Accounting_Police___Do_They_Exist_

משטרת רואי חשבון: במקרה ש הינם קיימים?

524

סיכום:

כל מי ברא עקרונות חשבונאיים? אלו קובע ומתקן סטנדרטים חשבונאיים? מה במידה כל אחד הן לא ממלא שונה כל כך ההנחיות, החברה שלך נכנס לכלא? כאשר מותקן עוצמה משטרתי חשבונאי שחוקר ועוצר מפרים? אפשר לחשוב ש צריך להיות עוצמת רגולטורי מסויים לאשר שספקי הדוחות הכספיים נכנסים בכללים. מותקן, עד הרגע לנכס, ובשיטה זו זה עובד:

במדויק, וכל זה בהתנדבות וכל זאת מנהל צוות בהשוואה טוב. ראשית, הזן פתח בסכומים …

מילות מפתח:

ערכי חשבונאיים, דרגים, GAAP, FASB, עכשווי

מוסד המאמר:


כל מי ברא משנת חשבונאיים? מי קובע ומתקן דרגים חשבונאיים? ענין זה באופן העסק שלך אינם ממלא אחר כל המדריך, כל אחד גרף לכלא? במקרה ש יש כוח משטרתי חשבונאי שחוקר ועוצר מפרים? נדמה כי אמור להיות עוצמת רגולטורי ספציפי להבטיח שספקי הדוחות הכספיים עומדים בכללים. מושם, ידוע שעד לישוב, ובכך זה עובד:

בעיקר, כל בהתנדבות וזאת בעל מקצוע יחסית אדיב. קודם כל, הנהלת חשבונות כפולה מקורו באיטליה בשנות ה 1400, בדרך זו שזה מתפעל התרחשות הביקוש. משנת החשבונאות נוצרו במחיר התקופה רק למשל תקני החשבונאות. המטרה לכך שהמערכת עובדת מהווה שהקהילה העסקית הן לא הינה יכולה לתפקד שונה מתפעל משותף ועקביות בדיווח הדוחות הכספיים. זה יהווה תוהו ובוהו, ישירות כאילו אינן שיש בסיסי נהיגה בשיטת.

משום כך, בארצות הברית הוקם בשנת 1973 הפקת מיומנים הקרוי מועצת התקנים לחשבונאות פיננסית (FASB הקרוי פזבי), שהחליף מועצה אחר הקרוי מועצת עקרונות החשבונאות (APB). האנשים שמאכלסים את ה- FASB לומדים רב בקרב ניתוח ובדיקת כאבים בחזה בטווח החשבונאות המובאות אל עורך הדין. כעבור מחשבה רבה הינם יתבטאו הנושא לדעתם רוצה להביא הפרוצס הראשונה או גם המתוקנת להתייחס לעיסוק חשבונאי.

הם רעיון לא-ממשלתי נושא מימון פרטי. עוזר גבוה יותר בידי FASB הנו המכון האמריקאי לרואי תוך פשרה (AICPA). רואי תוך ויתור מקיפים (CPA) שייכים לארגן מיוחד זה ומחויבים לציית להנחיותיו ועקרונות ההתנהגות שעליו. במדינות רבות אין כלל ספק הקיימות תאגידיים דומים הדורשים התנהלות תחרותית חשבונאית ברמות מעולות.

FASB קבע קוד חשבונאי אשר נקרא משנת חשבונאות מקובלים אומר או אולי (GAAP). ההנחה היא שאם מכשירים דוח פיננסי לעסקים בהתאם ל GAAP, המרכיב בדוח המחיר הנ"ל מסוגל להסתמך הכול על החומר או אולי לסמוך להמציא אותו ביתר קלות מאשר אחרת מתפעל ערוך לפי GAAP. בו עסקים החורגים מ- GAAP, ועסקים רבים וקטנים 2 שנים הן לא הם בעלי זכאות לומר שכן הצהרותיהם ערוכות בתקופת GAAP; כפי שהוזכר, אודותיהם ליידע את אותו הלקוח שהם אינם. עם זאת, תן לקליינט להיזהר.

חברת ממשלתי מי שיש לו פעולת בשיטור מהווה נציבות חילופי ניירות נחיצות (SEC). הקלק מנוסה בעיקר בחברות ציבוריות מכיוון שתפקידן להגן המתארת את המשקיעים מפני מעשים חסרי מצפון. לאחרונה ה- SEC גרף להוסיף אצל הגבלה של תקנים חשבונאיים. תמים לאותו אחד ידיים מלאות כעת.

בגלל שרוב בתי המכירה משתמשים בדוחות הכספיים שלכם לשם עבודות ההחזרות הנדרשות למס מכירות, יכול חברת ההכנסה הפנימית (IRS) להתנסות ב אחר החזרי המס ולבחון את אותה הדוחות הכספיים עליהם בנויה על החזרי המס. אי קיום המדריך מסוגל לרשום השירות לצרות בעלות גוף האדם השלטוני זה בוודאי.

ניתן למצוא שהרי בהקשרים רב גוניים עמידה בעקרונות ובתקנים הנו מיקס אצל משחק רשת וולונטרית ורגולטורית. ראוי לעכשיו, מתקיים קושי לקבוע כאן לחץ עקב כל הליך הגלובליזציה הבלתי נמנע. הוא התחייבות מסיבית שתארך 2, אילו ברורה שהוא הכרחית ואפילו לא נמנעת.