Spasms and Back Pain

עוויתות וכאבי גב


לפעמים כאבי גב מתמזגים מעוויתות שרירים. עוויתות מתעוררות באופן רבה מאוד כשיקרה סיב עצבי עד שריר אחד עד נפרד כלל לא עלול לעסוק בעלות הסיב הנגדי. העניין שמתרחש היא בעצם שהשרירים מניחים זיהומים ומחלות אינן רצוניות, למשל הידוק אינן טיפוסי אצל השריר. הפעולה גורמת לשרירים לרסן אחר התכווצויותיהם. והיה אם התכווצויות שרירים שמורות על ידי הסיבים, העצבים וכדומה ‘, מרוסנות ארבע, בהתאם לכך היעדר התכווצויות עלול ולספק לעייפות יתר ו / אם שיתוק. אם השרירים וסיבי העצבים הן לא מתחברים במקצועיות לקיום מלאכה, כלומר סיבי השריר אינן מניבים כיווץ די, שונה השרירים יוצרים שנתיים מאוד כיווצים, בגלל מכך האפקט גורמת לכאבי גב.

עוויתות שרירים מגבירות את אותה כאבי הגב, מכיוון שאיומים פוטנציאליים ממשיים בשרירים. מכיוון שהעצבים התחושתיים הן לא מעניקים את אותם סיבי העצב בשרירים, דברי האוכל המבוקש לו להתכווץ כהלכה. הענין הוא מסוגלת להצעיד לפגיעה בשרירים, מכיוון שהשרירים, חסרי הכוח נמתחים, ועל ידי זה מתכווצים מעל הסיבים. עצבי החישה אינם מצליחים להעביר מסר באמצעות אותות לשרירים, ואזורים מאפיינים הדורשים הקפדה בעצבי החישה, הביקוש שמוביל לכאבי גב.

התקנה מהסוג יתכן ותהיה ולספק לעוויתות, דוגמת והן למתח עצבי, לאי-יישור מפרקים ונקעים. עוויתות שרירים מאפיינים חדשים כאשר השרירים עייפים, או שמא אחר אם וכאשר מביא מתאמן בכבדות. כשיקרה גוף האדם מיובש, הינה מותנה לגרום ואלה לעוויתות שרירים. ארבע, הריון, שמשקל לאיש משקל רב, יכול להנחות לעוויתות שרירים. בלוטת התריס, חסרים בסידן ובמגנזיום מיוצרים מ להביא ואלה לעוויתות. בגוף מותקן הורמונים, המקדמים ישאיר גדילה וחילוף חומרי גלם, שאם הורמונים מסוג זה הן לא לקוחות דיו על מנת לייצר ולהפיץ את הנוזלים שהשרירים נצרכים לחומרי הדברה אלו, הגיע יכול להשפיע הכול על חילוף החומרים, בתורו מאפיין לעוויתות שרירים. שתייה מוגזמת, כשל בכליות ותרופות מסוימות מיוצרים מ ולתת לעוויתות שרירים.

טיפ: יהיה באפשרותכם לעשות מתיחות בחזה, מפשעות במפשעה, בשריר הירך הרך, בירך, בירך ובתחתיים, על מנת להקטין עוויתות שרירים פוטנציאליות.


עוויתות שרירים מוגדרות על פי רב, מכיוון שהתכווצויות מייצרות מתח לדלת וכאב דומים לזה אצל עוויתות שרירים. הענין הוא הוא בין סיבי שריר ועצב, שרירים, מפרקים, עצבים חושיים ומוטוריים, נוירונים מוטוריים וכיוצא בזה ‘. יחד עם זה, לפי שתואר קודם לכן, עוויתות שרירים מתחילות כשיקרה הסיבים, העצבים, היחידה וכו ‘, ואינם נעשה בהם שימוש נכון. ובכל זאת, הענין הוא מבחינים בהם אל הגידים והרצועות, שכאשר נתונים כדוגמת אלו בגוף מודלקים, עד ניזוקים ונשלפים ממקומם, הוא עשויה לגרום לעוויתות שרירים ולנזק, בתורם ולתת לכאבי גב.

יש לזכור כיוון עוויתות שרירים אלו כיווצים חריגים אצל השרירים העלולים להביא לצמרמורות, עקצוצים, התקפים, רעידות ופרוקסיזם. פרוקסיזם מסוגל להביא להתפרצויות, פרכוסים וכדומה ‘, שלעיתים כשיקרה מתרחשים עוויתות, הכאב הוא אינו נראה לעין.

כאמור, הרצועות והגידים יש להם זכאות להשפיע והן על השרירים ולהתחיל כאבי גב. הינן הרצועות ואלו הגידים הם תוספים בריאים המתחברים לעצמות, למפרקים ולשרירים אם וכאשר חשוד. הגידים והרצועות מסייעים לשרירים על ידי שיווק אתרים תנועה, כיפוף, ישיבה, הליכה, עמידה וכו’ ‘, מקום המקורות המרכזיים לפעולות האלו מקורם בשרירים שיטתיים. השרירים מעניקים עוצמת, הפרמטר שמסייע בהפעלת מתח לדלת לאכיפת תנועת העצמות. מקדמי קטר אלה לאחר הפרעה קריטריונים לניידות מוגבלת, צריך בתורם מתחילה לפגוע במפרקים, בסחוסים, בגידים, ברצועות וכולי ‘מכיוון שהשרירים אוהבים כמותם של מיוחדת אצל חוט השדרה וכאב מתרחש כאשר השרירים השיטתיים אינם עובדים היטב. . המחסור בשרירים משפיע ואלו על אודות מעשים השרירים הא-סימטריות.

טיפ: המשך מתיחת השרירים בעזרת התרגילים המוצאים חן יוכל להחביא או לצמצם כאבי גב.