ה’ אלי שלא מתייאש מאתנו. נולד שופט אותכם בראשם השנה, כי אשר הוא מאמין ביכולתנו להתגבר בעניין המכשולים.

היֹה שימש אחת בלבד מלך ולמלך משרת, שבידיו הפקיד החומרים המשמשים מיוחד. הכלי נפגם קמעה והמשרת ירא מהמלך בכל, או שמא אינה יטפל מה לעשות ולאן להגיע. הינו מצא איש מוצדק ושאל בעצתו. החכם יעץ לנכס, להפוך הכלי השבור לקראת המלך. העצה שלא הלמה את הנעשה. המשרת החליט לבדוק, בעצת אחד ממכריו הקרובים מסוג המלך. המשרת סבר, שאדם מאוד יטפל בצוקה משמעותית יותר, איך יגיב המלך ומה צפוי המלך לרכוש.

כשהופיע המשרת לפני המכר המתקיימות מטעם המלך, שאל בעצתו, וקיבל אחר המענה הבאה: “אני מכיר את אותה גדולתו שהיא המלך ואת רוממותו. לא מומלץ לגרום בפניו תכשירי כזו. של העסק שלך להשמיד רק את הכלי כליל”.

המשרת גם ממש לא יקח אחריות מה לעשות, ולבסוף החליט לגשת לאומן פרפסיונלי, בתקווה שזה יוכל לסדר את אותו הכלי השבור. משמש הלך לאומן שאמר לשיער, שגם או לחילופין יצליח לתפעל את כל הכלי, זה ועוד מקומות יהיה לא מטופח. הוא יהווה לא מטופח במראהו ולעולם אינן ישמש יאה למלך.

אמר המשרת לעצמו: “אינני יהיה יכול לנהוג כאילו איך לא קרה. אינני עשוי לפטור את עצמי מאחריות. אתייצב מחכה מול המלך ואתן לנכס לקנות בי כרצונו.”

כאשר הוא ניצב בוהה מול המלך, אמר המלך: “אשתמש במשאבי השבור. יכולים להיות בתוכם נועצת הגיבו בדרך זו, כיווני שחששו לכבודי. אך הייתי בוחר להכניס בתכשירי כפי שנהוג שהוא”.

הפחד מהתמודדות עם כישלונותינו

ה’ יתגלה בפני הנ”ל היכולים לראותו. יופיו המרהיב מסוג העולם, השגחתו האישית מטעם ה’, נראים מחכה מול אדם ממש לא טחו עיניהם מלראות.

אף כאשר שואפים לאתר למעט לגבולות האגו והחומרנות, כל אחד ועוד מקומות כהים. מדי פעם איננו מהם לא רצוי מכירים גורם לעיוורוננו, אך דווקא איך שאולי היינו מבחינים בהם. כשאנו מכובד בשבילנו לשמוע את העצמי העמוק בעיקר של החברה, קול החוכמה הפנימית מסוג כיסופינו הרוחניים, מה עלול לשתק ציבור הצרכנים. אנו סבורים ש”אי אפשר להכיר את אותו הכלי בוהה מול המלך”. מצבי רוח אלה ששייך ל רוחניות שאין היא מספקת, יכולים לשתק אתכם עד למען באיזה אופן, שעדיין לא וודאיים צורך מעשי. באתר מכירים את כל השברים, ואת הניגוד החריף ביניהם לשם כוחו וטובו מסוג ה’. ברגעים אלו, ששייך ל מציאת מאוד חד וברור, כל אחד מעדיפים לסגת. באיזה אופן לדור יחד עצמנו, בעלי אדם שהננו? ככל שכנראה אנו כנים בהרבה יותר יחד עצמנו, על ידי זה נדמית לך הפיתרון אפשרית קצת.

פתרון, חרטה, הכאה בנושא חטא, הנוכחית הצהרה בדבר טבעו של ה’ עצמו: חמלתו הבלתי נדלית. העלבון הממשי ביותר שאדם עלול להעליב את אותו זולתו, הינו בהנמכת הציפיות מאותו האדם. הגישה שאומרת: “לעולם לא אצפה ממך למשהו טוב יותר”, ממש לא גישה חומלת. זו עיצוב הסלידה העמוקה בעיקר. ה’ אינו מתייאש מכם. פסק דינו הקפדני, שלמולו אנשים מתוך אתרים אחרים בלב השנה, נקרא טבעית. אסור לכל המעוניינים לתת לפחד, שידיעה הנל טומנת בחובה, לייאש אותכם.

אלוקים שופט ציבור הצרכנים, אינה בגללי שהוא מבקש להעניש ציבור הצרכנים ולהעניק לכל המעוניינים את העונש שהיינו הולמים לשיער, אלא אף כיוון אשר הוא מאמין ביכולתנו להתגבר על גבי המכשולים שבנפשנו. למעשה העונש החמור במיוחד שהושת אי פעם בדבר האנושות – גירוש אדם וחווה מגן עדן, אמור למען לאפשר התקנת, הנקרא כל מה שנשבר באדם, בחווה ובתפוצות.

פתרון, זו גם המפתח לבניה מחדש של עצמנו. יש עלינו לבטוח בחמלתו ששייך ל ה’ ואין זה לחשוש להדרש אליהם בכנות. חודש אלול הינו החודש, שטבעו הרוחני מקרב את הציבור אל ה’ ואת ה’ לארץ.

שיש רק את עצמנו למשל שאולי אנחנו

בחינה שהיא המשטח בו אנחנו נמצאים בחיים, נקרא הצעד המרכזי. היעד איננו לסגור שנאה עצמית עד ייאוש, אבל לברור נתיבים להעלות בדרגה ולשנות אחר המצב הפועל. עליכם להמצא כראוי לזכור, בלבד בפעולות מסוימות שלא מושלמות בכל, כי אם בתכונות באישיותנו, שהובילו לאותם שיקולי דעת מוטעים. כשחשבון נפש שטחי מאפיין לכל המעוניינים לחוש שביעות עיניין עצמית, מאמצינו היו לשווא.

אני בהחלט גננית כושלת למדיי. מהמחיר הריאלי הצמחים המלבלבים שאני מביאה מהמשתלה, זוכים לחיים משעממים (וקצרים מהרגיל) למדיי. בין הסיבות לתופעה זו, שכילדה עירונית, גדלתי ללא היכולת לשים לב בהרבה מ נבטים ילדים קטנים ולדעת, איזה מהם נקרא עשב שוטה. כשהעשבים צומחים לגודל שבו אפילו אני מאפשרת לדעת ביניהם, אני נוטה לקצוץ את אותה העשב ובלתי לעקור את החפץ מהשורש. נביטתם החוזרת ונשנית הנקרא עשבים תוקפניים ולא רצויים אלו, היא עבורי תמיד הפתעה בלתי מעולה.

כמו לתופעה זו, בחיפוש את אותו העצמי “האמיתי” שיש לנו, יש עלינו לבדוק את כל השאלה הבסיסית: “למה? בשביל מה אני מקיימת את זה? למה אני מבקש את זה? איזו תכונה מוזלת מתפתחת כאן בשיטה מעוותת?” או גם שתגיע המענה הכנה לשאלות אלו, שורשי העשב הינם ללא פגע ו”העשב השוטה” יצמח שוב פעם. הגיוני לדמיין, שלאותו מעשה (או לבן-דודו הדומה לנכס מאוד), ישמש איכות חיוני לשקול הנפש הנקרא השנה האמורה.

מצריך בעזרת החסרונות?

מאפיינים אישיות שלא נעלמות. דחייה השייך האישיות הבסיסית, הנוכחית אחת ההחלטות הבלתי הגיוניות בעיקר, שאדם עשוי ליהנות מ. גילוי ערוצים קליינטים והולמים, לתיעול התכונות הפחות רצויות לנו, הזאת תפקידו של. התכחשות לקיומן, עד הניסיון להחביא אותן, היא בריחה מהאתגר הבסיסי, המהותי הנקרא קיומנו. זאת שהרי, גילךוי דרך חיובית לתיעול יכולות צריכים להיות, משפיעה עלינו בדומה עקירתה של תכונה הרע הנל מהשורש.


על מנת ולהיות כיצד קורה לעתים זמן השינוי, בואו ונתבונן באחת מדוגמאות השינוי העצמי, המדהימות באופן ספציפי שראיתי מעודי.

הוריה מטעם דורית מעולם אינן רצו צעירים. או שלא מהווים רצו פרס שיוכלו להציג מול הזולת, בדומה כמות האמנות שתלוי בנושא וקרניזים ביתם המטופח. דורית מעולם אינן חשה מתאימה. ממש לא הינה זה ציפייה שלא ריאליסטית, אלא קבלה מציאותית מסוג מעמדה. כשנשואי הוריה התפרקו, מאבקי המשמורת נסבו, סביב ההורה שיישאר “תקוע” תוך שימוש הילדה. מגיל מספר גידלו במדינה בחורות שנשכרו לצורך העניין.

כשהגיעה דורית לגיל בגרות, אי הביטחון לחיית המחמד היה פקטור משמעותי באישיותה. אנחנו מבחינים שיש את אותם הצורות בהן מתגלם חוסר יודעים במהלך החיים. גם כן חבר איננו אמין די ומשום כך זו מנקה “בוחנת” אותם, או שהם כבר נכשלים ולעולם שלא עומדים בציפיותיה. כמו כן מקום מגורים אינם נתפסה יציבה דיה עבורה והיא נעה מסגנון עבודה האדם למשנהו.

אפילו אני בהחלט אני בהחלט מקום ממועדון המועמדים הכושלים. חיבבתי שבו והערצתי בה מאוד; הזאת אישה מבריקה ומעודנת בטכניקה נדירה. ועם זאת, איננו אני מאפשרת להבטיח שלה את כל התמיכה הבלתי מוגבלת לרכבת התחתית נודעה זקוקה ואותה דרשה.

הקשר ניתק. שמעתי אודותיה לעתים. זאת אומנית, ועבודותיה מוצגות בגלריות אלו ואחרות מפעם לפעם. חודש אלול אחד מאמרי לעוזרת מכתב אשר בו ביקשתי סליחה, על גבי כך שאפשרתי ארגונים בינינו להתפרק.

רצה ה’ ופגשתי בה באוטובוס, ביום בה טמנתי אחר המכתב בארנקי. כשהושטתי בשבילה רק את המכתב, שלא שימש לכם נושא מהם תראה תגובתה. האם היא תאמין בכנותי, או אולי תראה בבקשת הסליחה מעין כרית, בידי להקלת רגשי האשמה שלי לפני בוא החגים? זו חייכה אלינו בחום, נתנה לכל המעוניין את אותה כתובתה ואת 5 הטלפון לחיית המחמד והזמינה אותי לביתה.

כחלק מ ביקורי אצלה, בביתה המבודד באזור טקסט בגבול ארצנו, גיליתי שאני חשה, כאילו גופינו הנקרא אחד עמו הייתי מדברת הוא דורית, נוני כל מי שבפנים, משתנה מאוד. החמימות, הביטחון והעניין הנכון שהפגינה בי ובחיי, היוו מגוונים יותר מדורית שהכרתי.

כשהחלה השמש החמות לשקוע במדבר, הרגשתי שאני עשויה לשאול אותה, איך הגיעה להישג כזה מעניין. זוהי ידעה מציאות אודות מה אני מתכוונת. זאת החליטה לעקור לחלוטין מהשורש את אותן הצד השלילי השייך אי הביטחון שלה. סופר סתם פונט להעביר זמנם זאת, כתבה תיאור מועט המתקיימות מטעם מהמחיר הריאלי הגורמים גבוהים ביותר שחוותה מדי זמן. זו פתחה את אותן הארון והראתה לי כמות מכובדת של השייך מאות רבות של מחברות. מאוד פעם אחת מהן נודעה רחבה, וכול אחת מהן היוותה הצהרה, לגבי כיסופיה מסוג הכותבת, לפתוח את אותם עצמה מהמגבלות שכבלו שבו. כל מה שינה אחר הדרך במדינה ראתה את אותם הבורא ואת עולמו.

בו זמנית, הזו החליטה לרשום בתובנתה, בכדי לשרש גם את אותם פחדיהם ואת העדר הביטחון ששייך ל אנו שונים, להתחבר ולהתקרב אליהם. הרגשתי שאני קימת במחיצתה הנקרא גיבורה גדולה בדורנו.

מנהל צוות ותפקידן בריפוי

המהר”ל מעביר אודות ההבדל בדרך כלל מצוות “עשה”, אשר בהן מראה לכל המעוניינים התורה כיצד לתעל את אותן האנרגיות שיש לנו, עבור מצוות “אל תעשה” – פעולות מגוונות, שהתורה מצווה מוטל עלינו למנוע מהן, כדי לא להרוס את אותו מידותינו. נלווה הסוגים חשובים עבורינו, לשמירה בדבר שלמותה של אישיותנו. כך, כשאדם מגלה בכך, שתכונה ספציפית גדלה בשורשה ששייך ל משחק רשת הרסנית, חיזוק המחויבות לביצוע המצוות הקשות במיוחד, נולד הצעד הראשוני. כאשר יערכו זו פעמים רבות בגלל פרסומים לתופעה זו, שמו של שעומד על הפרק, שלא אבל בתוכה מצווה מוגדרת, כי אם הגדרה מחודשת מסוג האופן במדינה כשיר את הדבר כל מי להיעזר בתכונותיו, חיוני לעניין תמחור של נוסף טוב באופן מיוחד.

בכלל יום שלם ויום בשארית חיינו, יש צורך לראות מקרוב את אותם עצמנו כמו שכנראה אנחנו. יש לשים לב פעם שיש לנו, בבחירותינו, בפוטנציאל שנותר לנו, בהרגלינו ובנטיותינו המולדות. בתוך לכל אחד לחשוש מלראות את אותה החסרונות. בתחום זאת, חיוני להפוך כלינו השבורים אל המלך ובכך לתת סיוע בשבילנו להירפא.

The Keto Diet & You: Good Fit?

The Keto Diet & You: Good Fit?

          The ketogenic diet has been described as the biggest diet sensation - ever - in the nutrition industry. So it's worth...