקרב הנקה.

מהרגע ההתחלתי שמורחים את אותן התינוק על אודות השד, על גביו להניק את המקום בהתאם ל תוכנית ספציפית. זה דרוש למטרת הילד, ויתרום באופן ספציפי לשמירה המתארת את בריאות ההורה, צריך יהפוך בדרך זו לאחות מעולה, וחובתה בזמן ובעונה זכוכית שבירה תהפוך לתענוג.
<iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/hBKatvdPh_o” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

אבל הדבר מצביע על אודות משמעות מדוקדקת מכיוון במידה ו לבריאותה עצמה; שכן זה הזמן של ילדה עשוי בדרך זו בפועל. חלב רענן, מזין ועיכול תוכלו למצוא אלא מהורה בריא; בצורה הפוכה לשכל לא תלול לצפות שאם באופן פוגעת בבריאותה ועיכולה על ידי מזון שגויה, הזנחת תנועה ידנית ואוויר טהור, הינה יחד עם זאת זכאית להבטיח חומר נוזלי עשיר ולא מזוהם לילדה, כאילו נודעה קשובים בחריצות לנקודות המגוונות האלו. יותר מידי מצב של אי אימון בידי האחות מותנה להשפיע הכול על התינוק.

וכל זה משאב את העסק לזכור, שהרי הינה טעות נורמטיבית לחשוב כיוון מכיוון שאישה מיניקה, עליה להתגורר באופן סמיך באופן ניכר ולהוסיף קצבה בידי יין, סבל או לחילופין משקאות מותססים נספחים לתזונה הרגילה. . התוצאה היחידה של תוכנית זו היא ולספק למידת מלאות לא טבעית ברשתות, המציבה את אותה האחות על אודות סף מחלה, ושלעצמה לעתים קרובות מפסיקה את הפרשת החלב באתר להאיץ את הדבר. תוכנית ההליך הרצויה הנו ברורה דיה; קל תן תשומת לב לחוקי הבריאות הרגילים, והאם, והיה אם מתופעל בשבילה חוקה נאותה, תהפוך לאחות חזקה כמעט מכל סטייה מטופשת שמבוססת בדבר בורות ונפש.


המקרה אחריו מעביר את אותם נכונותה על ידי אמירה זו:

גברת צעירה, מרותקת בעלויות ילדה הראשוני, עזבה את אותו החלל בשכיבה בהשלמת השבוע כתבה הבאה, אחות בעלת איכות ובריאה מצויינת. שימשו בשבילה בעיות גב הכרוניות בעלות קלות בעלות הפטמות שלה, אלו מ ידוע שעד מהרה התגברו על באופן זה.

כעת הוחל בצנרת השוערים, ומפירה ועד ל חצי ליטר ממשקה זה נלקח בארבע ועשרים השעות. מבצעים שימוש בזה, הן לא בגלל שהיה חסרים מסויים יישום החלב, שכן הגיע נעשה מספיק, והתינוק משגשג עליו; רק מכיוון שהפכה לאחות, נזהיר מראש לה שדבר זה נסגר משעמם ונחוץ, ושבלעדיו החלב והכוח שלה ייכשלו שעות.

לאחר שתוכנית זאת בוצעה במשך מספר זמן ניכר, והיה אם נעשתה מנומנמת ונרדמה ללון ביום; וכאב ראש, צמא, עור אמיתי חם, למעשה, חימום התגבר; החלב פחת בכמותו, ולראשונה, קיבה ומעיו על ידי תינוקה הפכו לאי סדרים. השוער לימד להפסיק; נקבעו צעדים מתקנים; וכל הסימפטומים, אלו אצל ההורה גם בקרב הילד, הוסרו לאחר התרחשות העניין, והבריאות הוחזרה.

אחרי שהייתה נורמטיבית, שעות הערב שהפכה לאם, להזמין כוס יין אם שתיים, ומדי פעם כוס בירה לשולחן, הומלץ לה לעמוד באופן ספציפי בתכנית הדיאטטית הוותיקה שלה, אילו מה בתוספת חצי ליטר חלב שעורה. בוקר ולילה. ההורה והילד המשיכו בסיטוציה של בריאותי מצוין במהלך משך החיים של היניקה שנותרה, והאחרונים אינן בקשותיו מזון לא טבעי ואפילו לחודש התשיעי, וחלב ההורה ניצור יספיק ע"מ לרצותו.

סוחר לא יוכל להטיל ספק בדרך זו שהסבל נוצר כאשר מדובר הגיע מקור הקטע הוא. המטופלת נכנסה לשכיבה בחדר בבריאות יסודית, עשתה סיטואציה טוב ויצאה מחדרה (יחסית) רצינית כשנכנסה לתוכה. מהעבר הן לא נשחקה חוקה באמצעות נשיאת ונכדים וסיעוד חוזרים ונשנים, נוצר לה מחסן חלקי חילוף של חלב, והיא הינה עלולה, אם כן, לבצע את כל החובות שהוטלו עליה היום, מבלי לנקוט בממריץ או לחילופין גיבוי "שובים". ההרגלים הקודמים שלה שיש יחודיים לחלוטין מהתכנית שאומצה; המערכת שלה התמלאה מאוד, הנזק הופקה והתוצאה שחוותה נתפסה אינם 2 שנים איפה שרצוי היה לעיין.

התוכנית שתבוצע בעקבותיה במהלך ששת החודשים הראשונים. עד להתבססות יסודית על ידי חלב אם וכאשר, מה שהן לא אפשרי ידוע שעד עתה ה-3 אם השלישי שלאחר הלידה (כמעט לעולם בכליאה ראשונה), מותקן להאכיל רק את תינוקה במלסת דק שניה, עד בשליש של מים ושניים שליש חלב, ממותק בסוכר כיכר.

לאחר התרחשות זה הוא צריך לקבל בחזרה את הזנתו מהשד לבדו, ובמשך שבוע או עשרה זמן קבוע בדבר התיאבון של הרך הילוד להביא הכללים בקרב והיה אם אודות התדירות בהצעת השד. הבטן בלידה חלשה, ועדיין מבריאה לאוכל; רצונותיה, יאללה, מתבצעים בנוחיות מרבית, איזה הם מתחדשים בתדירות גבוהה. אולם אירועים, מרווח המספיק לעיכול המעט נבלע, מושג שעות הערב שהתיאבון קם מחדש, ודרוש היצע טרי.

בתום שבוע במחירי זה הזמן חיוני, ובילדים מסוימים זה יוכל להתבצע באבטחת מתקופה זו הראשון של היניקה, להניק את אותה תינוקה במרווחים קבועים בקרב 3 עד ארבע זמן, ביממה ובלילה. הגיע מאפשר זמן מספיק לעיכול בכל פגישת עבודה, ונוטה לשמור המתארת את המעי של הילד. יתר ומסיבה זו, סדירות כזו תועיל נוספות למניעת דאגנות, ואת אותה זעקה תמידית, שנראית כאילו יהיה אפשרי להפיג אותה לא מורכב בידי החדרת הילד לשד ש הרף. באופן צעירה נקלעת ברוב הפעמים לשגיאה חמורה בעיקר הגיע, ורואה שלכל שהוא סמל על ידי חוסר זולות מאוד אינדיקציה לתיאבון, ולמרות פעם שהתינוק בוכה המציע לאותו אחד את אותן השד, אם וכאשר כי אולי כן ואולי לא קודמות עשר שניות מאותו רגע של הארוחה האחרונה שלו. זהו פרקטיקה מזיקה ויתכן שאף מסוכנת, כיוון בידי העמסת יתר בקרב הקיבה האוכל נותר מעוכל, מעיו בקרב הילד בכל המקרים אינם מושלמים, ועד ל מהרה מהווה נעשה לחסר מנוחה וקדחת, ואפילו לבסוף אבוד; אם וכאשר, שכיח על ידי הקפדה על כללי הסיעוד שלעיל, תינוקה מותנה נעשה להביא עשיר ונמרץ.


מאותה פקטור, אי אפשר לעזור לתינוק ששוכב במחיר ההורה שמורכב מ להותיר את אותן הפטמה בפה בכל בשעות הקרובות. במידה יונק כפי שהוצע, מוכיח עצמו שהוא מתעורר, ככל שמתקרבת השעה לארוחה, בקביעות עצומה. בהתייחס לסיעוד ערב הייתי נותן לינוק את אותו הרך הילוד ועד ל השעה מספר עמ ‘. דרך ‘, וכדאי שלא יהיה משתלם אותו לשד עוד פעם ועד 5 למחרת משנתו. אמהות נוספות אימצו את אותה הרמז הזה, בעלות יתרון גדול לבריאות שלהן, וללא מטרד ולו טיפה בזה בקרב הילד. של הסופי הגיע נהיה במהרה להרגל; מתוך מטרה ולהעניק לזאת, למרות זאת, מושם ללמד את הדבר שובב.

מושם לצלוח בתכנית שלעיל וללא שינוי, ועד ל לחודש השישי.

אחרי החודש השישי למועד הגמילה, באופן להורה מתופעל אספקה ​​גדולה אצל חלב טוב ומזין, וילדה בריא ופורח ככל הנראה אודותיו, אין כלל ליצור אפילו שינוי בתזונה. מקום אם וכאשר זרה, (וזה יהיה אך קורה שאנחנו קרובות ממחיר השוק, לפני כן החודש השישי) הילד עומד להאכיל שתי פעמים במהלך עכשיו, והינו סוגו של מזון נבחר ש כעבור ניסוי קטנטן קיים. להסכים הכי מעולה.